Ewch i’r prif gynnwys
Konstantinos Stamatis

Mr Konstantinos Stamatis

Research Associate

Yr Ysgol Peirianneg

Trosolwyg


Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2020 fel rheolwr y Rhwydwaith Datgarboneiddio Trafnidiaeth trwy Drydaneiddio+ yn ogystal ag ymchwilydd ym maes batris a gwefrwyr.


Rwyf wedi dylunio a helpu i adeiladu'r cyfleusterau profi batri yn y brifysgol ac wedi bod yn defnyddio a phrofi batris cerbydau trydan ail law.


Mae gen i ddiddordeb bob amser mewn cysylltu â gweithgynhyrchwyr batri yn ogystal ag arbenigwyr rheoli batri a gwefru.

Rheolwr Prosiect ar gyfer datgarboneiddio trafnidiaeth drwy Rwydwaith Trydaneiddio+

Aelod o'r  Ganolfan Ymchwil Peirianneg Foltedd Uchel Uwch

Aelod o'r  Ganolfan Rhagoriaeth Cerbydau Trydan

Cyhoeddiad

2023

Cynadleddau

Ymchwil

Mae digwyddiadau amgylcheddol eithafol yn dod yn fwy cyffredin gyda'r disgwyl i'r sefyllfa waethygu. Fy nod yw datblygu datrysiadau peirianneg a fydd yn ddiogel yn y dyfodol ac yn gallu mynd i'r afael ag unrhyw newidiadau amgylcheddol sydyn a sicrhau sefydlogrwydd systemau. 

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn manteisio i'r eithaf ar fatris, gan geisio dod o hyd i gymwysiadau ail law diogel ar eu cyfer a'u profi.

Mae fy niddordebau ymchwil eang yn cynnwys:

  • Datblygu systemau storio hybrid
  • Trydaneiddio cerbydau ac ôl-ffitio
  • Profion batri Foltedd Uchel a phwysau
  • Rheoli asedau batri
  • Ailgylchu ac astudiaethau heneiddio batri
  • Rhedeg thermol
  • Parhau i ddylunio, adeiladu ac ehangu'r cyfleusterau profi batri yn yr adran Peirianneg. 

 

Addysgu

ENT779 / EN4708 Gridiau Smart a Dyfeisiau Rhwydwaith Gweithredol