Ewch i’r prif gynnwys
Terry Marsden

Professor Terry Marsden

Professor / Sêr Cymru Research Chair in Neurobiology

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Trosolwyg

Terry Marsden currently holds the established chair of Environmental Policy and Planning in the School of Geography and Planning at Cardiff University. He is Director of the Sustainable Places Research Institute at Cardiff. He is also Dean of the University Graduate College.

Ymchwil

Rwy'n ymchwilio i'r gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol a meysydd polisi cymhwysol daearyddiaeth wledig, cymdeithaseg wledig, cymdeithaseg amgylcheddol, daearyddiaeth a chynllunio. Rwyf wedi cyhoeddi dros 150 o erthyglau cyfnodolion rhyngwladol, penodau llyfrau neu lyfrau. Mae hyn yn cynnwys 20 monograff ymchwil a chasgliadau wedi'u golygu. Mae'r corff hwn o waith yn amrywio o waith damcaniaethol gwreiddiol yn y maes, hyd at ddadansoddiad empirig ac effeithiau a dadansoddiad polisi sy'n dod i'r amlwg. Mae'n cynnwys gwaith eang ar: ailstrwythuro economaidd-gymdeithasol amaethyddiaeth; damcaniaethau ac ymchwiliadau empirig o ddatblygiad gwledig; dadansoddiad o gadwyni a rhwydweithiau bwyd-amaeth; a sylwebaethau beirniadol ym meysydd cymdeithaseg amgylcheddol a chynllunio amgylcheddol sy'n dod i'r amlwg. Mae'r gwaith empirig wedi ymestyn o'r DU, Ewrop, Brasil, y Caribî a bellach Tsieina.

Projectau

Dros yr 20 mlynedd diwethaf rwyf wedi derbyn cyfres o grantiau ymchwil ESRC bron yn barhaus yn y DU sydd wedi bod yn gysylltiedig naill ai â grantiau safonol unigol neu ar y cyd, mentrau ymchwil arbennig, neu grantiau canolfannau ymchwil. Cyfanswm grantiau cynghorau ymchwil yr wyf wedi bod yn Brif Ymchwilydd ar eu cyfer yw £11 miliwn ers 1989. Rwyf hefyd wedi bod yn derbyn cyfres o grantiau'r UE, cyfanswm o 500K; a grantiau ymchwil gan gyrff llunio polisi, cyfanswm o 500K. Rwyf wedi gweithredu fel arholwr allanol ar gyfer 30 PhD yn y DU, yr Iseldiroedd ac Awstralasia.

 • Newid Meddiannaeth Prosiect ESRC a'r Dirwedd Farmed (1985-88).
 • Y Fenter Newid Cefn Gwlad, ESRC, £315,000 (1989-93).
 • Adwerthu, rheoleiddio ac ansawdd bwyd, ESRC, £110,000, Rhaglen Diet y Cenhedloedd (1994-97).
 • Rhaglen Newid Amgylcheddol Byd-eang (cam III), ESRC, £87,000 (1994-95).
 • Rhaglen Llywodraeth Leol, ESRC, £45000 (1994-95).
 • Cadwyni Cyflenwi Bwyd Organig yng Nghymru, Swyddfa Cymru, WDA, DBRW a TEC Gorllewin Cymru, £15,000 (1997-98).
 • Cadwyni bwyd yng Nghymru, DBRW, Canolfan Bwyd Cymru, £30,000 (1998).
 • Polisïau Sectoraidd yng nghefn gwlad yr Alban, Swyddfa'r Alban, 1998, £15,000 (1998).
 • Land Policies and Rural Scotland, Scottish Executive, £18,000 (1999-2000).
 • Effaith Polisïau Datblygu Gwledig, Y Comisiwn Ewropeaidd, £120,000 (1999-2002).
 • Coedwigaeth a Chymuned yng Nghymoedd De Cymru, Comisiwn Coedwigaeth, 2000-3, £120,000 (gyda P Milbourne) (2000-03).
 • Canolfan ESRC ar gyfer Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas, ESRC, £3 miliwn, ail gam 2007-12, £12 miliwn (2001-presennol).
 • Llywodraethu Gwledig a Choedwigaeth yng Nghymru, y Comisiwn Coedwigaeth, £108,000 (gyda P Milbourne) (2003-06).
 • Ymchwil Coedwigaeth, Cymunedol a Chymdeithasol yng Nghymru, Y Comisiwn Coedwigaeth, £135,000 (gyda P Milbourne) (2003-06).
 • Mynd yn lleol: strategaethau arloesi rhanbarthol a'r patrwm bwyd-amaeth newydd, ESRC £101,817 (2003-05).
 • Darparu Cynaliadwyedd: Tuag at Gaffael Prydau Ysgol Creadigol (gyda M Miele a K Morgan), ESRC, £120,000 (2005-07).
 • Ansawdd Lles. Prosiect Integredig Chweched Fframwaith yr UE, Pecyn Gwaith Adwerthu (2005-08).
 • Prosiect Cymunedau Cynaliadwy ESRC, £100,000 (2007-08).
 • Prosiect 6ed Fframwaith yr UE: Ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol o brosesau datblygu gwledig, £150,000
 • Grant 6ed Fframwaith yr UE: Sgiliau Entrepreneuraidd Ffermwyr, £150,000 (2004-070).
 • Grant Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ESRC, £100,000 (2009-10).

Bywgraffiad

Key Appointments

 • Director of the Sustainable Places Research Institute, Cardiff University (2010-)
 • Dean of Graduate Studies and the Graduate College, Cardiff University (2008-)
 • Deputy Pro Vice Chancellor (Research), Cardiff University (2005-10)
 • Head of School of City and Regional Planning (1999-2009)
 • Professor of Environmental Policy and Planning (1995-)
 • Co-director of the Economic and Social Research Council's Research Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society (2002-2012)
 • Director of the Research and Graduate School in the Social Sciences, Cardiff University (2001-02)
 • Member of the Board of The Regeneration Institute, Cardiff University (2002-)
 • Reader in Human Geography, University of Hull (1993)
 • Co-Director of the Rural Studies Research Centre and the ESRC Countryside Change Centre, University College London (1988-1993)
 • Senior and Principal Lecturer in Planning, South Bank Polytechnic (1983-91)
 • Tutor and Temporary Lecturer in Human Geography and Social Policy, University College, Swansea (1979-83)

Main Qualifications

 • 1976:  BA (Hons), First class, University of Hull - Geography and Sociology
 • 1980:  PhD, University of Hull
 • 1980:  Member of the Royal Town Planning Institute (MRTPI)
 • 2008:  Academician of the Academy of Social Sciences (AcSS)
 • 2008:  Fellow of the Royal Society of Arts (FRSA)
 • 2010:  Fellow of the Learned Society of Wales (FLSW)
 • 2012:  Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS)

External Advisory Activities

A key aspect of my scholarly work involves critical engagement with aspects of environmental and rural policy-making and related research advisory boards and evaluation committees. This has involved influencing emerging policy developments at the EU, UK and devolved administrative levels (both Wales and Scotland). For example, I have recently contributed and completed policy and advisory reports for the EU, UK Govt Strategy Unit; UK Sustainable Development Commission, Scottish Executive, and the National Assembly of Wales and Welsh Government. I have held appointed advisory roles with the National Assembly Rural Affairs Committee, and Sustainability Committees and the House of Commons Welsh Affairs Committee. I have been cited in Who's Who from 2003.

 • Rural Adviser to the Welsh Local Government Association
 • Member of DETR Planning Research Advisory Group
 • Member of ESRC Planning Research Training Panel
 • 1990 Visiting Professor, Department of Rural Sociology, University of Wisconsin-Madison (1990)
 • Co-editor of the Journal of Environmental Policy and Planning (Taylor and Francis)
 • 1993, 1995, 2003 Visiting Professor, Economics and Sociology, University of Pernambuco, Recife, Brazil
 • Special Adviser on the Welsh Affairs Select Committee (1997-98, 2001-02, 2008)
 • Special Adviser on rural affairs for the National Assembly of Wales (2000-1, 2008)
 • Visiting International Readership in European rural development, Swedish School of Social Sciences, University of Helsinki, Finland (2001-)
 • Member of the Wales Rural Partnership
 • Member of the ESRC's Sustainable Technologies Research Programme Commissioning Panel (2002-4)
 • Chair of ESRC's Postgraduate Training Panel for Planning, Housing and Environmental Studies 2004, 2007
 • Member of the Prime Minister's Strategy Unit advisory team working on the commercialisation of GM crops
 • Member of the ESRC'/NERC/BBSRC Strategic Advisory Committee for the Land Use and Rural Economy Research Programme
 • Co-Director of the Welsh Government, Wales Rural Observatory
 • Member of RAE sub panel (2008) Geography and Environmental Studies
 • Member of National Assembly for Wales Food, Farming and Countryside Strategy Group (2008-)
 • Special Advisor for the National Assembly of Wales, Sustainable Development Committee, 2012.
 • Member of the HEFCE Research Excellence Framework 2011- Sub panel: Geography, Environmental Studies and Archaeology.
 • Member UK National Environmental Assessment Expert Panel. 2012-