Ewch i’r prif gynnwys
Sharifah Agha

Dr Sharifah Agha

Darlithydd Anrhydeddus, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell Ystafell 2.27, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd anrhydeddus yn yr Adran Seiciatreg Plant a'r Glasoed yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ac yn ddarlithydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae fy niddordeb ymchwil ym maes deall ffactorau risg a chanlyniadau clinigol sy'n gysylltiedig ag anhwylderau niwroddatblygiadol, yn enwedig anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD) mewn plant a phobl ifanc. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cyd-gynhyrchu a datblygu adnoddau digidol ADHD ac rwy'n ymwneud ag ymgysylltu â'r cyhoedd a  rhanddeiliaid i godi ymwybyddiaeth am ADHD.

Ymchwil

Rwy'n ddarlithydd anrhydeddus yn yr Adran Seiciatreg Plant a'r Glasoed yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ac yn ddarlithydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae fy niddordeb ymchwil ym maes deall ffactorau risg a chanlyniadau clinigol sy'n gysylltiedig ag anhwylderau niwroddatblygiadol, yn enwedig anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD) mewn plant a phobl ifanc. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cyd-gynhyrchu a datblygu adnoddau digidol ADHD ac rwy'n ymwneud ag ymgysylltu â'r cyhoedd a  rhanddeiliaid i godi ymwybyddiaeth am ADHD.