Ewch i’r prif gynnwys
Huw Williams

Huw Williams

Professor / Sêr Cymru Research Chair in Neurobiology

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Trosolwyg

Diddordebau Ymchwil

Modelau Ymddygiad Teithio a Thrafnidiaeth; Trafnidiaeth a'r Amgylchedd; anghydraddoldebau iechyd; Dadansoddiad gofodol o Systemau Trefol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gan Huw Williams athro Emeritws yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. Roedd ei radd gyntaf a'i ddoethuriaeth mewn ffiseg ond ar ôl cymryd gradd Meistr mewn Ymchwil Weithredol, symudodd i mewn i Ymchwil Cludiant a Daearyddol.

Ymchwil

Rwyf wedi gwneud ymchwil yn y meysydd canlynol:

 • Modelau Dewis Gwahaniaethu
 • Modelau trafnidiaeth a defnydd tir
 • Economeg Trafnidiaeth
 • Systemau Trafnidiaeth Cyhoeddus
 • Micro-efelychiad
 • Dadansoddi gofodol a dyrannu adnoddau ar gyfer gwasanaethau a chyfleusterau
 • Trafnidiaeth a'r Amgylchedd
 • Anghydraddoldebau Iechyd
 • Ffiseg

Bywgraffiad

Cymwysterau

DipEcon (Economeg), Prifysgol Agored, (2003)
MA (Ymchwil Weithredol), Prifysgol Lancaster, (1972)
DPhil (Ffiseg Ddamcaniaethol), Prifysgol Rhydychen, (1971)
MA (Gwyddoniaeth Naturiol: Ffiseg), Prifysgol Rhydychen, (1968)

Proffil Gyrfa

Athro (Emeritws), Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd (Tachwedd 2012 - presennol)

Athro (Anrhydeddus), Adran Cynllunio Dinas a Rhanbarthol, Prifysgol Caerdydd (Tachwedd 2007 - Tachwedd 2012)

Athro (Cadeirydd Personol), Adran Cynllunio Dinas a Rhanbarthol, Prifysgol Caerdydd (1995 - 2007)

Darlithydd, Uwch Ddarlithydd a Darllenydd, Adran Cynllunio Dinas a Rhanbarthol, Prifysgol Caerdydd (1986 - 1995)

Cymrawd Ymchwil Uwch Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg (SERC), Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth, Prifysgol Leeds (1981 - 1986)

Uwch Gymrawd Ymchwil, Ysgol Daearyddiaeth, Prifysgol Leeds (1976 - 1981)

Swyddog Ymchwil, Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth, Prifysgol Leeds (1972 - 1976)

Aelodaeth / Gweithgareddau Allanol

Cyfrifoldebau Golygyddol

Rwyf wedi gwasanaethu fel aelod o'r Byrddau Golygyddol canlynol:

 • Golygydd, Nodiadau Byr Adran Adran Ymchwil Cludiant B, (1985 - 1990)
 • Bwrdd Cynghori Golygyddol, Ymchwil Trafnidiaeth B, (1981 - 1991)
 • Bwrdd Cynghori Golygyddol, Systemau Peirianneg Sifil (1985 - 1993)
 • Bwrdd Cynghori Golygyddol, Systemau Cynllunio Rhyngwladol, (1995 - 2005)

Gwaith Rhyngwladol

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn cynllunio a dadansoddi trafnidiaeth mewn Gwledydd Llai Datblygedig ac wedi cynnal ymchwil/addysgu cydweithredol yn Chile, India, Indonesia, Korea, Malaysia a Zimbabwe.