Ewch i’r prif gynnwys
Celia Kitzinger

Professor Celia Kitzinger

Senior Lecturer

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

 Mae fy ymchwil ac eiriolaeth gyfredol yn ymwneud â materion yn y Llys Gwarchod. Rwy'n  gyd-sylfaenydd Prosiect y Llys Gwarchod Cyfiawnder Agored (enillydd Gwobr "Real Impact" gan Emerald Publishing yn 2021).

Ers 2010 mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar goma ac anhwylderau ymwybyddiaeth.   Rwy'n  gyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Coma ac Anhwylderau'r Ymwybyddiaeth

Rwy'n seicolegydd academaidd yn ôl cefndir.  Astudiais Seicoleg Arbrofol yng Ngholeg St Hilda's, Prifysgol Rhydychen (1975-1978) ac yna es ymlaen i astudio PhD ar hunaniaethau lesbiaidd a gwleidyddiaeth yn yr Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Reading (1985).  Cyhoeddwyd llyfr fy PhD fel The Social Construction of Lesbianism (1980) ac enillodd Wobr Cyhoeddi Nodedig.

Rwy'n Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Cymdeithas Seicolegol Prydain a Chymdeithas Seicolegol America.   Yn 2016 enillais Wobr  Cyflawniad Oes am fy ymchwil ar faterion cyfiawnder cymdeithasol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain.

Rwy'n ymchwilydd ansoddol profiadol, ac mae fy ngwaith wedi cwmpasu ymchwil ar rywedd a rhywioldeb, strwythur cyfathrebu dynol (dadansoddiad  sgwrs - gan gynnwys rhyngweithio meddygol), a gwneud penderfyniadau diwedd oes.  Mae amryw o'm cyhoeddiadau wedi ennill Gwobr Ymchwil Eithriadol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, a Gwobr Llyfr Nodedig a Gwobr Cyfraniad Gwyddonol Nodedig gan Gymdeithas Seicolegol America.  Mae rhestr lawn o gyhoeddiadau (llawer o fynediad agored) ar gael ar fy mhroffil Google Scholar.  

Datblygodd fy niddordeb yn y gyfraith a'i goblygiadau ar gyfer lles dynol dros y degawd diwethaf wrth iddi ddod yn fwyfwy amlwg na ellir cyflawni ffyniant dynol gan Seicoleg yn unig, ond mae'n mynnu newidiadau yn y gyfraith, polisi cymdeithasol a strwythur cymdeithasol. Cwblheais y Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (gyda Rhagoriaeth, 2012), cymhwyso fel cyfryngwr gydag Ysgol Gyfryngu Llundain (2017), a chanolbwyntio fy ymchwil ar feysydd heriol yn y gyfraith a pholisi mewn perthynas â materion meddygol-gyfreithiol. Rwyf wedi cyfrannu at nifer o grwpiau canllaw datblygu polisi a gweithfannau gan gynnwys grŵp golygyddol craidd Cymdeithas Feddygol Prydain a gynhyrchodd y canllawiau cenedlaethol ar faeth a hydradiad a gynorthwyir yn glinigol, grŵp datblygu canllawiau Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer canllawiau cenedlaethol ar anhwylderau hir ymwybyddiaeth ac (ar hyn o bryd) Comisiwn Lancet ar Werth Marwolaeth.