Ewch i’r prif gynnwys
Ron Eccles

Professor Ron Eccles

Professor / Sêr Cymru Research Chair in Neurobiology

Ysgol y Biowyddorau

Trosolwyg

I am an expert on the nose and upper airways with an interest in human diseases of the upper airways such as common cold and allergy. I established the Common Cold Centre at Cardiff University in 1988 as a clinical trial centre testing new treatments for colds, flu cough etc. I have been the principal investigator in over 120 clinical trials sponsored by pharmaceutical companies. My special areas of expertise include studies on cough, sore throat, blocked nose, and the mechanisms of the symptoms of cold and flu. I act as a consultant to the pharmaceutical industry and travel widely giving lectures on treatments for colds and flu.

Ymchwil

Mae fy ymchwil wedi cynnwys deall sut mae symptomau peswch, annwyd a ffliw yn cael eu cynhyrchu a datblygu dulliau o asesu'r symptomau mewn treialon clinigol ar driniaethau newydd ar gyfer peswch, annwyd a'r ffliw. Mae fy meysydd arbenigedd yn cynnwys asesu effeithiolrwydd; dicongestyll trwynol, gan ddefnyddio'r ddau ddull gwrthrychol megis rhinomanometreg a rhinometreg acwstig a sgoriau goddrychol; analgesics, gan ddefnyddio'r dolur gwddf fel model; meddyginiaethau llysieuol gan ddefnyddio sgoriau symptomau cyffredinol; antiitussives, gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o gyfrif peswch a sgoriau goddrychol.

Bywgraffiad

Mynychais Ysgol Ramadeg Leigh, Swydd Gaerhirfryn ac yna astudiais ar gyfer BSc a PhD mewn Ffarmacoleg ym Mhrifysgol Lerpwl a dyfarnwyd DSc yn ddiweddarach i mi am fy ngwaith ymchwil. Mwynheais lawer o deithiau i Baghdad a Mosul, Irac (1985-1990) yn addysgu ffisioleg glinigol ôl-raddedig ac o dan radd mewn ysbytai a phrifysgolion a chefais fy nal fel gwestai Saddam yn y cyfnod cyn Rhyfel y Gwlff Cyntaf ym 1990, gan ddychwelyd i'r DU yn y pen draw gydag Edward Heath a Richard Branson ar daith arbennig 747 Virgin ar 24 Hydref 1990. Yn ystod fy nghyfyngiad yn Baghdad ysgrifennais rai o'm darlithoedd a roddwyd i lawfeddygon yn Irac, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel llyfr testun ar Electrolytau, Hylifau'r Corff a Chydbwysedd Sylfaen Asid.

Sefydlais y Ganolfan Oer Gyffredin ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1988 gyda nawdd gan Richardson Vicks Company a Procter and Gamble a sefydlodd y Ganolfan enw da yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer treialon clinigol ar driniaethau ar gyfer peswch, annwyd a'r ffliw. Caeodd y Ganolfan ym mis Mawrth 2017 ar ôl ymddeol o'r brifysgol ar ôl 44 mlynedd o wasanaeth.

Rwyf wedi ymddangos yn aml ar deledu, radio, papurau newydd a chylchgronau ledled y byd yn trafod pob agwedd ar annwyd cyffredin a'r ffliw ac rwy'n dal yn hapus i ryngweithio â'r cyfryngau ar y pwnc hwn.