Ewch i’r prif gynnwys
Barbora Adlerova

Barbora Adlerova

Tiwtor Graddedig

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
AdlerovaB@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

Fel cymdeithasegydd yn ôl cefndir mae gen i ddiddordeb yn agwedd gymdeithasol systemau bwyd cynaliadwy. Sut ydym ni'n creu systemau bwyd cyfiawn a chynaliadwy mewn ffordd nad yw'n ormesol, gynhwysol? Yn fy PhD rwy'n archwilio sut mae mannau llywodraethu newydd yn ymgysylltu ac yn grymuso 'arbenigwyr trwy brofiad' o ansicrwydd bwyd ac fel cynorthwy-ydd ymchwil rwy'n edrych ar sut mae mentrau bwyd cymunedol aml-gyfranddalwyr, ar raddfa genedlaethol, yn creu newid yn system fwyd Cymru. 

Yn 2020 - 2022 roeddwn yn gynrychiolydd PhD ym mhwyllgor Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Bwyd RGS-IBG.

Prosiectau cyfredol

"Does dim byd hebddon ni i ni": gwneud lle i wybodaeth drwy brofiad o ansicrwydd bwyd mewn llywodraethu bwyd - traethawd ymchwil PhD
Mannau Gwyrdd Gwydn: Partneriaeth sy'n gweithio i dreialu systemau bwyd eraill sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel y sbardun dros newid ledled Cymru.
Llysiau Hygyrch: Prosiect sy'n archwilio effaith aelodaeth Amaethyddiaeth â Chymorth Cymunedol ar deuluoedd ansicr bwyd. 

Prosiectau'r gorffennol

Gwendidau bwyd yn ystod Covid 19: hwyluso Panel Polisi Cyfranogol Wrth fetio'n rheolaidd drwy gydol y prosiect (Hydref 2020-Rhagfyr 2021), defnyddiodd y panel ystod o ddulliau cyfranogol a chreadigol i rannu a myfyrio ar eu profiadau a'u cyfrannu at argymhellion polisi.

Allbynnau ymchwil

Adlerova, B., Moragues-Faus, A. (upcoming) Meithrin cyfiawnder bwyd yn y byd academaidd a thu hwnt. yn Herman, A. & Inwood, J. (gol) Ymchwilio i Gyfiawnder: ymgysylltu â chwestiynau a gofodau cyfiawnder (mewn) trwy ymchwil gymdeithasol, Gwasg Prifysgol Bryste
 
Barbora Adlerova, Ben Pearson (2021) Adeiladu Cymuned mewn Pandemig: Ymgysylltu'n ddigidol, yn greadigol a gyda gofal.  

Barbora Adlerova, Ben Pearson, Matt Sowerby, Penny Walters, Charlotte Killeya ac Anthony Lobo (2020)  Tystiolaeth ysgrifenedig i fywyd y tu hwnt i ymchwiliad Tŷ'r Arglwyddi Covid-19.

Cerrada-Serra, P., Moragues-Faus, A., Zwart, T.A., Adlerova, B., Ortiz-Miranda, D. Avermaete, T. (2018) Archwilio cyfraniad rhwydweithiau bwyd amgen i ddiogelwch bwyd. Dadansoddiad cymharol Diogelwch Bwyd https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12571-018-0860-x

Moragues-Faus, A., Adlerova, B., and Hausmanova, T. (2016). Dadansoddiad lefel "lleol" o lwybrau FNS yn y Deyrnas Unedig. Archwilio dwy astudiaeth achos: Rhwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy a mynediad at ffrwythau a llysiau yn y ddinas. TRANSMANGO: http://www.transmango.eu/userfiles/update%2009112016/reports/4%20uk%20report.pdf UE

  Cyhoeddiad

  2023

  2018

  Articles

  Ymchwil

  • Systemau bwyd cyfiawn a chynaliadwy yn gymdeithasol
  • Llywodraethu diogelwch bwyd
  • Cyfranogiad a llais
  • Ymchwil Gweithredu Cyfranogol Ffeministaidd

  Yn fy ymchwil PhD, rwy'n edrych ar sut mae mannau llywodraethu newydd yn ymgysylltu ac yn grymuso 'arbenigwyr trwy brofiad' o ansicrwydd bwyd. Ers argyfyngau bwyd ac ariannol byd-eang 2007 - 2008, mae'r ansicrwydd bwyd cynyddol yn y DU wedi bod yn uchel ar yr agenda gwleidyddol, academaidd ac ymarferwyr. Ar yr un pryd, ysgogodd yr argyfyngau fecanweithiau llywodraethu newydd hefyd sy'n canolbwyntio ar adeiladu systemau bwyd mwy cynaliadwy. Gan symud 'y tu hwnt i'r banc bwyd', mae rhai ohonynt wedi canolbwyntio ar faterion penodol fel ansicrwydd bwyd ac yn cynnwys cyfranogiad gan bobl ansicr bwyd.

  Rwy'n archwilio'r wleidyddiaeth hon o gyfranogiad trwy Ymchwil Gweithredu Cyfranogol: pwy sy'n cymryd rhan a sut, a pha brosesau sy'n siapio hyn? Sut mae gwleidyddiaeth llais yn cael ei lywio - pwy sy'n siarad - ond yn bwysicach - pwy sy'n gwrando? I ba raddau y gall pobl sydd â phrofiad byw o ansicrwydd bwyd newid dynameg pŵer ar draws gwahanol raddfeydd–o anghyfiawnderau bob dydd, trwy fframweithiau sefydliadol i bolisi? Rwy'n gweithio gyda Food Power, rhaglen a gyd-gynhelir gan Sustain ac Church Action On Poverty. Nod y rhwydwaith cenedlaethol yma o dros 60 o gynghreiriau tlodi bwyd yw taclo tlodi bwyd yn lleol drwy newid sy'n cael ei bweru gan bobl.

  Addysgu

  Rwy'n Gymrawd Cyswllt Addysg Uwch ac rwyf wedi dysgu ar amrywiaeth o gyrsiau Daearyddiaeth Ddynol gan gynnwys sgiliau astudio, dulliau ymchwil a daearyddiaeth bwyd. 

  External profiles