Ewch i’r prif gynnwys
Rosa Maryon   BSc, MSc, PhD, FHEA

Miss Rosa Maryon

(hi/ei)

BSc, MSc, PhD, FHEA

Myfyriwr ymchwil

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

Mae gen i PhD mewn Cysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Caerdydd. Edrychodd fy ymchwil PhD ar rôl polisi diogelwch yn gyfreithlondeb cyfundrefnol Tiwnisia mewn oes o neoryddfrydiaeth awdurdodaidd. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y cysylltiad rhwng neoryddfrydiaeth a pholisïau ac arferion diogelwch anrhyddfrydol yn y de byd-eang. Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw dulliau beirniadol o Astudiaethau Diogelwch, Economi Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Cysylltiadau Rhyngwladol y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

Mae gen i radd meistr mewn Polisi Gwleidyddiaeth a Datblygu yn Affrica a'r De Byd-eang (Politique et développement en Afrique et les pays du Sud) o'r Labordy Astudiaethau Affricanaidd yn y Byd yn y Gwyddorau Po Bordeaux. Teitl traethawd ymchwil fy meistr oedd 'La stabilisation du régime déocratique en Tunisie: est-elle actuellement remise en cause?' (A yw sefydlogi cyfundrefn ddemocrataidd Tiwnisia dan fygythiad?). Yn y traethawd ymchwil hwn, nodais dri phrif fygythiad i'r drefn ddemocrataidd newydd yn Nhiwnisia wrth iddi geisio sefydlogi ei hun yn dilyn y chwyldro. Roedd y bygythiadau hyn yn cynnwys, diogelu'r bygythiad terfysgol a arweiniodd at weithredu polisi diogelwch anrhyddfrydol, diffyg cyfleoedd economaidd a 'ailgylchu' penodol o'r elites sy'n gysylltiedig â'r drefn flaenorol, awdurdodaidd. Goruchwyliwyd y traethawd ymchwil hwn gan René Otayek.

Mae gen i ail radd meistr o Brifysgol Caerdydd yn rhaglen Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol ESRC sy'n arbenigo mewn Cysylltiadau Rhyngwladol. Teitl traethawd ymchwil fy meistr oedd 'Disgwrs Securitization in Post-Ben Ali Tunisia: the Reactualisation of the Security Pact'. Yn y traethawd ymchwil hwn, archwiliais y ffordd y ceisiodd disgwrs securitization yn Tunisia ôl-bontio gyfiawnhau gwyrdroi i bolisïau ac arferion diogelwch rhyddfrydol sy'n gysylltiedig â'r hen drefn awdurdodol. Dadleuais fod hyn yn cynrychioli adweithio 'cytundeb diogelwch' Tunisiaidd a gysylltir â gwaith arloesol Beatrice Hibou (2006). Goruchwyliwyd traethawd ymchwil y meistr hwn gan Hannes Hansen-Magnusson.

Mae gen i ddwy radd israddedig. Yn gyntaf, mae gen i radd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Caerdydd. Yn ail, mae gen i radd Gwleidyddiaeth ac Economeg o Sciences Po Bordeaux. Enillais Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn y ddwy radd hon. Cwblhawyd y graddau hyn ochr yn ochr â'i gilydd fel rhan o raglen fawreddog Caerdydd-Bordeaux (neu FIFRU). Yn 2014, enillais Ysgoloriaeth Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn Prifysgol Caerdydd.

Rwyf wedi dysgu sawl modiwl Gwleidyddiaeth ac IR israddedig gwahanol ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Gorllewin Lloegr. Mae'r rhain yn cynnwys modiwlau am ddamcaniaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, Globaleiddio, Datblygiad Rhyngwladol, Gwladychiaeth, Argyfwng a Newid, Terfysgaeth, Diogelwch a Mudo, Gwleidyddiaeth Rhywedd a Byd-eang a Dulliau Ymchwil. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn dulliau addysgu arloesol ac rwyf wedi darlithio ar gyrsiau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer Athrawon Ôl-raddedig. Yn 2021, cefais fy enwebu ar gyfer y Wobr Addysgu Oustanding ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr. Cefais fy enwebu eto ar gyfer y Wobr Addysgu Eithriadol ym mis Mawrth 2022. Rwy'n gymrawd cyswllt o AAU yr enillais wobr amdani gan y bwrdd arholi. Yn ddiweddar, rwyf wedi cyflwyno fy nghyd-aelod o AAU i'w gymeradwyo.

Rwy'n agored i brosiectau cydweithredol sy'n gweithio ar ymagweddau beirniadol at ddiogelwch, neoryddfrydiaeth, ymfudo, ôl-wladychiaeth, economi wleidyddol fyd-eang feirniadol a chyfalaf hiliol yn enwedig y rhai sydd â ffocws empirig ar y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

Cyhoeddiad

2023

2021

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cysylltiadau rhyngwladol y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, yn enwedig Tunisia gyfoes. Mae fy niddordebau ymchwil eraill yn cynnwys theori IR ôl-drefedigaethol, diogelwch, ymchwil terfysgaeth ac agenda ymchwil barhaus neoryddfrydiaeth awdurdodaidd. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n benodol ar y rhyngweithio rhwng polisïau economaidd neoliberal a pholisi diogelwch anrhyddfrydol. 

Cyhoeddiadau

Maryon R.M & Tholens, S. 2022. Terfysgaeth a throseddau cyfundrefnol yn Ewrop. Yn: Angel, V & Jones  E. (Eds) Datblygiadau mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd 3. Bloomsbury.

Maryon, RM 2023. Rôl SA wrth ailgyflunio trawsnewidiad Tunisia. Gwleidyddiaeth Môr y Canoldir.

Maryon, R, M. yn cael ei adolygu. Allanoli'r UE, cyfalafiaeth hiliol a hiliaeth gwrth-ddu yng nghydweithrediad yr UE-Tunisia ar ymfudo

Cynadleddau a phapurau gweithdy

Gweithdy Blynyddol BISA Ôl-drefedigaethol / daddrefedigaethol / gwrthdrefedigaethol (Medi 2022) - Cymorth diogelwch, y cartel rhoddwr a chynnydd y wladwriaeth diogelwch neoryddfrydol: achos ar ôl 2011 Tunisia (papur gweithdy)

Cynhadledd EISA (Athens Medi 2022)  - Sicrhau'r wladwriaeth ar ôl pontio Tunisia: Performativity y Wladwriaeth Neoliberal (papur y Gynhadledd)

Cynhadledd EISA (Athens Medi 2022) – Cyfalafiaeth hiliol, Trais y Wladwriaeth, a Thechnolegau Rheoli I: Dileu, Cyfyngu, Dad-ddyneiddio

Cynhadledd EISA (Athens Medi 2022) - Mae'n debyg i garchar': archwilio hiliaeth gwrth-dduon, gwladychiaeth a chyfalafiaeth hiliol yng nghydweithrediad yr UE-Tiwnisia ar ymfudo (papur y Gynhadledd)

Diwrnod Ymadael Adran y Gwyddorau Cymdeithasol UWE (Gorffennaf 2022 ) - 'Mae fel carchar': archwilio hiliaeth gwrth-dduon, gwladychiaeth a chyfalafiaeth hiliol yng nghydweithrediad yr UE-Tiwnisia ar ymfudo (papur y Gynhadledd)

Cynhadledd SASE (Cynhadledd Fach ar gyfalafiaeth hiliol) Gorffennaf 2022 - 'Mae fel carchar': archwilio hiliaeth gwrth-dduon, gwladychiaeth a chyfalafiaeth hiliol yng nghydweithrediad yr UE-Tiwnisia ar ymfudo (papur y Gynhadledd)

UWE Staff Research Talk (Rhagfyr 2021)- Sicrhau'r wladwriaeth ar ôl pontio Tunisia: Ffurfweddoldeb y Wladwriaeth Neoryddfrydol (awdurdodaidd) ( papur y Gynhadledd)

Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd (Tachwedd 2021 ) - Sicrhau'r wladwriaeth ar ôl y cyfnod pontio Tunisia: Ffurfweddoldeb y Wladwriaeth Neoryddfrydol (awdurdodol) ( papur y Gynhadledd)

Cynhadledd y Mileniwm 2021 (Medi 2021 - ar ddod) – Sicrhau'r wladwriaeth ar ôl pontio Tunisia: Performativity y Wladwriaeth Neoryddfrydol (awdurdodaidd) ( papur y Gynhadledd)

Cynhadledd y Mileniwm 2021 (ar ddod) – Trefnydd panel a chadeirydd  panel Meddwl gyda a thu hwnt i'r economi wleidyddol wrth astudio neoryddfrydiaeth awdurdodaidd: Spatialisation, (Im)mobilities and Exclusions (panel cynhadledd)

BISA Mai 2021 – Neoryddfrydiaeth awdurdodaidd yn Ymateb Pandemig Tunisia (papur y gynhadledd)

Cynhadledd Ymchwil Cymdeithas Terfysgaeth 2018– Diogelwch: ar ba gost? Gwarantu'r bygythiad terfysgol yn Tunisia ôl-bontio (papur y Gynhadledd)

Cynhadledd Graddedigion Menywod 2018 - Diogelwch: ar ba gost? Gwarantu'r bygythiad terfysgol yn Tunisia ôl-bontio (papur y Gynhadledd)

Erthyglau blog

Cyfres Blog Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd

Maryon. R, M. 2018. "Leaky Bodies: Rethinking masculinity, hardness and sexual violence in the DRC" cyfweliad gyda Dr Rachel Massey. 22.03.2018 Blog Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd. Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/leaky-bodies-rethinking-masculinity-hardness-and-sexual-violence-in-the-drc-dr-rachel-massey/  

Maryon, R, M. 2018. Haiti, Liberia ac Ethiopia (1914-1945): sofraniaeth ddu mewn byd gwyn. Musab Younis 22.03.2018. Blog Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd. Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/haiti-liberia-and-ethiopia-1914-1945-black-sovereignty-in-a-white-world-dr-musab-younis/

Maryon, R, M. 2018. Y We Cyfrifoldeb yn ac ar gyfer yr Artic. Dr Hannes Hansen-Magnusson. Blog Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd. 26.03.2018. Ar gael yn : https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/the-web-of-responsibility-in-and-for-the-artic-dr-hannes-hansen-magnusson/

Maryon, R, M. 2018. Cronotopau, Llywodraethau a Rheoleiddio Newid Meddygaeth Draddodiadol yn Kenya. Yr Athro John Harrington 22.04.2018. Blog Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd. Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/chronotopes-governmentality-and-the-changing-regulation-of-traditional-medicine-in-kenya-professor-john-harrington/

Maryon, R, M. 2018. Addysg yn Strategaeth Pŵer Meddal Singapore. Y siaradwr gwadd Dr Danita Catherine Burke. 26.04.2018 Ar gael yn : https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/education-in-singapores-soft-power-strategy-guest-speaker-dr-danita-catherine-burke/

Maryon, R, M. 2018. Siaradwr gwadd Catherine Eschle Diwinyddiaeth Ffeministaidd Trefnu mewn ac yn erbyn Neo-ryddfrydiaeth: Tu hwnt i gyfethol a Gwrthsafiad? Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein) 23.05.2018. Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/guest-speaker-catherine-eschle-theorising-feminist-organizing-in-and-against-neoliberalism-beyond-co-optation-and-resistance/

Maryon, R, M. 2018. Rheoli Bioamrywiaeth Tu hwnt i Awdurdodaeth Genedlaethol wrth Newid Arctig'  – Dr Richard Caddell. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). 7.11.2018 Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/managing-biodiversity-beyond-national-jurisdiction-in-changing-arctic-dr-richard-caddell/

Maryon, R, M. 2018. Rhagweld Bygythiadau Biotechnoleg sy'n Dod i'r Amlwg – Astudiaeth Achos o CRISPR. Dr Kathleen Vogel 09.11.2018. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/anticipating-emerging-biotechnology-threats-a-case-study-of-crispr-dr-kathleen-vogel/

Maryon, R, M. 2018. Ffiniau mewn Cysylltiadau Rhyngwladol: Darlith Ffiniau Blynyddol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ISRU gyda'r Athro Ruth Blakeley. 05.12.2018. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/isru-annual-frontiers-in-international-relations-lecture-with-professor-ruth-blakeley/ 

Maryon, R, M. 2019. Seminar WIP gyda Dr Branwen Gruffydd Jones – 'Arf diwylliant: meddwl ac ymarfer gwrthdrefedigaethol o Baris a Dakar i Havana ac Algiers' International Studies Research Unit Blog: Cardiff University Blogs (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/wip-seminar-with-dr-branwen-gruffydd-jones-the-weapon-of-culture-anticolonial-thought-and-practice-from-paris-and-dakar-to-havana-and-algiers/

Maryon, R, M. 2019. 'The Vein, the Fingerprint Machine a'r Synhwyrydd Cyflymder Awtomatig': Perfformiad gan Dr Catherine Charrett 5.12.2018. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/the-vein-the-fingerprint-machine-and-the-automatic-speed-detector-a-performance-by-dr-catherine-charrett-5-12-2018/

Maryon, R, M. 2019. "Cysyniadu Sefydlu Sefydliadau Rhynglywodraethol: Dysgu gan IPCC a'r IPBES" Dr Hannah Hughes a Dr Alice Vadrot. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/conceptualising-the-establishment-of-intergovernmental-organisations-learning-from-ipcc-and-the-ipbes-dr-hannah-hughes-dr-alice-vadrot/

Maryon, R. 2019. Seminar WIP gyda Dr Simone Tholens – "Cynhyrchu Gwybodaeth mewn Ymyriadau'r 21ain Ganrif: Cymorth Diogelwch fel Cydosodiad Byd-eang" 13.03.2019. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/2019/03/26/wip-seminar-with-dr-simone-tholens-knowledge-production-in-21st-century-interventions-security-assistance-as-a-global-assemblage-13-03-2019/

Maryon, R. 2019. 'Llywodraethu Diogelwch Trwy Ymarferwyr Ansicrwydd Bob Dydd: Ymgyrchoedd Atal Aflonyddu ar y Stryd a neoryddfrydiaeth awdurdodol yn Cairo' Seminar ISRU WIP gyda Dr Elisa Wynne-Hughes 20.03.2019. Blog yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd (Ar-lein). Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/2019/04/05/security-governance-through-everyday-insecurity-practitioners-stop-street-harassment-campaigns-and-authoritarian-neoliberalism-in-cairo-isru-wip-seminar-with-dr-elisa-wynne-hughes-2/.

Maryon, R, M. 2020 'Ffiniau mewn Cysylltiadau Rhyngwladol: Prosiect Bingo' Darlith Ffiniau ISRU/CCGP gyda'r siaradwr gwadd yr Athro Kate Bedford – 20fed o Dachwedd 2019. Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol: Blogiau Prifysgol Caerdydd. 13.01.2020. Ar gael yn: https://blogs.cardiff.ac.uk/isru/the-bingo-project-isru-ccgp-frontiers-lecture-with-guest-speaker-professor-kate-bedford-20th-of-november-2019/

 

Gosodiad

Sicrhau'r wladwriaeth yn Tunisia ôl-drosglwyddo: ail-drefnu cyfreithlondeb y drefn mewn oes o neoryddfrydiaeth awdurdodaidd

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio'n llawn amser fel Uwch-ddarlithydd parhaol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.

 

Prifysgol Caerdydd (2018-2020)

Cyflwyniad i Gysylltiadau Rhyngwladol (Modiwl Blwyddyn UG 1af) – Seminar Tiwtor

Cyflwyniad i Globaleiddio (Modiwl UG Blwyddyn 1af) – Seminar Tiwtor

 

Clwb Camu i Fyny (ehangu cyfranogiad ym Mhrifysgol Caerdydd) 2020

Ffrwd Pwnc y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau

 

Prifysgol Gorllewin Lloegr (ers 2018-parhaus)

Modiwlau a addysgir yn UWE:

Sefydlu Zero Bloc i'r Gwyddorau Cymdeithasol – Darlithydd modiwl

Ar y campws sesiynau ychwanegol Gwleidyddiaeth ac IR atodol yn ystod pandemig covid – Darlithydd modiwl

O Plato i Nato – Darlithydd modiwl

Gwleidyddiaeth Argyfwng a Newid – Darlithydd Modiwl

Natur a'r Defnydd o Ymchwil – Darlithydd Modiwl

Rhywedd a Gwleidyddiaeth Fyd-eang – Darlithydd Modiwl

Terfysgaeth, Diogelwch, a Mudo yn Ewrop – Arweinydd modiwl

Datblygu Rhyngwladol – Arweinydd Modiwl

 

Marcio Modiwlau yn UWE:

O Plato i Nato

Gwleidyddiaeth Argyfwng a Newid

Natur a'r defnydd o ymchwil

Gwleidyddiaeth Rhywedd a Byd-eang

Terfysgaeth, Diogelwch a Mudo yn Ewrop

Datblygiad Rhyngwladol

Cysylltiadau Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth, Gwladwriaethau a Gwrthsafiad

 

Darlithoedd gwadd yn UWE:

Datblygu ac Ymwrthedd yn America Ladin

Myfyrdodau Beirniadol ar Ddiogelwch a Strategaeth

 

Gwobrau yn UWE:

Gwobr Addysgu Oustanding 2020-21 – Enwebwyd

Gwobr Addysgu Oustanding 2021-22 – Enwebwyd

 

Rolau eraill:

APT – 2018-parhaus

Goruchwylydd traethawd hir UG – 2021-parhaus

Swyddog Cymorth Myfyrwyr ar gyfer Gwleidyddiaeth ac IR – 2020-2021

Arweinydd lefel – 2021-parhaus

Fy hyrwyddwr Ymgysylltu dros Wleidyddiaeth ac IR – 2021-parhaus

Swyddfa Gymorth Blwyddyn Sylfaen – 2022-parhaus

Ail farciwr – 2020-parhaus

Goruchwylwyr

Elisa Wynne-Hughes

Elisa Wynne-Hughes

Uwch Ddarlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol