Ewch i’r prif gynnwys
Russell Davies

Professor Russell Davies

Honorary Distinguished Professor

Yr Ysgol Mathemateg

Trosolwyg

Dyletswyddau gweinyddol

 • Materion Ariannol / Cynllun Ariannol
 • Rheolaeth yr Ysgol
 • Arfarniad a Datblygiad Staff
 • Cynllun Strategol/Adroddiad Blynyddol
 • Llwythi Addysgu
 • Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Ysgolion
 • Aelod o'r Pwyllgor Derbyn Ysgolion
 • Aelod o'r Pwyllgor Ymchwil Ysgol
 • Aelod o Staff yr Ysgol/Panel Myfyrwyr
 • Aelod o'r Pwyllgor Dysgu ac Addysgu Ysgol

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Problemau gwrthdro mewn  nodweddu deunyddiau.
 • Gwrthdroad rhifiadol o drawsnewidiadau integrol.
 • Mecaneg deunyddiau sy'n dibynnu ar amser.
 • Problemau mathemategol mewn gwyddoniaeth ddelweddu
 • Hafaliadau differol rhannol cyfrifiadol.

Grŵp ymchwil

Cyllid allanol ers 2000

 • 2000-02: Cyfrifiant EPSRC   diwydiannol  cymhleth £49,800 llifoedd nad ydynt yn Newtonaidd -JREI
 • 2000-4:   Modelu Mathemategol a Rhifiadol Gweithgynhyrchu  Melysion Leaf (DU) -EPSRC       £38,500
 • 2000-3:     Hylifau cymhleth a llifoedd cymhleth. EPSRC £583,000 Grant Llwyfan UWS/UWA
 • 2001:        Cyfalaf adnoddau ar gyfer ymchwil hylifau cymhleth CCAUC     £100,000
 • 2002-7:     Unilever Research Consultancy Unilever   £70,000
 • 2004-6:    Adnodd SRIF2 ar gyfer Deinameg Hylif Cyfrifiadurol CCAUC £650,000

Sgyrsiau mawr ers 2004

 • Awst 2004. Cysylltu'r sbectrwm ymlacio â data gwasgaru tonnau. Gweithdy Rhyngwladol VIIIth ar ddeunyddiau sy'n dibynnu ar amser, wedi'u blod.
 • Ionawr 2005. Wobble, Creep and Relaxation: Modelu Deunyddiau gyda'r Cof. Cyfarfod SIAM UK-IE, Cork.
 • Ebrill 2005. Pennu swyddogaethau creep ac ymlacio o arbrawf sengl. AERC 2005, Grenoble.
 • Hydref 2005. Yn ymlusgo ac ymlacio. Cynhadledd Ryngwladol Vth ar fecaneg deunyddiau sy'n dibynnu ar amser. Nagano,  Japan.
 • Awst 2006. Datblygiadau diweddar yn Linear Viscoelasticity. Gweithdy Rhyngwladol IXth ar ddeunyddiau sy'n dibynnu ar amser. Portoroz.

Addysgu

 • MA0122 Algebra I

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 1969 - BSc  Anrh Mathemateg a Ffiseg, Coleg y Brenin, Llundain
 • 1971 - MSc  (Mathemateg), Prifysgol Rhydychen, Coleg Balliol
 • 1974 - D  Phil (Mathemateg), Prifysgol Rhydychen, Coleg Balliol
 • Ysgoloriaethau - Ysgolhaig Thomas  ac Elizabeth Williams, 1970-73; Gwobr Graddedigion Coleg Balliol, 1971-1973

Apwyntiadau

 • 1973-75: Cymrawd Ymchwil Atlas  mewn Mathemateg, Coleg  Penfro Rhydychen a SERC  Rutherford-Appleton Labordy
 • 1976-85: Darlithydd  mewn Mathemateg Gymhwysol, Coleg Prifysgol Cymru,  Aberystwyth
 • 1984: Cymrawd Gwadd  , Canolfan Dadansoddi Mathemategol, Prifysgol Genedlaethol   Awstralia
 • 1984:  Gwyddonydd Ymweliadol  , Is-adran Mathemateg ac Ystadegau, CSIRO, Canberra
 • 1984-86:  Uwch  Ddarlithydd mewn Mathemateg Gymhwysol, UCW, Aberystwyth
 • 1986: Cymrawd Gwadd  , Canolfan Dadansoddi Mathemategol, Prifysgol Genedlaethol   Awstralia
 • 1986-90:  Darllenydd  mewn Mathemateg, UCW, Aberystwyth
 • 1990: Cymrawd Gwadd  , Canolfan Dadansoddi Mathemategol, Prifysgol Genedlaethol   Awstralia
 • 1990-hyd yn hyn: Athro  Mathemateg, UCW, Aberystwyth (UWA)
 • 1990:  Cymrawd Gwâd  , Adran Mathemateg, Prifysgol Melbourne  
 • 1998:  Gwyddonydd Ymweliadol, Gwyddorau Mathemategol  a Gwybodaeth CSIRO, Canberra
 • 2000:  Gwyddonydd Ymweld, CSIRO Gwyddorau Mathemategol  a Gwybodaeth, Canberra
 • 2000-2003: Pennaeth yr Adran  Mathemateg, UWA
 • 2006: Gwyddonydd Ymweliadol, Gwyddorau Mathemategol a Gwybodaeth CSIRO,  Canberra
 • 2006-hyd yn hyn: Pennaeth  yr Ysgol Mathemateg,  Prifysgol Caerdydd

Byrddau golygyddol a phwyllgorau cynghori

 • Bwrdd Golygyddol: Problemau Gwrthdro  (1988-92)
 • Bwrdd Golygyddol: Dulliau Rhifiadol  ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol, 1992-
 • Cymdeithas Rheoleg Prydain  (1994 - 2000)
 • Pwyllgor Gwyddonol  : Sefydliad Smith ar gyfer  Mathemateg Ddiwydiannol a Pheirianneg Systemau, 2000–2006
 • Pwyllgor Gwyddonol  : KTN ar gyfer Mathemateg Ddiwydiannol  2007-

Ymgynghoriaethau

 • Labordy Ffisegol Cenedlaethol, Teddington
 • Shell Research Limited, Thornton
 • Technoleg RAPRA, Shawbury
 • Ceblau BICC, Caer
 • Devro-Teepak Limited, Moodiesburn
 • Labordy Ymchwil Nestle, Lausanne
 • Leaf UK,  Southport
 • Unilever UK, Port  Sunlight

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Flynyddol, Cymdeithas Rheoleg Prydain, 2005
 • Llywydd: Cymdeithas Mathemateg Ddiwydiannol a Chymhwysol, Y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, 2007-2009

Aelodaethau proffesiynol

 • Sefydliad Mathemateg  a'i Chymwysiadau (MIMA, CMath)
 • Cymdeithas Mathemategol Llundain
 • Cymdeithas Rheoleg Prydain  
 • SIAM