Ewch i’r prif gynnwys
Abdullah Alqarni

Abdullah Alqarni

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
AlqarniA1@caerdydd.ac.uk
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell Cyfres PGR, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS

Trosolwyg

Fy enw i yw Abdullah Alqarni, ymgeisydd PhD mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd, y DU, sy'n arbenigo mewn cymdeithaseg a hanes cyfieithu. Enillais fy MA mewn Astudiaethau Cyfieithu gyda rhagoriaeth yn fy nhraethawd ymchwil o Brifysgol Caerlŷr, y DU, yn 2017.

Dechreuais fy nhaith broffesiynol yn y byd academaidd ym Mhrifysgol King Khalid, KSA, lle cwblheais fy BA (Anrh) mewn Saesneg Iaith a Diploma Uwch mewn Addysg, gan wasanaethu fel Cynorthwyydd Addysgu i ddechrau. Yn dilyn hynny, datblygais i rôl Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Bisha.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydw i wedi dal rolau fel Dirprwy Arweinydd Thema ar gyfer Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol a Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu, ac wedi gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu Diwinyddiaethau Cyfieithu.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cymdeithaseg cyfieithu, hanes cyfieithiadau, llyfryddiaethau cyfieithiadau, a chroestoriad cyfieithu gydag AI. Rwyf wedi cydweithio â sefydliadau fel YMCA, Translators without Borders, a Boom Cymru TV Ltd.

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cymdeithaseg cyfieithu, hanes cyfieithiadau, llyfryddiaethau cyfieithiadau, a chroestoriad cyfieithu gydag AI.

Mae fy nhraethawd PhD cyfredol yn cael ei lywio gan theori gymdeithasegol Pierre Bourdieu, gan ddefnyddio ei gysyniadau heuraidd o faes, cynefin a chyfalaf yn benodol. Mae'r fframwaith damcaniaethol hwn yn cael ei gymhwyso i archwilio gweithgareddau cyfieithu ym maes Llenyddiaeth Hunangymorth Saesneg wedi'i chyfieithu i'r Arabeg. Mae'r traethawd ymchwil yn ymchwilio i'r maes cyfieithu penodol hwn fel gweithgaredd sydd wedi'i leoli'n gymdeithasol, gan ymchwilio i ddeinameg ei asiantau cymdeithasol a'r cyd-destun cymdeithasolddiwylliannol ehangach.

Yn ogystal â'm traethawd ymchwil PhD, rydw i'n gweithio ar bedwar prosiect ar hyn o bryd, sydd fel a ganlyn:

 1. Tuag at Ddadansoddiad cymdeithasol-hanesyddol o lyfryddiaethau cyfieithu yn Saudi Arabia: Datgelu Realiti, Mewnwelediadau a Chyfleoedd

 2. Mapio'r Maes Isdeitlo yn KSA cyn ac ar ôl Gweledigaeth Sawdi 2030: Dadansoddiad Cymdeithasegol a Hanesyddol.

 3. Astudiaeth Gwerthuso Ansawdd Gymharol ar Gyfieithu Peiriant Saesneg i Arabeg: Systemau Cyfieithu Peiriant Nerfol vs. Systemau Cyfieithu Peiriant Seiliedig ar Fodel Iaith Mawr.

 4. Mapio Tirwedd Ymchwil Cyfieithu Clyweledol yn y Byd Arabaidd: Dadansoddiad Gwyddonol.

Gosodiad

Deinameg Gymdeithasol Cyfieithu Llenyddiaeth Hunangymorth Saesneg i Arabeg yn Saudi Arabia: A Bourdieusian Perspective

Mae'r traethawd ymchwil yn ymchwilio'n feirniadol i gyfieithu llenyddiaeth hunangymorth Saesneg i Arabeg yn Saudi Arabia rhwng 1982 a 2016, trwy lens damcaniaeth arferion cymdeithasol Pierre Bourdieu. Mae'n archwilio deinameg cymdeithasol-ddiwylliannol cynhyrchu cyfieithu drwy gyfuno data llyfryddiaethol, cyfweliadau â chyd-gynhyrchwyr cyfieithu, a dadansoddiad o baradestunau dethol. Mae'r astudiaeth yn olrhain hanes y maes cyfieithu hwn, gan nodi cyfnodau cynhyrchu allweddol ac archwilio dylanwad ffactorau gwleidyddol, crefyddol ac economaidd. Mae'n tynnu sylw at sut mae'r grymoedd hyn yn effeithio ar gyfieithu llenyddiaeth hunangymorth, gan ddatgelu rôl sensoriaeth, nawdd, a hunan-sensoriaeth wrth lunio'r maes. Mae'r traethawd ymchwil hefyd yn trafod dylanwad cyhoeddi cymhellion ariannol tai a chysylltiadau cymdeithasol ar eu harferion. Trwy gymhwyso offer dadansoddol Bourdieu i gyd-destun unigryw Saudi Arabia, mae'r astudiaeth yn cyfrannu at ddealltwriaeth cymdeithaseg cyfieithu, yn enwedig rôl crefydd a hierarchaeth sefydliadol wrth lunio arferion cyhoeddi. Yn ogystal, mae'n cynnig mewnwelediadau i ddylunio ymchwil aml-ddull, gan ddefnyddio llyfryddiaethau cyfieithu, cyfweliadau a dadansoddi paratestun.

GORUCHWYLWYR

Ffynhonnell ariannu

 • Prifysgol Bisha, KSA.

 • Llysgenhadaeth Frenhinol Swyddfa Ddiwylliannol Saudi Arabia, Llundain.

Addysgu

 • Cynorthwy-ydd addysgu: Hydref 2012–Tachwedd 2017 Prifysgol Brenin Khalid, Bisha
 • Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu: Tachwedd 2017–Medi 2018 Prifysgol Bisha, Adran
  o'r Saesneg. Bisha, Aseer, KSA.
 • Mentor Cwrs ar gyfer "Gweithio gyda Chyfieithu": Chwefror 2020–Mai2020, wedi'i gyd-drefnu gan Brifysgol Caerdydd, y DU a FutureLearn
 • Cynorthwy-ydd addysgu mewn Astudiaethau Cyfieithu: Medi 2021–Gorffennaf 2022 Prifysgol Caerdydd , Adran Astudiaethau Cyfieithu.

Bywgraffiad

Fy enw i yw Abdullah Alqarni, ymgeisydd PhD mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd, y DU, sy'n arbenigo mewn cymdeithaseg a hanes cyfieithu. Enillais fy MA mewn Astudiaethau Cyfieithu gyda rhagoriaeth yn fy nhraethawd ymchwil o Brifysgol Caerlŷr, y DU, yn 2017.

Dechreuais fy nhaith broffesiynol yn y byd academaidd ym Mhrifysgol King Khalid, KSA, lle cwblheais fy BA (Anrh) mewn Saesneg Iaith a Diploma Uwch mewn Addysg, gan wasanaethu fel Cynorthwyydd Addysgu i ddechrau. Yn dilyn hynny, datblygais i rôl Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Bisha.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydw i wedi dal rolau fel Dirprwy Arweinydd Thema ar gyfer Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol a Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu, ac wedi gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu Diwinyddiaethau Cyfieithu.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cymdeithaseg cyfieithu, hanes cyfieithiadau, llyfryddiaethau cyfieithiadau, a chroestoriad cyfieithu gydag AI. Rwyf wedi cydweithio â sefydliadau fel YMCA, Translators without Borders, a Boom Cymru TV Ltd.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enillodd fy ymchwil Wobr Undod IATIS a Rhagoriaeth Wyddonol, ynghyd â deg cyfranogwr arall.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cyfieithu a Dehongli (IATIS).

 • Aelod o Bwyllgor Arsyllfa Saudi ar Gyhoeddiadau Cyfieithu (SOTP).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cynorthwy-ydd Addysgu: Hydref 2012–Tachwedd 2017, Prifysgol Brenin Khalid, Bisha.

 • Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu: Tachwedd 2017–Medi 2018, Prifysgol Bisha, Adran Saesneg, Bisha, Aseer, KSA.

 • Mentor Cwrs ar gyfer "Gweithio gyda Chyfieithu": Chwefror 2020–Mai 2020, wedi'i gyd-drefnu gan Brifysgol Caerdydd, y DU a FutureLearn.

 • Dirprwy Arweinydd Thema ar gyfer Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol: 2020–2021, Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd, y DU.

 • Cynorthwy-ydd Addysgu mewn Astudiaethau Cyfieithu: Medi 2021–Gorffennaf 2022, Prifysgol Caerdydd, Yr Adran Astudiaethau Cyfieithu.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Cyflwyno fy ymchwil yn y 4ydd ysgol haf ar-lein ar gyfieithu a dehongli hanes yn y Ganolfan Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Fienna rhwng y 1af a'r 8fed o Fedi 2021.

 • Gan gyflwyno fy ymchwil yn 7fed gynhadledd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyfieithu ac Astudiaethau Rhyngddiwylliannol (IATIS), a drefnwyd gan Brifysgol Pompeu Fabra (UPF) ym Marcelona rhwng 14 a 17 Medi 2021.

 • Cyflwyno fy ymchwil yn y Fforwm Astudiaethau Cyfieithu, a drefnwyd ar-lein gan Athra i'w gyfieithu a'i gyhoeddi ar y 10fed o Dachwedd 2021.

 • Cyflwyno fy ymchwil yn yr 2il Symposiwm Rhyngwladol ar Gyfieithu a Throsglwyddo Gwybodaeth: Tueddiadau Newydd yn Theori ac Ymarfer Cyfieithu a Dehongli (TRAK), a drefnwyd ar-lein gan Brifysgol Córdoba yn Córdoba rhwng y 18fed a'r 19eg o Dachwedd 2021.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd ar gyfer The Translator Journal.

Goruchwylwyr

Dorota Goluch

Dorota Goluch

Uwch Ddarlithydd

Arbenigeddau

 • Cyfieithiad
 • Cymdeithaseg Cyfieithu
 • Astudiaethau Cyfieithu
 • Llyfryddiaethau Cyfieithu
 • Hanes Cyfieithu