Ewch i’r prif gynnwys

Miss Katharine Young

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Graddiais o Brifysgol Bangor gyda gradd gyntaf mewn Ffrangeg a Chymraeg, cyn hyfforddi i ddysgu'r Gymraeg fel Ail Iaith o dan Teach First yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae fy ymchwil yn edrych ar amrywiad morffosyntactig mewn gwahanol gyweiriau ffurfioldeb yn Gymraeg. Mae fy mhrosiect yn cael ei ariannu ar y cyd gan yr ESRC a Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddiad

2022

2019

Cynadleddau

  • Morris, J., Ezeani, I., Gruffydd, I., Young, K., Davies, L., El-Haj, M. and Knight, D. 2022. Welsh automatic text summarisation. Presented at: Wales Academic Symposium on Language Technologies 2022, Bangor, Wales, 28/01/2022Language and Technology in Wales, Vol. 2. Bangor: Banolfan Bedwyr

Gwefannau

Monograffau

Ymchwil

Mae ymchwil flaenorol yng Nghanada wedi dangos bod myfyrwyr mewn ystafelloedd dosbarth trochi Ffrangeg yn aml yn ei chael hi'n anodd caffael yr ystod o gofrestrau sydd ar gael i siaradwyr L1 ac felly nid ydynt yn cyrraedd cymhwysedd cymdeithasolieithyddol llawn. Mae'r sefyllfa yng Nghymru yn wahanol i'r graddau y mae disgyblion o gartrefi Cymraeg a di-Gymraeg yn cael eu dysgu gyda'i gilydd. Fodd bynnag, ni fu unrhyw waith sy'n cymharu caffael cymhwysedd cymdeithasolieithyddol ymhlith disgyblion o'r ddau gefndir hyn.

Gan edrych ar y ffurfiau Cymraeg llafar y mae disgyblion yn agored iddynt y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth, bydd y prosiect yn ateb y cwestiynau ymchwil canlynol:

  • I ba raddau mae amrywiaeth yng nghofrestrau ieithyddol disgyblion?
  • I ba raddau y mae ffactorau cymdeithasol eraill (iaith gartref, defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned, defnydd o'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol) yn effeithio ar gymhwysedd cymdeithasol-ieithyddol?

External profiles