Ewch i’r prif gynnwys
Dr Ajay Thapar

Dr Ajay Thapar

Psychiatrist, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Trosolwyg

Mae fy niddordebau clinigol ac ymchwil yn canolbwyntio ar anhwylderau iechyd meddwl plentyndod a phobl ifanc (yn enwedig iselder ac ADHD) a chysylltiadau rhwng iechyd meddwl a phroblemau iechyd corfforol (yn enwedig ffactorau epilepsi, anhunedd a risg cardiofasgwlaidd).

Rwyf wedi datblygu sgiliau mewn dadansoddi data hydredol, treialon clinigol, ymchwil ansoddol ac mewn dulliau priodol o sefydlu achosolrwydd.

Archwiliodd fy MD ffactorau sy'n dylanwadu ar ansawdd bywyd ac ansawdd gofal oedolion ag epilepsi ac roedd fy PhD yn seiliedig ar ddysgu technegau ystadegol aml-amrywiol priodol i archwilio perthnasoedd achosol mewn astudiaethau hydredol.

Rwyf wedi bod yn rhan o ystod eang o brosiectau naill ai fel y prif ymchwilydd neu fel cyd-ymchwilydd ac wedi derbyn cyllid personol ar gyfer cymrodoriaethau gyrfa yn ogystal â chymrodoriaeth deithio.

Addysgu

Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. 

Bywgraffiad

Dechreuais fy ngyrfa fel meddyg teulu llawn amser ond yna dechreuais ar yrfa mewn ymarfer cyffredinol academaidd gan gyfuno rolau clinigol, ymchwil ac addysgu. I ddechrau, bûm yn gweithio fel Darlithydd Ymarfer Cyffredinol ym Mhrifysgol Caerdydd ond yna symudais i'r un swydd ym Mhrifysgol Manceinion lle bûm hefyd yn gweithio yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Sylfaenol Genedlaethol. Yna dychwelais i Brifysgol Caerdydd ac roedd rolau yn cynnwys Uwch Gymrawd Ymchwil yn yr Adran Meddygaeth Seicolegol.

Ar hyn o bryd rwy'n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol.