Ewch i’r prif gynnwys
Peter Halligan CBE DSc FBPS CPsychol FMedSci FRSB FLSW

Yr Athro Peter Halligan CBE DSc FBPS CPsychol FMedSci FRSB FLSW

Athro Anrhydeddus

Yr Ysgol Seicoleg

Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn cynnwys niwroseicoleg a chyflyrau niwroseiciatreg gan ddefnyddio tystiolaeth o amrywiaeth o ddulliau niwrowyddoniaeth wybyddol.

Mae llawer o'm hymchwil yn cynnwys ymdrechion i ddeall sut y gellir esbonio aflonyddwch niwroseicolegol/seiciatrig o ran systemau prosesu cyn-sarhaus a'u llywio.

Er ei fod yn glinigol ddefnyddiol, nid yw nosoleg niwrolegol a seiciatrig draddodiadol yn cynnig llawer o obaith o esbonio'r mecanweithiau seicolegol heb gyfeirio at systemau seicolegol arferol. Mae fy ymchwil wedi cynnwys ystod eang o gyflyrau datblygiadol a gafwyd ac addysgiadol sy'n rhychwantu cyflyrau niwroseicoleg a niwroseiciatreg a defnyddio tystiolaeth o amrywiaeth o ddulliau niwrowyddoniaeth wybyddol.

Cyhoeddiad

2022

2021

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

 • Halligan, P. and Marshall, J. C. 1997. Cognitive neuropsychology: The good, the bad and the bizarre. Presented at: 5th European Congress of Psychology, Dublin, Ireland, July 1997 Presented at Fuller, R. ed.A Century of Psychology: Progress, Paradigms and Prospects for the New Millennium, Proceedings of the 5th European Congress of Psychology, Dublin, Ireland, July 1997. London: Routledge pp. 271-295.

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Fy ffocws cychwynnol oedd asesu ac adfer anhwylderau sylwgar ar ôl cael niwed i'r ymennydd, a chadarnhaodd llawer ohonynt fod esgeulustod gweledol yn anhwylder protean yr effeithiodd ei symptomau'n ddetholus ar wahanol ddulliau synhwyraidd, prosesau gwybyddol, parthau gofodol a systemau cydlynu.

Gan weld potensial dulliau niwroseicolegol gwybyddol ar gyfer deall seicopatholeg, bu ymchwil ddilynol yn archwilio set ehangach o symptomau seiciatreg, seicogymdeithasol a phoen gan gynnwys rhithwelediadau gweledol, aelodau rhith uwchrifol, ailddyblygu, somatoparaphrenia, trosi hysterig, aelodau phantom a thwyll salwch (malingeringering).

Yn fwy diweddar mae fy ymchwil wedi cynnwys archwiliad mwy penodol o delynegion - maen prawf craidd o seicosis. Byddai gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n ffurfio natur cred yn fuddiol, o ystyried ffocws modelau niwroseiciatrig gwybyddol ar y prosesau sy'n gysylltiedig â ffurfio cred anghlinigol. Ar hyn o bryd mae hyn yn cynnwys archwilio (1) nodweddion sylfaenol cred; (2) cyffredinrwydd credoau (gan gynnwys credoau tebyg i delynorion) a phrofiadau anghyson (gan gynnwys profiadau tebyg i rithwelediad) yn y boblogaeth anghlinigol; (3) y berthynas rhwng credoau a phrofiadau; a (4) cydlyniad tebyg i rhithdybiaeth a chredoau eraill.

Mae derbyn ymwybyddiaeth yn gynyddol fel maes ymholi cyfreithlon ac argaeledd delweddu swyddogaethol wedi ailgynnau diddordeb ymchwil yn y defnydd o awgrym hypnotig a chyda'r gallu hwnnw i drin profiad goddrychol ac i gael mewnwelediadau i weithrediad gwybyddol iach a patholegol. Mae ymchwil gyfredol yn cynnwys astudiaethau sy'n archwilio natur wybyddol a niwral hypnosis ei hun. Mae ail thema'n cynnwys defnyddio awgrym hypnotig i greu analogau clinigol gwybodus o anhwylderau niwroseicolegol strwythurol a swyddogaethol sefydledig. Gyda thechnegau delweddu swyddogaethol, mae'r math hwn o niwroseicopatholeg arbrofol yn cynnig ffordd gynhyrchiol o ymchwilio i weithgaredd yr ymennydd sy'n gysylltiedig â llawer o anhwylderau sy'n seiliedig ar symptomau a'u ffenomenoleg gysylltiedig.

Cyllid

 • 2008 - 2009 Sefydliad Waterloo; Cyfres Darlithoedd Nodedig Hadyn Ellis (£45k)
 • 2006 - 2011 Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), 'Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru' (£5.2M Cyd-arweinydd Caerdydd mewn cais aml-ganolfan (gyda net o £2M i Gaerdydd)
 • 2004 - 2007 (OST, SRIF, CYLLID YMCHWIL A C CC): Ymgeisydd Arweiniol (gydag eraill) "Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd" (£10M)
 • Canolfan Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd 2004 - 2009 (£1.6M)
 • 2005 - 2007 Cyngor Celfyddydau Cymru. 'Prosiect Celf Meddwl' (£45,000 gyda Dylan Jones)
 • 2005 Cyfarfod  Niwrowyddoniaeth Cymdeithasol ESRC (£8k)
 • 2003 - 2006 Cronfa Ymchwil Seiciatreg, (gyda Dyfrdwy/Oakley) £28k
 • Ymennydd 2004 ; Cortecs; Prifysgol Rhydychen, Elsevier; McDonnell Pew a MRC 'Festschrift - John C. Marshall' (£19k)
 • 2002 Cronfa Datblygu Rivermead : 'Cynhadledd Effeithiolrwydd Adsefydlu ar gyfer Diffygion Gwybyddol' (£60k)
 • 2002 - 2007 Grŵp Cydweithredol MRC Adnewyddu Grant Adnewyddu  (£628K).
 • 1999 - 2001 Ymchwil a Datblygu Caergrawnt 'Arolwg o ffenomenau braich phantom' (gyda Robertson ac eraill) (£36k)
 • 1999 - 2000 Adran Gwaith a Phensiynau Cynhadledd  'Malingering and Illness Deception' (£20k)
 • 1999 - 2000 Grant Offer Cyfalaf MRC (£46k)
 • 1999 Ymddiriedolaeth Wellcome: Cyfarfod Rhyngwladol ar Hysteria (£10k)
 • 1999 Cyfarfod Rhyngwladol Ymddiriedolaeth Mary Kinross ar Hysteria Trosi (£15k)
 • 1998 - 2000 Jules Thorn Charitable Trust: Kinematic Patterns of Movement Recovery after Stroke:  Applications for Clinical Assessment and Intervention" (£59,000)
 • 1997 - 1998 Ymddiriedolaeth Wellcome SCI ~ prosiect celf (gyda Alexa Wright £ 13K)
 • 1997 - 2002 Uwch Grant Rhaglen Cymrawd Ymchwil MRC (£400k)
 • 1997 McDonnell-Pew, Cymrodoriaeth Ymweld (£1k)
 • 1996 -1998 Cymdeithas Strôc: Gweddilliol Somatosensory Gweithredu ar ôl Strôc" (£ 87k).
 • 1996 - 1997 Cymrodoriaethau Therapi Ymchwil Ymddiriedolaeth Elusennol Teulu Lewis (25k)
 • Cymdeithas Strôc 1995, Canolfan Adsefydlu Rivermead, Ysbyty Radcliffe, Ymddiriedolaeth Teulu Lewis a Guarantors o Ail Gyfarfod Esgeuluso Rhyngwladol yr Ymennydd (£10k)
 • 1995 - 1996 Cymdeithas Strôc: 'Dadansoddiad Kinematic o Ymateb â Llaw yn Visuospatial Neglect' (£30k).
 • 1993 - 1996 Cymdeithas Strôc :Anosnosnosia ar ôl Strôc (£50k)
 • 1993 Wellcome Trust; Cyfarfod Rhyngwladol ar Esgeuluso Gofodol (£2k)
 • 1993 Guarantors of Brain: 'Cyfarfod Rhyngwladol Cyntaf ar Esgeuluso Gofodol' (£2K)
 • 1991 - 1994 Cymdeithas Strôc: Adfer Esgeulustod ar ôl Strôc' (£100k)
 • 1990 - 1992 Medi, McDonnell-Pew, O.H.A., ac Adran Grantiau Offer Niwroleg Glinigol y Brifysgol (£22k)
 • 1987 - Cymdeithas Strôc 1990: Agweddau Gwybyddol ar Esgeuluso  Gweledol mewn cleifion strôc (£60k).

Cydweithredwyr ymchwil

 • Vaughan Bell, Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain, UK
 • David Oakley, Is-adran Seicoleg a Gwyddorau Iaith, Coleg Prifysgol Llundain, UK
 • Quinton Deeley, Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain, UK
 • Gereon Fink, Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Meddygaeth, Jülich a Phrifysgol Cologne
 • Max Coltheart, Amanda Barnier, Rochelle Cox a Robyn Langdon
 • Canolfan Macquarie ar gyfer Gwyddoniaeth Gwybyddol, Prifysgol Macquarie.

Bywgraffiad

Addysg israddedig

 • 1979 B.A. Seicoleg ac Athroniaeth, UCD.

Addysg ôl-raddedig

 • 1981 M.A (Athroniaeth)
 • 1982 Diploma Uwch mewn Addysg (Anrh.), UCD
 • 1984 Diploma mewn Seicoleg Glinigol ac Arbrofol (Anrh), UCD
 • 1989 Ph.D. Niwroseicoleg, Prifysgol Oxford Brookes
 • 1999 D.Sc (Gwaith Cyhoeddedig), Prifysgol Genedlaethol Iwerddon.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 

 • CBE (2023)
 • Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg (2017-2023)
 • Aelod o Gyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru (2015-17)
 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (2019-)
 • 2006 Cymrawd yr Academi Gwyddorau Meddygol
 • Gwobr Arbennig Cymdeithas Seicolegol Iwerddon 2005 am Gyfraniad Eithriadol i Seicoleg
 • Gwobr Llywyddion Cymdeithas Seicolegol Prydain 2005
 • Gwobr Cystadleuaeth Llyfr Meddygol y BMA 2004 (OUP 'Malingering and Illness')
 • 1997 Athro Gwadd , Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieina yn Hefei
 • 1993 Cymdeithas Seicolegol Prydain, Medal Spearman
 • 1992 - 1995 E. P. Abraham Cymrawd Ymchwil Iau, Coleg Gwyrdd, Rhydychen.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd Cymdeithas Seicolegol Prydain, Cymrawd Cymdeithas Seicolegol Iwerddon
 • Aelod o Gymdeithas Niwrolegwyr Prydain (1996 - 2010)
 • Aelod o Gymdeithas Niwroseicolegol Prydain
 • Aelod o'r Gymdeithas Ymchwil mewn Adsefydlu
 • Cyfarwyddwr Cymdeithas Niwroseiciatreg Prydain (2010)
 • Seicolegydd Siartredig Cymdeithas Seicolegol Prydain
 • Aelod o Symposiwm Niwroseicoleg Rhyngwladol (1997 - 2003).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2008 - presennol, Deon Dyfodol Strategol
 • 2006 - presennol, Deon Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol
 • 2004/2006 Cyfarwyddwr Prosiect / Cyfarwyddwr CUBRIC
 • 2000 - presennol, Athro, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • 1997/2002 Uwch Gymrawd Ymchwil MRC, Prifysgol Rhydychen/Caerdydd
 • 1989/1997 Cymrawd Ymchwil Niwroleg Glinigol, Prifysgol Rhydychen
 • 1985/1989 Seicolegydd Ymchwil, Seicoleg Glinigol, Rhydychen.

Dyletswyddau golygyddol

 • 1996 Cyd-Olygydd a Sylfaenydd, Niwroseiciatreg Gwybyddol
 • 2004 Golygydd Cyswllt, Adsefydlu Niwroseicolegol
 • 2005 Golygydd Cyswllt, Niwroseicoleg Gymhwysol
 • 2007 Golygydd cyswllt, Journal of Neuropsychology
 • 2007 Golygydd Cyswllt, Adolygiad Rhyngwladol o Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff
 • 2011 Golygydd cyswllt, ISRN Neurology2011- Golygydd cyswllt, PLoS One
 • 2007 - 2010 Golygydd cyswllt, Niwrowyddoniaeth Cymdeithasol
 • 1997 - 2002 Golygydd cyswllt, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Arbenigeddau

 • Niwroseiciatreg gwybyddol