Ewch i’r prif gynnwys

Miss Elisa RamÍrez PÉrez

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD blwyddyn gyntaf yn ENCAP sy'n arbenigo mewn ieithyddiaeth hanesyddol Saesneg. Yn benodol, rwy'n astudio iaith set o destunau Lladin, sef Efengylau Lindisfarne, Efengylau Rushworth a Defod Durham, yr ychwanegwyd sglein Hen Saesneg atynt yn ystod y 10g. Y testunau hyn yw prif gynrychiolwyr tafodiaith Northumbria Hen Saesneg, amrywiaeth sydd, tan yn ddiweddar, wedi'i thanastudio. 

Cwblheais BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Westminster yn 2016, gradd a ddewisais oherwydd, ar ôl syrthio mewn cariad â Shakespeare yn ystod fy llencyndod, roeddwn i eisiau ymroi fy mywyd i astudiaethau Shakespeare. Fodd bynnag, darganfyddais faes Ieithyddiaeth Hanesyddol yn ystod fy ail flwyddyn a chefais fy swyno ganddo. Yn gymaint felly nes i mi ddewis arbenigo yn y maes hwn yn lle. Arweiniodd hyn fi i Brifysgol Caergrawnt, lle cwblheais MPhil mewn Ieithyddiaeth Ddamcaniaethol a Chymhwysol (Cyfadran MML) yn 2017, a lle dechreuais ymchwilio i'r sglein i Efengylau Lindisfarne. 

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn bennaf ym maes Ieithyddiaeth Hanesyddol (Saesneg). Mae meysydd eraill y mae gennyf ddiddordeb mawr ynddynt hefyd yn cynnwys llenyddiaeth yr Oesoedd Canol a'r Dadeni, yn enwedig gweithiau Shakespeare. 

Gosodiad

Symleiddio morffoleg ar lafar yn nhafodiaith y Northumbrian hwyr: achos berfau gwan dosbarth II

Goruchwylwyr