Ewch i’r prif gynnwys

Miss Tessa Baber

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Hanes Academaidd

 • BA Archaeoleg (2:1) - Enillwyd Mehefin 2010
  • BA Thesis: Pa mor bell y mae newidiadau mewn testunau angladdol yn y Deyrnas Newydd Feddau Brenhinol a adlewyrchir ym meddrodau preifat yr un cyfnod?
 • MA Archaeoleg (Rhagoriaeth) - Gafwyd Medi 2011
  • MA Thesis: Pyllau Mam yr Hen Aifft: Cyfrinach Teithwyr Cynnar a Gedwir Hir
 • PhD ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2012 (AHRC wedi'i ariannu)

Papurau a gyflwynwyd

 • 'The Mysterious Sun Kings of Ancient Egypt: The Heretic Pharaohs of the Amarna Period'
  11 Tachwedd 2013
  Sefydliad: Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant (Caerdydd)
 • 'Henebion y byd yn y cyfnod canoloesol'
  25 Gorffennaf 2013
  Sefydliad: Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd
  Lleoliad: Castell Caerffili
 • "Ble mae'r holl Fwslimiaid wedi mynd? Y Pyllau Mami Ddiflannu'
  18 Mai 2013
  Sefydliad: Cymdeithas yr Aifft Taunton
 • 'Pyllau Mami: Claddedigaeth y tlodion yn yr Hen Aifft'
  2 Mai 2013
  Lleoliad: Prifysgol Caerdydd
  (Darlith Archaeoleg Israddedig ar gyfer modiwl: Archeoleg Funerary yr Aifft HS2375)
 • 'Obsesiwn yr Aifft'
  13th Ebrill 2013
  Sefydliad: Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd
  Lleoliad: Canolfan Addysg Ysgubor Caerwent
 • 'Mummymania: Camfanteisio ar Fwslimiaid yr Aifft drwy'r canrifoedd'
  22 Medi 2012
  Sefydliad: Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
 • 'The Mummy Pits of Ancient Egypt: Revealed by Early Travellers'
  18 Chwefror 2012
  Sefydliad: Andante Travels
  Lleoliad: Prifysgol Caerdydd
  (Diwrnod astudio ar gyfer Andante Travels)
 • 'Crwydro a Phyllau Mami'
  15th Gorffennaf 2011
  Sefydliad: Cymdeithas Astudio Teithwyr i'r Aifft a'r Dwyrain Agos (ASTENE)
  Lleoliad: Prifysgol Rhydychen
  (nawfed cynhadledd ASTENE bob dwy flynedd)

Bwrsariaethau ac arian wedi'u dyfarnu

 • Bwrsariaeth a ddyfarnwyd gan ASTENE (15fed – 18fed Gorffennaf 2011)
  Bwrsariaeth i fynychu 9fed gynhadledd ddwyflwydd ASTENE yng Ngholeg St Anne, Prifysgol Rhydychen
  Rôl yn y Gynhadledd: Cadeirydd y Cadeiryddion
  Papur a gyflwynwyd: 15th Gorffennaf 2011
 • Cronfa Syr Cyril Fox (gwobrwywyd Gorffennaf 2011)
  Dyfarnwyd am gostau teithio i gynhadledd eilflwydd ASTENE yng Ngholeg St Anne, Prifysgol Rhydychen
 • Cronfa Syr Cyril Fox (gwobrwywyd Gorffennaf 2013)
  Dyfarnwyd am gostau teithio i gynhadledd eilflwydd ASTENE ym Mhrifysgol Birmingham

Profiad addysgu

Arddangoswr Ymarferol Ôl-raddedig: 

 • Darlun archaeolegol

Tiwtor Seminar Ôl-raddedig:

 • Yr Hen Aifft
 • Darganfyddiadau Mawr mewn Archaeoleg
 • Prydain Rufeinig
 • Marwolaeth a Claddu yn y Byd Rhufeinig

Darlithydd Ôl-raddedig:

 • Archeoleg Funerary yr Aifft

Addysg Oedolion

Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd (Mewn partneriaeth â Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
Ar hyn o bryd rwy'n diwtor addysg oedolion ar gyfer y rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd lle rwy'n dylunio a chyflwyno darlithoedd a gweithdai sy'n canolbwyntio ar fy niddordebau ymchwil presennol.

Darlun archaeolegol

Gwaith cyfredol:

Cynhyrchu darluniau archaeolegol i'r Athro Paul Nicholson o arteffactau o'r prosiect catacomb cŵn yn Saqqara, yr Aifft (2012)

(i'w gyhoeddi ar ddiwedd 2015)

Gwaith yn y gorffennol:

Arteffactau o Kom Helul, Memphis (Aifft) (Mawrth-Mehefin 2012)

Cynhyrchwyd set o ddarluniau archaeolegol i'r Athro Paul Nicholson o arteffactau o'i brosiect yn Kom Helul, Memphis (Yr Aifft)

Cyhoeddwyd: Nicholson P. T. (2013) Gweithio ym Memphis: Cynhyrchu ffafriaeth yn y Cyfnod Rhufeinig Kom Helul. Llundain: EES Cofiant Cloddio 105.

Arteffactau o Amgueddfa Petrie, UCL (Llundain) (5th Tachwedd 2012)

Cynhyrchwyd darluniau archaeolegol o arteffactau (mowldiau faience) ar gyfer yr Athro Paul Nicholson (rhan o gasgliad Amgueddfa Petrie)

Cyhoeddwyd: Nicholson P. T. (2013) Gweithio ym Memphis: Cynhyrchu ffafriaeth yn y Cyfnod Rhufeinig Kom Helul. Llundain: EES Cofiant Cloddio 105.

Arteffactau o Amarna (Yr Aifft)

Cynhyrchwyd darluniau archaeolegol o deils faience o Amarna ar gyfer papur a gyhoeddwyd gan yr Athro Paul Nicholson

Cyhoeddwyd: Nicholson, P. T., Parkes, P. J. a Jackson, C. (2013). Stori am ddau deils: Ymchwiliad rhagarweiniol i ddau 'fricsen' faience. Yn: Oppenheim, A. a Goelet, O. eds. Celf a Diwylliant yr Hen Aifft: Astudiaethau er anrhydedd Dorothea Arnold Bwletin y Seminar Eifftolegol, Cyf. 19. Efrog Newydd, NY: Seminar Eifftolegol Efrog Newydd.

Dylunydd ar y safle:

Cŵn Catacombs, Saqqara (Yr Aifft) (Tymor 2012) 

Darlunydd Archaeolegol ar gyfer prosiect yr Athro Paul Nicholson a gynhaliwyd yn Catacombs Cŵn Saqqara (Yr Aifft)

(Cyhoeddiadau i'w cyhoeddi ar ddiwedd 2015)

Profiad Amgueddfa

Yr Amgueddfa Brydeinig: Adran yr Hen Aifft a'r Swdan

Interniaeth (Mehefin – Rhagfyr 2014) 
Prosiect: Wadi Sarga 
Cyfarwyddwyr y Prosiect: Elisabeth O'Connell, Amandine Merat

Rôl yn y prosiect:

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ymchwilio a chyhoeddi deunydd yn ddigidol yn ymwneud â chloddiadau Wadi Sarga a gynhaliwyd gan Reginald Campbell-Thompson ym 1914. Oherwydd dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, ni chyhoeddwyd y deunydd hwn erioed ac felly y nod oedd sganio a chydosod yr holl lyfrau nodiadau cloddio a deunydd archifol arall sy'n ymwneud â'r safle gyda'r bwriad o gyhoeddi hyn ar wefan yr amgueddfa. Roedd y prosiect hwn yn rhan o brosiect ymchwil cyffredinol i gasgliadau Wadi Sarga yn yr amgueddfa sy'n ceisio gweld gwaith Thompson yn cael ei gyhoeddi o'r diwedd yn dilyn can mlynedd ers ei waith ar y safle.

Cyfeirnodau:
E. R. O'Connell, 'Cloddiad 1913/14 R. Campbell Thompson o Wadi Sarga a safleoedd eraill,' Astudiaethau Amgueddfa Brydeinig yn yr Hen Aifft a Sudan 21 (2014): 121–92.

Amgueddfa Cymru: Canolfan Ddarganfod Clore

Hwylusydd Archaeolegol

Rôl: Ar hyn o bryd rwy'n hwylusydd archeolegol ar gyfer oriel ddehongli'r amgueddfa lle rwy'n rhyngweithio ag aelodau'r cyhoedd, gan eu hannog i archwilio casgliad trin yr amgueddfa. Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdai ysgol a theuluoedd yn yr oriel ac yn eu cyfarwyddo, yn ogystal â bod yn rhan o ddylunio a datblygu deunydd addysgol ar gyfer ymwelwyr. Rwyf hefyd yn cynorthwyo gyda rheoli casgliadau sbesimenau sy'n cael eu harddangos ac rwyf hefyd yn cynorthwyo i ailddatblygu'r deunydd trin archaeoleg yn yr oriel ar hyn o bryd.

Adran Archaeoleg a Niwmismatig: Cynllun Hynafiaethau Cludadwy

Cynorthwy-ydd i Mark Lodwick (Cydlynydd Darganfyddiadau Cymru)
(Rhagfyr 2011 – Rhagfyr 2013)

Rôl: Dadansoddi a chofnodi arteffactau ar fenthyg i'r Cynllun Hynafiaethau Cludadwy, paratoi adroddiadau gwrthrych yn barod i'w lanlwytho ar gronfa ddata Hynafiaethau Cludadwy.

Hyfforddiant Curadurol

Casgliad y Bont-faen: Dadansoddi a Chategoreiddio Arteffact (Gorffennaf 2011)

Cyfarwyddwyr y Prosiect: Elizabeth Walker (Rheolwr Casgliadau), Evan Chapman (Swyddog Curadurol) a Sian Madgwick-Iles (Cynorthwy-ydd Curadurol)
Rôl: Dadansoddi a catalogio arteffactau yng nghasgliad y Bont-faen yr Amgueddfa fel rhan o brosiect sy'n gweithio gyda myfyrwyr israddedig Prifysgol Caerdydd a gwirfoddolwyr amgueddfa eraill.

Cynorthwy-ydd Mewnbwn Data ar gyfer Evan Chapman (Swyddog Curadurol) (Ionawr – Rhagfyr 2012)

Cynorthwy-ydd Mewnbwn Data ar gyfer y data a gasglwyd yn ystod Prosiect Casgliad y Bont-faen ym mis Gorffennaf 2011. Roedd hyn yn cynnwys diweddaru cronfa ddata'r Amgueddfa (MicroMusée) yn bennaf, gydag ymchwil ychwanegol o arteffactau unigol ac adroddiadau archifol wrth ddiweddaru'r system.

Cynorthwy-ydd Oesteoarchaeological i Jody Deacon (Cynorthwy-ydd Curadurol)
(Casgliad Llandochau)
(Mawrth 2012 – Rhagfyr 2014)

Rôl: Gweithio gyda'r gweddillion dynol a'u hastudio, yng nghasgliad Llandochau canoloesol cynnar. Roedd hyn yn cynnwys nodi a chofnodi esgyrn unigol ac arwyddion patholeg yn ogystal ag ail-becynnu yn unol â pholisi storio'r Amgueddfa o olion dynol.

Canolfan Eifftaidd Abertawe (Prifysgol Abertawe)

Cynorthwy-ydd a Hwylusydd Oriel
(Gorffennaf 2010 – Ionawr 2012)
Rôl: Cynorthwyo ymwelwyr drwy ddarparu adnoddau a gwybodaeth er mwyn darparu profiad gwerth chweil yn ystod eu hymweliad â'r amgueddfa ac i ymgysylltu ag ymwelwyr drwy'r gwahanol ganolfannau gweithgareddau (gan gynnwys ail-greu mummification byw gan ddefnyddio propiau a bwrdd trin arteffactau).

Gwybodaeth Ychwanegol

Aelodaeth

External profiles