Ewch i’r prif gynnwys
Timothy Ostler

Mr Timothy Ostler

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Mathemateg

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr ymchwil PhD yng Nghaerdydd, yn astudio dadansoddi data a modelu cyfrifiadurol ar gyfradd twf embryo a metrigau llwyddiant eraill mewn ffrwythloni In-Vitro. Mae fy mhrosiect yn cael ei ariannu gan fenter KESS2 (gweler ymchwil) ac mae'n cael ei oruchwylio  gan:

Mae fy mhrosiect yn gydweithrediad rhwng y byd academaidd a'r diwydiant gyda Chlinig Menywod Llundain (LWC), sy'n cyd-ariannu'r prosiect. Yn yr LWC rwy'n cael fy ngoruchwylio gan Andrew Thomson, Rheolwr Labordy Ffrwythlondeb LWC Cymru a Bryste, a Giles Palmer, uwch embryolegydd LWC Cymru. 

Yn ogystal â'm hymchwil, rwy'n  addysgu Algebra Llinol I a labordai Cyfrifiadura ar gyfer Mathemateg.

Rwyf hefyd yn diwtor pwnc ar gyfer ffrwd 'Mathemateg a Rhifedd' Rhaglen Camu i Fyny Prifysgol Caerdydd, sy'n darparu cymorth addysgu a cheisiadau lefel uwch i fyfyrwyr blwyddyn 12/13 o gefndiroedd sy'n cael eu tangynrychioli yn y brifysgol gyda chymorth addysgu a cheisiadau lefel uwch.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

  • Bioleg Fathemategol
  • Modelu ecolegol

Gosodiad

Dadansoddi data a modelu cyfrifiadurol o gyfradd twf embryo a metrigau eraill o lwyddiant mewn ffrwythloni In-Vitro

Addysgu

Sylfeini Mathemateg 1

Mecaneg Glasurol

Mutlivariate Calculus

Algebra llinol 1 tiwtorialau

Cyfrifiadura ar gyfer Labordai Mathemateg

Cymorth Mathemateg

Goruchwylwyr

Katerina Kaouri

Katerina Kaouri

Senior Lecturer