Ewch i’r prif gynnwys
Ina Sander

Ms Ina Sander

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Rwy'n ymgeisydd PhD yn y Lab Cyfiawnder Data yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Mae fy ymchwil ym maes Astudiaethau Data Beirniadol ac rwy'n archwilio ffyrdd o addysgu dinasyddion am y ffordd y mae eu data'n cael ei ddefnyddio ar-lein a systemau data yn dylanwadu ar ein bywydau a'n cymdeithasau. Rwy'n ymchwilio i'r addysg hon am ddata o dan y term Llythrennedd Data Mawr Critigol.

Rwyf hefyd yn Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Helmut-Schmidt, Hamburg, yr Almaen. Cyn fy PhD, ymgymerais â Chymrodoriaeth Ymchwil yn y Ganolfan Astudiaethau Rhyngrwyd Uwch yn Bochum, yr Almaen rhwng Ionawr a Mehefin 2019. Cyn hyn, cwblheais y B.A. Astudiaethau  Cyfryngau yn Philipps-Universität Marburg, yr Almaen, a'r M.A. Cyfryngau Digidol a Chymdeithas ym Mhrifysgol Caerdydd.  Rwyf hefyd wedi gweithio fel cynorthwy-ydd ymchwil mewn amrywiol brosiectau, er enghraifft "Sgoriau Data fel Llywodraethu" a "Awtomeiddio Gwasanaethau Cyhoeddus: Dysgu o Systemau sydd wedi'u canslo".

Cyhoeddiad

2021

2020

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy ymchwil ym maes Astudiaethau Data Beirniadol ac mae'n archwilio ffyrdd o hyrwyddo Llythrennedd Data Mawr Critigol defnyddwyr y rhyngrwyd: Er mwyn llywio bywyd mewn cymdeithasau data a gallu cyflawni eu rolau fel dinasyddion gweithredol a gwneud penderfyniadau gwybodus, mae angen i ddefnyddwyr y rhyngrwyd fod yn ymwybodol o arferion casglu data mawr ac yn gallu myfyrio'n feirniadol arnynt, systemau dadansoddi data a'r risgiau a'r goblygiadau posibl sy'n dod gyda'r arferion hyn, yn ogystal â gallu gweithredu'r wybodaeth hon ar gyfer defnydd mwy cyfrifol o'r rhyngrwyd.

Cyhoeddiadau Academaidd
Sander, I. (2020). "Beth yw llythrennedd data mawr hanfodol a sut y gellir ei weithredu?"  Adolygiad Polisi Rhyngrwyd, 9(2). doi: 10.14763/2020.2.1479
Sander, I. (2020). "Offer llythrennedd data mawr critigol-Ymgysylltu â dinasyddion a hyrwyddo defnydd o'r rhyngrwyd grymus," Data a Pholisi. Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2(5). doi: 10.1017 / DP.2020.5.
Hartong, Sigrid; Alert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel & Sander, Ina (2021). "Dadlwythwch y blwch. Anregungen für eine (selbst)bewusste Auseinandersetzung mit digitaler Bildung". Yn: Lankau, Ralf (Hrsg.) Autonom und mündig am Touchscreen. Für eine konstruktive Medienarbeit in der Schule. Beltz Verlag: Weinheim / Basel: 201-212.
Dander, V., Hug, T., Sander, I., & Shanks, R. (2021). "Cyfalafiaeth Ddigidol, Datafication, ac Addysg y Cyfryngau: Safbwyntiau Beirniadol". Seminar.net, 17(2). https://doi.org/10.7577/seminar.4493
Redden, J.; Brand J.; Sander, I. & Warne, H. (2022). "Gwasanaethau Lles Plant wedi'u Datafied fel Safleoedd Brwydr". Yn: Currie, M, Knox, J & Mcgregor, C (eds.) Cyfiawnder Data a'r hawl i'r ddinas. Gwasg Prifysgol Caeredin: Caeredin, DU, t. 69-86.

Canllawiau ar gyfer Ymarferwyr Llythrennedd Data
Sander, I. (2019). "Canllaw Beirniadol i Offer Llythrennedd Data"
Brand, J. & Sander, I. (2020). "Offer llythrennedd data beirniadol ar gyfer hyrwyddo cyfiawnder data: Arweinlyfr". Labordy Cyfiawnder Data.
Sander, I. (2020). Warum unsere Daten wertvoll pechod. Gwefan mewn cydweithrediad â'r Landeszentrale für politische Bildung CNC, yr Almaen.
Sander, I. (2021). "(Faint) yw addysg yn cael ei ddadorchuddio"; "I ba raddau mae deallusrwydd artiffisial yn gysylltiedig?" & "Ble mae'r data'n mynd?" In: Unblack the Box-Initiative (gol.). Y Rhestr Wirio Amgen ar gyfer Sefydliadau Addysg.
Sander, I. (2021). Llythrennedd Data Mawr Critigol (Medienbildung). Mynediad geirfa: Glossar Digitale Souveränität.
Sander, I. & Hosein, G (Preifatrwydd Rhyngwladol) (2022). Addysgu am Ddata: adnodd ar gyfer addysgwyr.

Adroddiadau Prosiect a Papurau Gwyn
Hartong, S. & Sander, I. (2021). "Data Critigol(fication) Llythrennedd yn und durch Bildung". In: Renz, A.; Etsiwah, B. & Burgueño Hopf, A. T.: Papur Gwyn Datenkompetenz, t. 19-20.
Redden, J.; Brand J.; Sander, I. & Warne, H. (2022). Awtomeiddio Gwasanaethau Cyhoeddus: Dysgu o Systemau wedi'u Canslo.
Brand, J. & Sander, I. (2022). Chapter: "Llythrennedd Data". yn: Hintz, A.; Dencik, L.; Redden, J.; Treré, E.; Brand, J.; Warne, H.: Cyfranogiad Dinesig yn y Gymdeithas Datafied: Tuag at Archwilio Democrataidd?, t.144-160.

Cyflwyniadau, Gweithdai a Rhwydwaith Ymchwil Cynhadledd
Gallwch ddod o hyd i restr gyfoes o'm cyflwyniadau cynhadledd yma. Rwyf hefyd yn gyd-sylfaenydd y Rhwydwaith Data Mawr ac Llythrennedd Algorithmig Critigol (CBDALN), rhwydwaith ar gyfer ysgolheigion ac ymarferwyr llythrennedd data beirniadol. Ymhlith eraill, mae'r CBDAL-rhwydwaith wedi creu cronfa ddata ar gyfer adnoddau llythrennedd data critigol, sy'n darparu casgliad cyfoes sydd ar gael am ddim o adnoddau addysgol am ddata (gyda chefnogaeth cyllid gan y Ganolfan Astudiaethau Rhyngrwyd Uwch a'r Grimme Forschungskolleg).

Diddordebau Ymchwil:
Astudiaethau Data Beirniadol
Llythrennedd Data Mawr Beirniadol
Llythrennedd Cyfryngau, Digidol a Data
Datafied Dinasyddiaeth
Addysg ddinesig mewn cymdeithasau datafied

Gosodiad

Llythrennedd Data Mawr Beirniadol – Theori, Ymchwil a Throsglwyddo

Addysgu

Sander, Ina (2021) "Individuum, Gesellschaft und Staat im Kontext von Erziehung, Bildung, Sozialisation: Wie Big Data & Datafizierung unsere Gesellschaft verändern." Seminar. Tymor y Gaeaf 2021 (Ionawr-Mawrth). Prifysgol Helmut Schmidt Hamburg, Yr Almaen.
Sander, Ina (2021) "Llythrennedd Data Hanfodol. Addysg am Ddatafication". Darlith Gwesteion. Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Ar-lein. 17.05.2021.
Sander, Ina; Alert, Heidrun; Bleckmann, Paula; Förschler, Annina & Hartong, Sigrid (2021). "Unblack the Box – Ansätze für einen (selbst)bewussten Umgang mit digitalen Datentechnologien in der Schule". Seminar. Prifysgol Regensburg, Ar-lein, 11.-13.06.2021.
Sander, Ina & Dabisch, Vito (2022) "Was ist Datafizierung und wie sieht kritische Datenbildung im Unterricht aus?" Gweithdy i athrawon fel rhan o'r digwyddiad "Thementag Digitalisierung: 'digidol – kompetent – gemeinsam'", Pädagogische Hochschule Wien, 06.07.2022.
Sander, Ina (2022) "Spezielle Soziologien: Diskriminierende Maschinen? Soziale Ungleichheit in der datafizierten Gesellschaft." Seminar. Tymor yr Hydref 2022 (Hydref-Rhagfyr). Prifysgol Helmut Schmidt Hamburg, Yr Almaen.

Goruchwylwyr

Francesca Sobande

Francesca Sobande

Senior Lecturer in Digital Media Studies