Ewch i’r prif gynnwys
Christina Yiallouridou

Miss Christina Yiallouridou

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Trosolwg Ymchwil

Dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran (AMD) yw prif achos dallineb yn y DU. Mae AMD yn gyflwr llygaid sy'n achosi problemau gyda'r weledigaeth ganolog, gyda 50% o boblogaeth y DU yn profi rhai symptomau gweledol erbyn 75 oed. Disgrifir AMD Uwch naill ai fel ffurf Atrophic (Sych) neu Neofasgwlaidd (Gwlyb) sy'n cychwyn yn raddol, sy'n effeithio ar un neu'r ddau lygad, tra gall llygaid atroffig symud ymlaen i'r ffurf neofasgwlaidd. Mae triniaeth gynnar AMD Neofasgwlaidd yn hanfodol er mwyn lleihau'r risg o golli golwg difrifol. Mae'r cais (pigiad mewn-fitreal) yr asiant ffactor twf endothelial gwrth-fasgwlaidd (VEGF), ranibizumab (Lucentis) i'r llygad, wedi gwella'r prognosis ar gyfer cleifion AMD Neofasgwlaidd. Fodd bynnag, nododd cleifion boen ar ôl pigiadau, ac mae hyn yn fater o bryder.

Yn fy PhD, fy nod yw gwerthuso poen (ansoddol a meintiol) a brofir gan gleifion sy'n derbyn pigiadau mewn-fitreal gwrth-VEGF a'r effaith ar eu cydymffurfiaeth â thriniaeth a lles.

Trosolwg Addysgu

Arddangos sesiynau ymarferol Ffarmacoleg Ocwlar (OP2205)

Cymwysterau Addysgol a Phroffesiynol

2018 – Yn bresennol: PhD, Ymchwilio i boen ac anghysur sy'n gysylltiedig â chwistrelliadau gwrth-VEGF, Prifysgol Caerdydd
2016-2018: MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau, Prifysgol Caerdydd
2013-2016: BSc Ffarmacoleg, Coleg Prifysgol Llundain (UCL)

Cyhoeddiad

2022

Gosodiad

Ymchwil

Teitl fy mhrosiect ymchwil yw 'Ymchwilio i boen ac anghysur sy'n gysylltiedig â chwistrelliadau gwrth-VEGF". Defnyddir techneg gweithgaredd electrodermaidd (EDA) yn ystod y pigiad fel mesur goddrychol o bryder (pain-associated). Byddaf hefyd yn dadansoddi delweddau cydraniad hi, a gasglwyd gan y segment anterior Optical Coherence Tomography (OCT) i gymharu ymddangosiad y safle chwistrellu i boen a brofir. Astudiaeth dulliau cymysg yw hon, sy'n cynnwys dulliau ansoddol a meintiol, sy'n cynnwys OCT ac EDA, ynghyd â VAS, poen confensiynol, a holiaduron lles a chydymffurfio (cyfweliadau a grwpiau ffocws). Drwy'r mesurau hyn, fy nod yw nodi unrhyw amrywiadau allweddol mewn gweithdrefnau triniaeth, megis y dyfeisiau a ddefnyddir a'r math o glinigwr. Gall penderfynu ar y ffactorau hyn i effeithio ar boen cleifion a brofir a chydymffurfiaeth, ganiatáu addasu gweithdrefnau triniaeth i wella lles ac ansawdd bywyd cleifion. Yn gyffredinol, gallai'r canfyddiadau hefyd fod yn berthnasol i driniaethau eraill yn ogystal sy'n cynnwys pigiadau mewn-fitreal, gan eu gwneud yn fwy cyfeillgar i gleifion.

Cydweithredwyr Ymchwil

Ysbyty Athrofaol Cymru

Goruchwylwyr

External profiles