Ewch i’r prif gynnwys
Sammi Fitz-symonds

Miss Sammi Fitz-symonds

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Rwy'n gynorthwyydd ymchwil sy'n gweithio yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) ym Mhrifysgol Caerdydd (Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol). Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar werthusiad a ariennir gan HCW o wasanaethau eiriolaeth rhieni yng Nghymru ac ar astudiaeth sy'n archwilio gweithredu canllawiau camfanteisio'n rhywiol ar blant yng Nghymru.

Rwyf hefyd yn cwblhau fy PhD rhan-amser (a ariennir gan ESRC) yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ac yn gweithio fel tiwtor ar fodiwl Cyfraith Teulu LLB. Ar gyfer fy PhD, rwy'n archwilio themâu sy'n ymwneud ag asiantaeth cyfleoedd i bobl ifanc â phrofiad o ofal mewn perthynas â mynediad i addysg uwch. Fel rhan o hyn, rwy'n cymharu modelau cyfreithiol a pholisi yng Nghymru a Norwy. Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud yn ehangach â phrofiadau'r rhai sy'n gadael gofal o bontio o ofal i annibyniaeth a phrofiadau o fewn gofal cymdeithasol plant.

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb yn rôl y gyfraith a pholisi o fewn gofal cymdeithasol plant. Fel ymchwilydd cymdeithasol-gyfreithiol, mae gen i ddiddordeb arbennig yn y rhyngweithio rhwng y gyfraith a phrofiad byw. Mae fy ymchwil doethurol yn canolbwyntio ar sut mae unigolion â phrofiad o ofal yn profi ac yn gwneud ymarfer corff wrth gael mynediad i addysg uwch a chyflogaeth a sut mae modelau cyfreithiol a pholisi yn dylanwadu ar hyn. Ar gyfer fy PhD, rwy'n cymharu deddfwriaeth, polisi ac ymarfer Cymru a Norwy mewn perthynas â'r newid o ofal i annibyniaeth. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn profiadau eraill o ofal cymdeithasol plant, gan gynnwys eiriolaeth rhieni cymheiriaid, eiriolaeth plant, cyfranogiad a gwneud penderfyniadau a CSE fel rhan o'm gwaith gyda CASCADE.

Prosiectau cyfredol:

 • Archwiliad o fodelau polisi ynghylch gadael gofal yng Nghymru a Norwy (Ymchwil doethurol).
 • Gwerthusiad o wasanaethau eiriolaeth rhieni mewn pedwar awdurdod lleol yng Nghymru.
 • Gwerthusiad o weithredu canllawiau CSE yng Nghymru.

Prosiectau blaenorol:

 • Gwerthusiad realistaidd o wasanaethau eiriolaeth rhieni cymheiriaid yn Awdurdod Lleol Camden.
 • Gwerthusiad o brosiect Ymyrraeth Gynnar Resolve West.
 • Archwiliad o ymatebion llywodraeth leol i gynhwysiant digidol i ymadawyr gofal yn ystod y pandemig (traethawd hir Meistr)
 • Gwerthusiad o ganlyniadau FDAC yn Milton Keynes a Swydd Buckingham
 • Adolygiad cynhwysfawr o lenyddiaeth ar bobl dan amheuaeth fregus a diffynyddion yn y DU a'r Unol Daleithiau (CUROP).

Allbynnau Ysgrifenedig

 • Diaz, C., Fitz-Symonds, S., Evans, L., Westlake, D., Devine, R., Mauri, D., & Davies, B. (2022). Effaith canfyddedig eiriolaeth rhieni cymheiriaid ar ymarfer amddiffyn plant: astudiaeth dulliau cymysg. Beth sy'n Gweithio i Ofal Cymdeithasol Plant
 • Diaz, C. & Fitz-Symonds, S. (2022) Gwerthusiad o Brosiect Ymyrraeth Gynnar Resolve West Take 5: Final Report. Adroddiad Prosiect. Prifysgol Caerdydd.
 • Fitz-Symonds, S. (2021) Gadael Gofal mewn Pandemig: Effaith Polisi ac Ymarfer ar Allgáu Digidol a Chyfalaf Cymdeithasol yn ystod Covid-19. SSRM MSc Traethawd Hir.
 • Fitz-Symonds, S. (2021) FDAC Outcomes in Milton Keynes and Buckinghamshire: Final Report. Adroddiad Prosiect.
 • Fitz-Symonds, S. (2020) Archwiliad o pam mae ymadawyr gofal yn dewis peidio â chael mynediad i addysg uwch. Traethawd Hir LLM.

Papurau'r Gynhadledd:

 • Ysgol y Gyfraith Caerdydd PGR Symposiwm (2022). Cyflwyniad Papur: 'Agency of opportunity and care leaver transitions: A comparison of Welsh and Norwegian models of practice'.
 • Cynhadledd Ffiniau Prifysgol Caerdydd (2022). Cyflwyniad Poster: 'Cymhariaeth o ganlyniadau ymadawyr gofal yng Nghymru a Norwy'.
 • Cynhadledd Bywyd Plant Flynyddol – Prifysgol Metropolitan Oslo (2022). Cyflwyniad Papur: 'Gadael gofal gwladol mewn pandemig: Effaith polisi ac arfer ar allgáu digidol a chyfalaf cymdeithasol yn ystod Covid-19'.
 • Cynhadledd Kempe (2022). Cyflwyniad Papur: 'Eiriolaeth Rhieni Cyfoed: Gweithredu ac Effaith (cyd-gyflwyno gyda Dr Clive Diaz); Trafodaeth Panel: 'Llais ac arweinyddiaeth pobl ifanc sy'n amddiffyn plant'. Cyflwyniad Papur: 'Gadael gofal mewn pandemig: Effaith polisi ac ymarfer ar allgáu digidol yn y DU'.

Addysgu

 • LLB Cyfraith Teulu (2022-2023)
 • Cyfraith Contract LLB (2021-2022)