Ewch i’r prif gynnwys
Adam Hardy  MA (Cantab.), Dip. Arch (Cantab.), PhD (CNAA), Registered Architect

Yr Athro Adam Hardy MA (Cantab.), Dip. Arch (Cantab.), PhD (CNAA), Registered Architect

Athro Emeritws

Ysgol Bensaernïaeth

Campuses
Adeilad Bute, Ystafell 2.63, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr PRASADA Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig

Gweithgareddau allanol

Golygu swyddi

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer Astudiaethau De Asiaidd, Cyd-destun, Abacus, Spandrel, Pakistan Heritage, South Asian Arts, Journal of History and Social Sciences

Gweithgareddau allanol eraill

Llywydd, Cymdeithas Ewropeaidd Celf ac Archaeoleg De Asia www.easaa.org

Aelod Panel AHRC ac aelod o'r Academi Adolygu Cymheiriaid (2004-14)

Aelod o'r panel, AERES (Agence d'Evaluation de la Reserche et de l'Enseignement Supérieur), Ffrainc

Gwybodaeth arall

Cyllid

Manylion Dyddiad
2015Dinas hanesyddol Ajmer-Pushkar. Mapio haenau o hanes, defnydd ac ystyr ar gyfer cynllunio a chadwraeth gynaliadwy. Cyngor Ymchwil Hanesyddol yr AHRC ac India (ICHR). £38.035 f.e.c. (blwyddyn o 16.1.16).
2015Traddodiad Nagara o Bensaernïaeth y Deml: Parhad, Trawsnewid, Adnewyddu. Ymddiriedolaeth Leverhulme. £270, 284 (tair blynedd o 1.10.15).
 Cymrodoriaeth Absenoldeb Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn derbyn 1.9.14-31.8.15.
2014'Ffurflenni Teml Gogledd India: Ail-adeiladu Gwreiddiau Coll', £8,865, Adademy Prydeinig (dwy flynedd)
2013Templau Ashapuri, astudiaeth dichonoldeb cadwraeth, Cronfa Henebion y Byd, cam cyntaf Rs. 16,00,000 (tua £75,000)
2012Ashapuri a Ffurfio Pensaernïaeth Teml Bhumija, Ymddiriedolaeth INTACH-UK, £1,608
2010Gwobr Partneriaeth Ddoethurol Gydweithredol AHRC (gyda'r Amgueddfa Brydeinig), £55,050
2010Teml Shree Kalyana Venkateshwara ger Bangalore
2010Animeiddio amlgyfrwng ar gyfer arddangosfa 'India: Celf y Deml'
2006Teml India: Cynhyrchu, Lle, Nawdd, £632,186 f.e.c., AHRC.
2004Adroddiad 'Amgylcheddau Gofal Iechyd Sensitif Diwylliannol', a gomisiynwyd gan NHS Estates, gyda'r Athro Mark Johnson et al. (Prifysgol De Montfort): grant a rennir o £29,000. Cyfraniad ar faterion pensaernïol a'r celfyddydau ym maes gofal iechyd.
2001'Pensaernïaeth a Dawns Teml India', ar y cyd â Dr Alessandra Lopez y Royo (Prifysgol Surrey) ar gysylltiadau a chyfochrau rhwng dawns glasurol Indiaidd a phensaernïaeth glasurol Indiaidd: grant a rennir o £5,000, AHRB.
2001'Paramara Temples in Central India', £1,964, yr Academi Brydeinig.
1997'Vernacular Architecture of Orissa', £4,000, INTACH UK, £1,000, Cymdeithas Astudiaethau De Asia.
1997'Shekhari Temples in Gujarat', £1,000, Cymdeithas Astudiaethau De Asiaidd.
1992'Templau Cyfnod Yadava ym Maharashtra', £1,000, Ymddiriedolaeth India ac Iran Hynafol, £1,200, Cymdeithas Astudiaethau De Asiaidd.
1987'Y Traddodiad Tamil Dravida', £1,650, Cymdeithas Astudiaethau De Asia.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2017

2016

2015

2014

  • Hardy, A. 2014. Designing a new Hoysala temple in Karnataka. In: Klimburg-Salter, D. and Lodja, L. eds. Changing Forms and Cultural Identity: Religious and Secular Iconographies: Vol. 1: South Asian Archaeology and Art. South Asican Art and Archaeology Belgium: Brepols Publishers
  • Hardy, A. 2014. Bhoja, Bhojpur and the Bhumija. In: Willis, M. et al. eds. Cities and Settlements, Temples and Tanks in the Medieval Landscapes of Central India. Bhopal: Directorate of Archaeology, Archives and Museums, pp. 35-56.

2013

  • Hardy, A. 2013. Indian temple typologies. Presented at: Glimpses of Indian History and Art. Reflections on the Past. Perspectives for the Future, Rome, Italy, 18-19 April 2011 Presented at Lorenzetti, T. and Scialpi, F. eds.Glimpses of Indian History and Art: Reflections on the Past, Perspectives for the Future: proceedings of the International Congresses, Rome, 18-19 April 2011. Convegni Vol. 19. Rome: Sapienza Università pp. 101-126.

2012

2011

2010

2009

2008

  • Hardy, A. 2008. Sthapatyaveda (Architecture). In: Cush, D., Robinson, C. and York, M. eds. Encyclopedia of Hinduism. London: Routledge, pp. 834-836.

2007

  • Hardy, A. 2007. Parts and wholes: the story of the Gavaksa. Presented at: 18th European Association of South Asian Archaeologists Conference, London, UK, 2005 Presented at Hardy, A. ed.The Temple in South Asia [Proceedings of the 18th European Association of South Asian Archaeologists Conference], Vol. 2. London: British Association for South Asian Studies pp. 63-82.
  • Hardy, A. 2007. The temple architecture of India. Wiley Academy.
  • Hardy, A. ed. 2007. The temple in South Asia. Proceedings of the 18th conference of the European Association of South Asian Archaeologists, London, 2005 Vol. 2. London: British Association of South Asian Studies.

2003

2002

2001

1999

1998

1997

  • Hardy, A. 1997. Hybrid temples in Karnataka. In: Tilden, J. ed. First under heaven: the art of Asia. Hali annual Vol. 4. London: Hali Publications, pp. 26-43.

1996

1995

1992

Artefacts

Articles

Book sections

Books

Conferences

Videos

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil Adam Hardy yn bennaf yn hanes pensaernïaeth yn Ne Asia, yn enwedig pensaernïaeth teml Indiaidd (Bwdhaidd, Hindw, Jain). Mae'r gwaith hwn yn cwmpasu'r rhan fwyaf o'r isgyfandir dros gyfnod hir, ac mae'n cynnwys dadansoddiad ffurfiol manwl. Mae lluniau'n chwarae rhan bwysig yn fy ymchwil, nid yn unig ar gyfer esboniad ond hefyd fel modd o ddadansoddi. Mae wedi gwneud gwaith cysylltiedig ar bensaernïaeth frodorol yn India, ac ar natur celf a phensaernïaeth aml-ddiwylliannol.

Mae gan Adam ddiddordeb mewn perthynas rhwng hanes/theori ac ymarfer pensaernïol: gellir mynd at hanes pensaernïol trwy lygaid dylunydd, tra gall dyluniad pensaernïol gael ei lywio gan ddealltwriaeth o egwyddorion a phrosesau sy'n sail i bensaernïaeth draddodiadol. Nod PRASADA, y ganolfan a ddechreuodd yn 1996, yw dod â theori ac ymarfer at ei gilydd a'u deall yn eu cyd-destun diwylliannol ehangach.

Rhaid i Hanes Pensaernïol bob amser fod yn fath o ail-greu, ac yn ddiweddar, ar ôl mwy na deng mlynedd ar hugain o gyfarwydd ag ieithoedd pensaernïol traddodiadau adeiladu temlau Indiaidd, mae prosiectau sydd wedi dod i gyfeiriad Adam yn cynnwys 'ail-greu' temlau hynafol mewn ffyrdd gwahanol ac uniongyrchol: gweithio allan dyluniadau deml anghofiedig o ddarluniau mil oed wedi'u hysgythru ar greigiau ac o destunau Sansgrit vastushastra (gweler Teml India); dylunio teml newydd yn arddull Hoysala o'r 12fed ganrif; ac adennill dyluniadau teml coll o filoedd o ddarnau cerrig ar gyfer prosiect cadwraeth Cronfa Henebion y Byd ym Madhya Pradesh. Ar hyn o bryd mae'n arwain prosiect mawr ar draddodiad Nagara, a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme.

Fel goruchwyliwr cyntaf, mae wedi goruchwylio 14 PhD i'w gwblhau. Gellir gweld manylion ei oruchwyliaeth ymchwil ôl-raddedig, prosiectau ymchwil a gwaith dylunio pensaernïol ar wefan PRASADA.

Prif arbenigedd

Hanes a theori pensaernïaeth, anheddiad a chelf De Asia.

Profiad goruchwylio

Goruchwylio 15 PhD a 2 MPhil i'w cwblhau.

Diddordebau goruchwylio ychwanegol

Yn hapus i ystyried pob pwnc hanes pensaernïol, yn enwedig ar gyfer y cyfnod canoloesol, a chynigion y mae lluniadu pensaernïol naill ai'n ffocws neu'n ddull.