Ewch i’r prif gynnwys
Liz Evans

Mrs Liz Evans

Uwch-ddarlithydd: Ffisiotherapi

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Research Interests

Tissue healing and function, specifically related to:

  • osteoarthritis
  • the relationship of pain and contractures
  • burn injuries

Also, as Admissions Tutor, a 3-year study was conducted to investigate whether interview made a difference in the selection of students. This was submitted for publication in November 2007.

Cyhoeddiad

2022

2018

2012

2008

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy niddordebau clinigol ac ymchwil yn canolbwyntio ar gyflyrau clun pobl ifanc. Rwyf wedi datblygu arbenigedd mewn dysplasia clun ac mae gen i ddiddordeb penodol mewn gwella cydnabyddiaeth o'r cyflwr sy'n cychwyn i oedolion.   Wrth wneud fy nod yw cyflymu diagnosis o dysplasia clun mewn oedolion a thrwy hynny wella canlyniadau triniaeth yn ogystal ag atal neu o leiaf oedi osteoarthritis cynamserol.

Rwyf wedi cyd-arwain y gwaith o ddatblygu rhwydwaith ymchwil sy'n bwysig, yn cynnwys cleifion. Mae'r cleifion hyn wedi cyfrannu'n weithredol at ein cynllun ymchwil, ein cynigion a'n seminarau ymchwil. Mae aelodau eraill o'r rhwydwaith yn cynnwys Llawfeddygon, Ffisiotherapyddion, Seicolegwyr ac Economegwyr Iechyd. Rydym wedi derbyn cyllid ESRC ac ar hyn o bryd rydym yn cydweithio â Phrifysgol Leeds ac Ysbyty Orthopedig Brenhinol Birmingham.      

Cymhwysais fel Ffisiotherapydd ym 1984 a chwblhau MSc mewn Ffisiotherapi ym 1999. Ar ôl gweithio'n glinigol mewn ystod o arbenigeddau ffisiotherapi am fwy na 12 mlynedd, es ymlaen i fod yn Ddarlithydd mewn Ffisiotherapi yng Nghaerdydd ychydig cyn cwblhau fy MSc.    Rwyf wedi bod yn Uwch-ddarlithydd yn y Brifysgol ers 2004 ac yn yr amser hwnnw rwyf wedi cael amrywiaeth o gyfrifoldebau sydd wedi cynnwys Tiwtor Derbyn, Rheolwr Rhaglen BSc, Arweinydd IPE ac Aelod o'r Senedd.

Ar hyn o bryd rwy'n cwblhau fy PhD a theitl fy thesis yw 'Dangosyddion diagnostig Dysplasia Hip Cychwyn Oedolion'

Rwy'n rhan o rwydwaith ymchwil a sefydlwyd trwy gyfres seminarau a ariannwyd gan ESRC [Science Impact Ltd; DOI: https://doi.org/10.21820/23987073.2017.9.82] a drefnais ynghyd â Dr Tina Gambling (sy'n arwain y grŵp).  Mae ein cydweithwyr yn cynnwys ymchwilwyr ym Mhrifysgol Leeds a llawfeddygon o Glinig Clun Birmingham. Mae'r rhwydwaith yn dwyn ynghyd grŵp amlddisgyblaethol o glinigwyr (llawfeddygon a ffisiotherapyddion) ac ymchwilwyr (ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, ffisiotherapi a gwyddor symud). Trwy'r gwaith hwn rydym wedi creu adnoddau i gefnogi myfyrwyr PhD ac MSc cyfredol ac yn y dyfodol.

Gosodiad

Dangosyddion Diagnostig Dysplasia Hip Cychwyn Oedolion

Bywgraffiad

I have an interest in the evolving role of the physiotherapist and particularly in the changing profile of the newly qualified physiotherapist.

Higher Education and curriculum development are also important interests.

Student admissions as well as graduate employment are important aspects of my work and through these I have developed an interest in the marketing and promotion of physiotherapy.