Ewch i’r prif gynnwys
David Rickard

Professor David Rickard

Professor of Organic Chemistry/Director of the Physical Organic Chemistry Centre

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Trosolwyg

Hyfforddais mewn daeareg, cemeg a microbioleg yng Ngholeg Imperial Llundain, lle'r oeddwn yn arloeswr cynnar ym maes geomicrobioleg. Roeddwn i'n athro ymchwil mewn daeareg mwyn a geocemeg gyda Sefydliad Gwyddoniaeth Naturiol Sweden ac yn gweithio yn UDA, Awstralia a Ffrainc.

Cefais fy mhenodi'n Gadeirydd sefydledig mewn Daeareg Mwyngloddio ym Mhrifysgol Cymru ac yn cadeirio'r Adran Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Caerdydd (1993-2002).

Ar hyn o bryd rwy'n Athro Emeritws Geocemeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Athro atodol mewn Geocemeg Forol ym Mhrifysgol Delaware.

Mae gen i dros 300 o gyhoeddiadau gan gynnwys dros 150 o bapurau a adolygwyd mewn cyfnodolion gwyddonol ar gemeg sylffid, geocemeg, geomicrobioleg, biogeogeocemeg a daeareg mwynau.

Roeddwn yn Olygydd Daeareg Economaidd 1975-1980, yn Brif Olygydd Mineralium Deposita 1982-2000 a Chemegol Geology 2004-2010.

Fy llyfr diweddaraf yw monograff ymchwil ar waddodion sylffid a chreigiau gwaddodol (Elsevier 121212, 801tt).

Rwyf wedi derbyn nifer o anrhydeddau am fy nghyfraniadau i gemeg, microbioleg a daeareg gan gynnwys Cymrawd etholedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymdeithas Frenhinol Cemeg, Cymdeithas Bioleg, Cymdeithas Ddaearegol Llundain, y Gymdeithas Geocemegol Ewropeaidd, Cymdeithas Geocemeg Ewrop a'r Gymdeithas Ddaeareg a gymhwysir i Ddyddodion Mwynau.