Ewch i’r prif gynnwys
Ahmed Alzahrani

Dr Ahmed Alzahrani

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Trosolwyg

Ymchwiliad biocemegol i gludwyr sinc i ddarganfod eu mecanweithiau swyddogaethol mewn celloedd

"Rwy'n fyfyriwr rhyngwladol o Deyrnas Saudi Arabia (KSA). Mae gen i radd baglor mewn gwyddoniaeth feddygol o Brifysgol Umm Al-Qura, KSA. Hefyd, mae gen i radd MSc o Brifysgol Manceinion mewn biocemeg glinigol. Nawr, rwy'n gwneud PhD dan oruchwyliaeth Dr Kathryn Taylor. Mae fy mhrosiect PhD yn canolbwyntio ar ymchwilio i gludwyr sinc i ddarganfod eu mecanweithiau swyddogaethol yn y gell. Nod y prosiect yw ymchwilio i swyddogaeth cludwyr sinc gan gynnwys ZIP7, ZIP6 a ZIP10 a deall eu rôl o ran ysgogi amlhau a goroesi celloedd."

Cyhoeddiad

Ymchwil

Gosodiad

Ymchwiliad biocemegol i gludwyr sinc i ddarganfod eu mecanweithiau swyddogaethol mewn celloedd

Goruchwylwyr

Kathryn Taylor

Kathryn Taylor

Principal Research Fellow