Ewch i’r prif gynnwys

Dr Abdulkarim Mimoun

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Gosodiad

ASESU NODWEDDION CONCRIT HUNAN-GYWASGU GYDA A HEB ATGYFNERTHU FFIBR DUR

Er bod hunan-gywasgu concrid (SCC) gyda neu heb atgyfnerthu ffibr wedi'i ddatblygu y tu hwnt i ymchwiliadau labordy ymchwil ac mae bellach wedi dod yn gynnyrch diwydiannol, nid yw ei nodweddion ffisegol mewn perthynas â'r ymddygiad a pherfformiad cyflyrau ffres a chaledu yn cael eu deall yn gynhwysfawr eto. Mae angen archwilio ffyrdd o wella perfformiad SCC (heb neu gyda ffibr) i'w gwneud yn ddewis amgen mwy cynaliadwy i goncrit dirgrynedig (VC). Mae'r traethawd ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ganfyddiadau'r ymchwil sy'n ymwneud ag ymddygiad SCC (heb neu gyda ffibr) mewn cyflyrau ffres a chaled.

Addysgu

BSc ail flwyddyn: Labordy Concrit yn yr ysgol beirianneg (Prifysgol Caerdydd).

BSc ail flwyddyn: Ysgol Peirianneg (Sefydliad Misurata).

 

Bywgraffiad

2023 PhD, Prifysgol Caerdydd, UK

External profiles