Ewch i’r prif gynnwys

Mr Ben Mason

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Trosolwyg

Penderfynais ymgymryd â PhD yn dilyn fy Meistr yn gyntaf o awydd i barhau â'r heriau a'r cyflawniad a deimlais yn ystod fy mhrosiectau israddedig, tra hefyd yn gwthio fy hun i ddysgu technegau newydd a chreu gwybodaeth newydd. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn gwyddor deunyddiau, ac wedi chwarae ers amser maith gyda pheiriannau AM Hobbey (fel modelau poblogaidd Ultimaker), felly pan ddaeth y cyfle am brosiect ymchwil sy'n crynhoi'r ddau o'r rhain i fyny roeddwn i'n gwybod ei fod i mi.

Fel rhan o'm hastudiaethau rwyf wedi gallu dod yn gyfarwydd ag ystod o offer yn yr Ysgol Peirianneg gan gynnwys:
-Renishaw AM250 Laser Powdwr Peiriant Fusion Gwely
-DMG Mori Lasertec 40 Laser Melino canolfan
-Sensofar SMart 3D proffidiollomedr optegol
-Talysurf proffidiolomedr cyffyrddol
-Vickers caledwch indentors

Yn fuan iawn ar ôl dechrau fy astudiaethau PhD, ymunais â Phanel Staff Myfyrwyr PGR fel y Cynrychiolydd Trin Gwerth Uchel, a chytunwyd yn dilyn hynny i gadeirio'r pannel ar gyfer sesiwn 2021/2022.

Fel rhan o'm hamser fel ymgeisydd PhD, rwyf wedi cynorthwyo gyda goruchwylio nifer o brosiectau myfyrwyr 3ydd blynedd, a phrosiect grŵp Mecatroneg 4edd flwyddyn. Mae'r datguddiadau hyn wedi fy ngalluogi i dyfu fel ymchwilydd, gyda gwell dealltwriaeth o gymhwyso fy ngwaith, a gwell ffordd o gyfleu fy nghanlyniadau.

Rwyf hefyd wedi bod yn ymwneud ag amrywiol rolau addysgu ac arddangos israddedig, o CAD (Solidworks) a FEA (ANSYS) i sesiynau Laboritory a thasgau dylunio.

Cyhoeddiad

2023

2022

Cynadleddau

Ymchwil

Fel rhan o'm gwaith, roedd yn rhaid i mi ddatblygu strategaeth yn effeithiol, a mesur arwynebau cydrannau AM yn ddibynadwy ar gyfer gwerthuso garwedd. Profodd hon yn dasg ddiddorol iawn, gydag ychydig iawn o wybodaeth bresennol ar gael mewn llenyddiaeth. Gan ddefnyddio'r data hwn rwyf hefyd wedi gallu meincnodi'r system fesur a meintioli rhai o'r ffynonellau allweddol sy'n bresennol yn fy mesuriadau nodweddiadol.

Yn yr un modd, i ddatblygu strategaeth i esmwytho'r arwynebau diddordeb alwminiwm a weithgynhyrchir yn ychwanegol, roeddwn yn y bôn yn dechrau o sero. Er bod ystod dda o ymchwil ar gael, mae'r mwyafrif yn canolbwyntio ar aloion Dur neu Titaniwm, gyda dim ond llond llaw yn edrych ar Alwminiwm. Gan gymhlethu'r mater hwn, o'r llenyddiaeth sydd ar gael sy'n edrych ar alwminiwm ôl-brosesu laser, dim ond cwpl a ddefnyddiodd dechnolegau laser tebyg. Roedd y broses o ddatblygu'r strategaeth yn rhoi llawer o foddhad, ac yn ystod hynny cefais gwestiynau pellach sy'n mynnu eu hymchwil eu hunain.

Fel rhan o'm gwaith rwyf wedi'i gyflwyno yn y cynadleddau canlynol:
-Speaking of Science (2021) "Yn hyderus ansicr: Pa mor anghywir yw fy mesuriadau i?" Cyflwynwyd dull ar gyfer meintioli'r acertanties mesur a gyfrannwyd gan amrywiol weithrediadau ôl-brosesu data a gymhwyswyd.
-1af Cynhadledd Ryngwladol ar Weithgynhyrchu Uwch ar gyfer Cludiant Aer, Gofod a Tir (2022) "Laser sgleinio arwynebau alwminiwm a weithgynhyrchir ychwanegol". Wedi'i gynnal gan yr ESA a NASA, prif gynnwys y cyflwyniad hwn oedd strategaeth newydd a ddatblygais i ddefnyddio Laser Polishing i leihau garwedd wyneb arwynebau alwminiwm AM.

Yn ogystal, mae papur yn cael ei ddatblygu ynghylch dull ymarferol o fesur garwedd arwyneb rhannau alwminiwm a weithgynhyrchir yn ychwanegol.

Gosodiad

Gwerthusiad o'r gydberthynas rhwng paramedrau proses allweddol ac eiddo cynnyrch / deunydd mewn cadwyni proses ychwanegyn hybrid.

Addysgu

Rwyf wedi bod yn ffodus i ymddiried yn y rolau Addysgu / arddangos canlynol yn ystod fy astudiaethau PhD. Mae bob amser yn werth chweil helpu myfyrwyr i ddeall a chymhwyso technegau newydd a all fod mor sylfaenol wrth i ni symud ymlaen fel peirianwyr.

  • Addysgu CAD Solidworks Blwyddyn Gyntaf (EN1038)
  • Addysgu ABA yr Ail Flwyddyn (EN2604)
  • Arddangos Laboritory yr ail flwyddyn (Trin Gwres Dur)

Rwyf hefyd wedi gallu cynorthwyo gyda nifer o brosiectau israddedig 3edd flwyddyn ar themâu Gweithgynhyrchu Ychwanegion, Plismona Laser, a Phroflometreg Arwyneb.

Goruchwylwyr