Ewch i’r prif gynnwys
Michael Howard

Mr Michael Howard

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd PhD sy'n canolbwyntio ar Eiddo Deallusol a Chyfraith Cystadleuaeth. Trosglwyddais i Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2020 ar ôl dechrau fy ymchwil yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor. Y tu hwnt i'm PhD rwyf am weithio ym maes addysgu mewn Addysg Uwch. Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnydd IP yn y sector digidol a'r effaith ar gystadleuaeth a defnyddwyr. Wrth i'r economi symud yn gynyddol tuag at ddyfodol digidol ac ar-lein, bydd yn hanfodol sicrhau bod marchnadoedd yn cael eu gweithredu'n briodol yn y sector economaidd hwn.

Ymchwil

  • Siopau ap digidol fel storfa Google Play ac effaith technolegau fel rheoli hawliau digidol a chod rhyngweithrededd ar gystadleuaeth yn y marchnadoedd hyn. 
  • Defnyddio Rhwydweithiau Dosbarthu Dewisol i reoli Gwerthu Rhyngrwyd
  • Goblygiadau dyfarniad Magill ar gyfer Cyfryngau Digidol Deilliol
  • Rheoliad Gwahanol Cyfryngau Digidol Deilliol yn yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd

Cyhoeddiadau

  • Dr Mark Hyland a Michael Howard, 'Martin v Kogan (Case Comment)' (2018) 40 EIPR 817
  • Dr Mark Hyland a Michael Howard, 'Yr athrawiaeth o dargedu yng nghyd-destun anghydfodau nodau masnach rhyngwladol (Case Comment)' (2019) 41 EIPR 464.
  • Mark Hyland a Michael Howard, 'Taro cydbwysedd rhwng hawliau sylfaenol yn Siarter yr UE Bastei Lubbe GmbH & Co KG v Michael Strotzer (Sylwadau Achos)' (2019) 24 Cyfraith Cyfathrebu 132.
  • Michael Howard a Mark Hyland, 'The Boundaries of "Use": Pryd mae llwyfannau e-fasnach yn dod yn atebol am dorri nodau masnach? Coty Germany GmbH v Amazon Service Europe Sarl (Case Comment)' (2020) 42 EIPR 849.
  • Michael Howard a Mark Hyland, 'Tu hwnt i Eiriau - cymhwyso'r prawf newydd ar gyfer cyd-awduriaeth mewn cyfraith hawlfraint: Martin v Kogan (Case Comment)' (2021) 43 EIPR 546.

Addysgu

Rwy'n Ddarlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru. Rwy'n addysgu Eiddo Deallusol a Chyfraith yr UE yn bennaf.

Goruchwylwyr

Sara Drake

Dr Sara Drake

Senior Lecturer in Law