Ewch i’r prif gynnwys

Dr Ellie Pryor

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
PryorE1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 2.32, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Hydref 2019 - Yn bresennol: PhD mewn Palaeoclimate.

2015 – 2019: Eigioneg MSci gyda Ffrangeg, ym Mhrifysgol Southampton.

Prosiect MSci: Cyplu Plio-Pleistosen hydroclimate Gogledd Affrica a Gogledd yr Iwerydd Isdrofannol: Adnabod mecanweithiau gorfodi posibl ar amrywioldeb cefnfor wyneb.

2017 – 2018: cyfnewid ERASMUS yn y Université de Bordeaux.

Prosiect Ymchwil: Astudiaeth o Amrywioldeb Hinsoddol De-orllewin Cefnfor y Môr Tawel gan ddefnyddio Dirprwyon Geocemegol o Gwralau Holocene.

Cyhoeddiad

2024

2023

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar gael gwell dealltwriaeth o sut y gallai hinsawdd a'r amgylchedd fod wedi effeithio ar newidiadau ymddygiadol a datblygiad technolegol Homo sapiens yn ystod Oes Canol y Cerrig yn rhanbarth deheuol Cape yn Ne Affrica.

Er mwyn archwilio dylanwad posibl newidiadau hinsawdd ac amgylcheddol, mae angen ail-lunio hinsawdd ac amgylcheddol manwl a chyson yn gorfforol arnom ar gyfer y Cape deheuol yn ystod cyfnodau o bobl gynnar yn byw, y gellir eu cyflawni trwy ddefnyddio llofnodion isotop radiogenig ffracsiynau lithogenig o ddiferu terrigenous o greiddiau gwaddod morol i gasglu tarddiad, patrwm trafnidiaeth a chyflyrau hindreulio cyfandirol.

Prosiect Ymchwil: Tarddiad Southern Cape Rivers: cysylltiadau â Hydroclimate Affricanaidd a Phobl Gynnar

Diddordebau Ymchwil: 

  • Palaeoceanography
  • Palaeoclimate
  • Geocemeg
  • Eigioneg Ffisegol

Ariennir fy PhD gan NERC fel rhan o DTP GW4+.

External profiles