Ewch i’r prif gynnwys
Sophie Buchaillard  SFHEA, PhD, MA

Dr Sophie Buchaillard

(Mae hi'n)

SFHEA, PhD, MA

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Trosolwyg

Mae Dr Sophie Buchaillard, SFHEA, PhD, MA, yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch sy'n angerddol dros rymuso eraill i ysgrifennu'n greadigol. Fel nofelydd ac awdur teithio, mae ei hymchwil dan arweiniad ymarfer yn canolbwyntio ar rôl teithio fel diwylliant wrth ailddiffinio'r hyn y mae hunaniaeth yn ei olygu mewn cyd-destun byd-eang a fframiwyd gan yr argyfwng hinsawdd, gyda ffocws penodol ar fudo. Mae ei thraethawd ymchwil: Between Cultures: Travel Writing, Identity, and the Global Novel, yn nofel o'r enw 'Otherness is its Own Country' a sylwebaeth feirniadol.

Cafodd ei nofel This Is Not Who We Are (Seren Books, 2022) ei chynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2023. Mae ei straeon byrion a'i thraethodau wedi ymddangos mewn nifer o gylchgronau llenyddol a thaflenni eang, gan gynnwys Writers & Artists, The ByLine Times, Wales Arts Review, The Friday Poem, Murmurations Magazine, The Other Side of Hope a Square Wheel Press. Mae hi hefyd yn gyfrannwr i'r casgliad ysgrifennu teithio An Open Door: New Travel Writing for a Precarious Century, a olygwyd gan Steven Lovatt (Parthian, 2022). Mae ei hail nofel Assimilation (Honno) allan yn 2024.

Hyfforddwyd Sophie yn wreiddiol fel gwyddonydd gwleidyddol, ac mae wedi gweithio fel cynghorydd polisi ac ymgyrchydd. Yn 2016, cyd-ysgrifennodd Talented Women for a Successful Wales (Llywodraeth Cymru, 2016), adroddiad yn gwneud argymhellion ar wella cydraddoldeb rhywedd mewn busnes ac addysg yng Nghymru. Cyn 2019, hi oedd Cofrestrydd Cyswllt (Strategaeth) Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn Bennaeth Ymgyrchoedd a Pholisi UCM (Cymru) cyn hynny.

Fel myfyriwr ôl-raduate ym Mhrifysgol Caerdydd, derbyniodd Sophie Wobr Rhagoriaeth Ôl-raddedig yn 2019, MA mewn Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol gyda rhagoriaeth yn 2021, a Gwobr Uwch Gymrodoriaeth Addysg Prifysgol Caerdydd yn 2022. 

Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar lên teithio, ymfudo a hunaniaeth mewn cyd-destun byd-eang. 

Ymchwil

Fy niddordebau ymchwil gan gynnwys ysgrifennu teithio, hunaniaeth a mudo ym Mhrydain Fodern a Ffrainc.

Rhestr o gyhoeddiadau diweddar

2022

 • This Is Not Who We Are (Seren) (gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn 2023)

 • 'Beth ddysgon ni o hil-laddiad Rwanda?' yn Agenda Cymru - Sefydliad Materion Cymreig (1.08.2022)

 • 'Datblygu Cymeriadau Credadwy a Chymhlyg' mewn Awduron ac Artistiaid (13.06.2022) 

 • 'The Colonial Dynamics of Priti Patel's Rwanda Deal' yn Byline Times (rhifyn Mai 2022)

 • 'Tangled Thoughts from a Migrant' Mother in Wales Arts Review (19.04.2022)

 • 'Barddoniaeth: Taith Cyfnod Clo' yn The Friday Poem (10.03.2022)

 • 'Revolving Doors', In an Open Door: New Travel Writing for a Precarious century, golygwyd gan Steven Lovatt (Parthian) 

2021

 • 'Metamorffosis' yn The Other Side of Hope Magazine (Rhifyn 1- 2021)

 • 'Nostalgia' yng nghylchgrawn Murmurations (Rhifyn 2 - 2021) a sain ar YouTube 

 

2020

 • 'Muranow's Key' yn Antholeg Un: Together & Apart  (Square Wheel Press)

 • 'Together and Apart' in Anthology One: Together & Apart (Square Wheel Press)

 • 'Rwanda, Hil-laddiad 1994: Gwersi Llenyddiaeth' yn Adolygiad Celfyddydau Cymru (22.05.2020) 

 

 

Gosodiad

Between Cultures: Travel Writing, Identity, and the Global Novel

Addysgu

ADDYSGU DIWEDDAR

Darllen Creadigol (UG) 2023-2024

2023 - 2024 Ysgrifennu Creadigol (UG)

2022 - 2023 - Llwybrau at Gyhoeddi (MA)

Darllen Creadigol 2022-2023 (UG)

2022-2023 Ysgrifennu Creadigol (UG)

2021-2022 Ysgrifennu Creadigol (UG)

2021 -2022 Darllen Creadigol (UG)

2021-2022 Llwybrau at Gyhoeddi (MA)

 

 

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas yr Awduron
 • Academi Addysg Uwch

Safleoedd academaidd blaenorol

Cyswllt Addysgu 2023 - parhaus

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Bwrdd Cyfieithu (Ebrill 2023 – presennol) - The Other Side of Hope Magazine - Rhan o brosiect cyfieithu a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, mewn partneriaeth â Phrifysgol Coimbra ym Mhortiwgal, Prifysgol Navarra yn Sbaen, a'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfiawnder Cymdeithasol ym Mhrifysgol St John Efrog.

Golygydd Adolygu Llyfrau (Academic Journal) (Mawrth 2023 – presennol) Safbwyntiau Intersectional: Hunaniaeth, Diwylliant a Chymdeithas - Aelod o fwrdd golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn Gwasg Prifysgol Caerdydd hwn.

Aelod o'r Bwrdd (2016 -2019) - Bwrdd Menywod mewn STEM Llywodraeth Cymru - Aelod o banel arbenigol sy'n cynghori Llywodraeth Cymru ar weithredu argymhellion adroddiad Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus (2016) a gyd-awdurais, gan geisio cael gwared ar rwystrau rhyw yng Nghymru.

Arbenigeddau

 • Nofel
 • Diwylliant, cynrychiolaeth a hunaniaeth
 • Cof
 • Ysgrifennu Teithio
 • Autofiction