Ewch i’r prif gynnwys
Peter Halligan PhD DSc FBPsS FPSI FMedSci

Professor Peter Halligan PhD DSc FBPsS FPSI FMedSci

Senior Lecturer

Yr Ysgol Seicoleg

Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn cynnwys niwroseicoleg a chyflyrau niwroseiciatreg gan ddefnyddio tystiolaeth o amrywiaeth o ddulliau niwrowyddoniaeth wybyddol.

Mae llawer o'm hymchwil yn cynnwys ymdrechion i ddeall sut y gellir esbonio aflonyddwch niwroseicolegol/seiciatrig o ran systemau prosesu cyn-sarhaus a'u llywio.

Er ei fod yn glinigol ddefnyddiol, nid yw nosoleg niwrolegol a seiciatrig draddodiadol yn cynnig llawer o obaith o esbonio'r mecanweithiau seicolegol heb gyfeirio at systemau seicolegol arferol. Mae fy ymchwil wedi cynnwys ystod eang o gyflyrau datblygiadol a gafwyd ac addysgiadol sy'n rhychwantu cyflyrau niwroseicoleg a niwroseiciatreg a defnyddio tystiolaeth o amrywiaeth o ddulliau niwrowyddoniaeth wybyddol.

Ymchwil

Fy ffocws cychwynnol oedd asesu ac adfer anhwylderau sylwgar ar ôl cael niwed i'r ymennydd, a chadarnhaodd llawer ohonynt fod esgeulustod gweledol yn anhwylder protean yr effeithiodd ei symptomau'n ddetholus ar wahanol ddulliau synhwyraidd, prosesau gwybyddol, parthau gofodol a systemau cydlynu.

Gan weld potensial dulliau niwroseicolegol gwybyddol ar gyfer deall seicopatholeg, bu ymchwil ddilynol yn archwilio set ehangach o symptomau seiciatreg, seicogymdeithasol a phoen gan gynnwys rhithwelediadau gweledol, aelodau rhith uwchrifol, ailddyblygu, somatoparaphrenia, trosi hysterig, aelodau phantom a thwyll salwch (malingeringering).

Yn fwy diweddar mae fy ymchwil wedi cynnwys archwiliad mwy penodol o delynegion - maen prawf craidd o seicosis. Byddai gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n ffurfio natur cred yn fuddiol, o ystyried ffocws modelau niwroseiciatrig gwybyddol ar y prosesau sy'n gysylltiedig â ffurfio cred anghlinigol. Ar hyn o bryd mae hyn yn cynnwys archwilio (1) nodweddion sylfaenol cred; (2) cyffredinrwydd credoau (gan gynnwys credoau tebyg i delynorion) a phrofiadau anghyson (gan gynnwys profiadau tebyg i rithwelediad) yn y boblogaeth anghlinigol; (3) y berthynas rhwng credoau a phrofiadau; a (4) cydlyniad tebyg i rhithdybiaeth a chredoau eraill.

Mae derbyn ymwybyddiaeth yn gynyddol fel maes ymholi cyfreithlon ac argaeledd delweddu swyddogaethol wedi ailgynnau diddordeb ymchwil yn y defnydd o awgrym hypnotig a chyda'r gallu hwnnw i drin profiad goddrychol ac i gael mewnwelediadau i weithrediad gwybyddol iach a patholegol. Mae ymchwil gyfredol yn cynnwys astudiaethau sy'n archwilio natur wybyddol a niwral hypnosis ei hun. Mae ail thema'n cynnwys defnyddio awgrym hypnotig i greu analogau clinigol gwybodus o anhwylderau niwroseicolegol strwythurol a swyddogaethol sefydledig. Gyda thechnegau delweddu swyddogaethol, mae'r math hwn o niwroseicopatholeg arbrofol yn cynnig ffordd gynhyrchiol o ymchwilio i weithgaredd yr ymennydd sy'n gysylltiedig â llawer o anhwylderau sy'n seiliedig ar symptomau a'u ffenomenoleg gysylltiedig.

Cyllid

 • 2008 - 2009 Sefydliad Waterloo; Cyfres Darlithoedd Nodedig Hadyn Ellis (£45k)
 • 2006 - 2011 Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), 'Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru' (£5.2M Cyd-arweinydd Caerdydd mewn cais aml-ganolfan (gyda net o £2M i Gaerdydd)
 • 2004 - 2007 (OST, SRIF, CYLLID YMCHWIL A C CC): Ymgeisydd Arweiniol (gydag eraill) "Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd" (£10M)
 • Canolfan Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd 2004 - 2009 (£1.6M)
 • 2005 - 2007 Cyngor Celfyddydau Cymru. 'Prosiect Celf Meddwl' (£45,000 gyda Dylan Jones)
 • 2005 Cyfarfod  Niwrowyddoniaeth Cymdeithasol ESRC (£8k)
 • 2003 - 2006 Cronfa Ymchwil Seiciatreg, (gyda Dyfrdwy/Oakley) £28k
 • Ymennydd 2004 ; Cortecs; Prifysgol Rhydychen, Elsevier; McDonnell Pew a MRC 'Festschrift - John C. Marshall' (£19k)
 • 2002 Cronfa Datblygu Rivermead : 'Cynhadledd Effeithiolrwydd Adsefydlu ar gyfer Diffygion Gwybyddol' (£60k)
 • 2002 - 2007 Grŵp Cydweithredol MRC Adnewyddu Grant Adnewyddu  (£628K).
 • 1999 - 2001 Ymchwil a Datblygu Caergrawnt 'Arolwg o ffenomenau braich phantom' (gyda Robertson ac eraill) (£36k)
 • 1999 - 2000 Adran Gwaith a Phensiynau Cynhadledd  'Malingering and Illness Deception' (£20k)
 • 1999 - 2000 Grant Offer Cyfalaf MRC (£46k)
 • 1999 Ymddiriedolaeth Wellcome: Cyfarfod Rhyngwladol ar Hysteria (£10k)
 • 1999 Cyfarfod Rhyngwladol Ymddiriedolaeth Mary Kinross ar Hysteria Trosi (£15k)
 • 1998 - 2000 Jules Thorn Charitable Trust: Kinematic Patterns of Movement Recovery after Stroke:  Applications for Clinical Assessment and Intervention" (£59,000)
 • 1997 - 1998 Ymddiriedolaeth Wellcome SCI ~ prosiect celf (gyda Alexa Wright £ 13K)
 • 1997 - 2002 Uwch Grant Rhaglen Cymrawd Ymchwil MRC (£400k)
 • 1997 McDonnell-Pew, Cymrodoriaeth Ymweld (£1k)
 • 1996 -1998 Cymdeithas Strôc: Gweddilliol Somatosensory Gweithredu ar ôl Strôc" (£ 87k).
 • 1996 - 1997 Cymrodoriaethau Therapi Ymchwil Ymddiriedolaeth Elusennol Teulu Lewis (25k)
 • Cymdeithas Strôc 1995, Canolfan Adsefydlu Rivermead, Ysbyty Radcliffe, Ymddiriedolaeth Teulu Lewis a Guarantors o Ail Gyfarfod Esgeuluso Rhyngwladol yr Ymennydd (£10k)
 • 1995 - 1996 Cymdeithas Strôc: 'Dadansoddiad Kinematic o Ymateb â Llaw yn Visuospatial Neglect' (£30k).
 • 1993 - 1996 Cymdeithas Strôc :Anosnosnosia ar ôl Strôc (£50k)
 • 1993 Wellcome Trust; Cyfarfod Rhyngwladol ar Esgeuluso Gofodol (£2k)
 • 1993 Guarantors of Brain: 'Cyfarfod Rhyngwladol Cyntaf ar Esgeuluso Gofodol' (£2K)
 • 1991 - 1994 Cymdeithas Strôc: Adfer Esgeulustod ar ôl Strôc' (£100k)
 • 1990 - 1992 Medi, McDonnell-Pew, O.H.A., ac Adran Grantiau Offer Niwroleg Glinigol y Brifysgol (£22k)
 • 1987 - Cymdeithas Strôc 1990: Agweddau Gwybyddol ar Esgeuluso  Gweledol mewn cleifion strôc (£60k).

Cydweithredwyr ymchwil

 • Vaughan Bell, Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain, UK
 • David Oakley, Is-adran Seicoleg a Gwyddorau Iaith, Coleg Prifysgol Llundain, UK
 • Quinton Deeley, Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain, UK
 • Gereon Fink, Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Meddygaeth, Jülich a Phrifysgol Cologne
 • Max Coltheart, Amanda Barnier, Rochelle Cox a Robyn Langdon
 • Canolfan Macquarie ar gyfer Gwyddoniaeth Gwybyddol, Prifysgol Macquarie.

Bywgraffiad

Addysg israddedig

 • 1979 B.A. Seicoleg ac Athroniaeth, UCD.

Addysg ôl-raddedig

 • 1981 M.A (Athroniaeth)
 • 1982 Diploma Uwch mewn Addysg (Anrh.), UCD
 • 1984 Diploma mewn Seicoleg Glinigol ac Arbrofol (Anrh), UCD
 • 1989 Ph.D. Niwroseicoleg, Prifysgol Oxford Brookes
 • 1999 D.Sc (Gwaith Cyhoeddedig), Prifysgol Genedlaethol Iwerddon.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2006 Cymrawd yr Academi Gwyddorau Meddygol
 • Gwobr Arbennig Cymdeithas Seicolegol Iwerddon 2005 am Gyfraniad Eithriadol i Seicoleg
 • Gwobr Llywyddion Cymdeithas Seicolegol Prydain 2005
 • Gwobr Cystadleuaeth Llyfr Meddygol y BMA 2004 (OUP 'Malingering and Illness')
 • 1997 Athro Gwadd , Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieina yn Hefei
 • 1993 Cymdeithas Seicolegol Prydain, Medal Spearman
 • 1992 - 1995 E. P. Abraham Cymrawd Ymchwil Iau, Coleg Gwyrdd, Rhydychen.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd Cymdeithas Seicolegol Prydain, Cymrawd Cymdeithas Seicolegol Iwerddon
 • Aelod o Gymdeithas Niwrolegwyr Prydain (1996 - 2010)
 • Aelod o Gymdeithas Niwroseicolegol Prydain
 • Aelod o'r Gymdeithas Ymchwil mewn Adsefydlu
 • Cyfarwyddwr Cymdeithas Niwroseiciatreg Prydain (2010)
 • Seicolegydd Siartredig Cymdeithas Seicolegol Prydain
 • Aelod o Symposiwm Niwroseicoleg Rhyngwladol (1997 - 2003).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2008 - presennol, Deon Dyfodol Strategol
 • 2006 - presennol, Deon Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol
 • 2004/2006 Cyfarwyddwr Prosiect / Cyfarwyddwr CUBRIC
 • 2000 - presennol, Athro, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • 1997/2002 Uwch Gymrawd Ymchwil MRC, Prifysgol Rhydychen/Caerdydd
 • 1989/1997 Cymrawd Ymchwil Niwroleg Glinigol, Prifysgol Rhydychen
 • 1985/1989 Seicolegydd Ymchwil, Seicoleg Glinigol, Rhydychen.

Dyletswyddau golygyddol

 • 1996 Cyd-Olygydd a Sylfaenydd, Niwroseiciatreg Gwybyddol
 • 2004 Golygydd Cyswllt, Adsefydlu Niwroseicolegol
 • 2005 Golygydd Cyswllt, Niwroseicoleg Gymhwysol
 • 2007 Golygydd cyswllt, Journal of Neuropsychology
 • 2007 Golygydd Cyswllt, Adolygiad Rhyngwladol o Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff
 • 2011 Golygydd cyswllt, ISRN Neurology2011- Golygydd cyswllt, PLoS One
 • 2007 - 2010 Golygydd cyswllt, Niwrowyddoniaeth Cymdeithasol
 • 1997 - 2002 Golygydd cyswllt, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.