Ewch i’r prif gynnwys

Mrs Arwa Abahussain

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Myfyriwr PhD mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol. Fy maes diddordeb yw damcaniaethau diwygio ac adnewyddu mewn meddwl Islamaidd modern. Roedd traethawd ymchwil fy ngradd Meistr yn canolbwyntio ar y cysyniad o adnewyddu mewn Islam a'i weithredu mewn credoau Islamaidd (͑aqīdah). Yn 2018 cefais ysgoloriaeth gan Brifysgol y Brenin Abdulaziz, Jeddah, i barhau â'm hastudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy ymchwil PhD cyfredol yn canolbwyntio ar fethodoleg adnewyddu Khaled Abou El Fadl, gan ganolbwyntio ar fater awdurdod a dylanwad cyd-destun wrth ddehongli traddodiad Islamaidd.

Ymchwil

Gosodiad

Y Fethodoleg Hermeneutig yn Adnewyddu Khaled Abou El Adl

Goruchwylwyr

Muhammad Ali

Muhammad Ali

Lecturer in Islamic Studies, Director of Postgraduate Taught Studies