Ewch i’r prif gynnwys

Dr Manny Zarate

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Trosolwyg

Mae fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar ddeall rhyngweithio dŵr daear wyneb mewn tiroedd sych. Yn fwy penodol: sut mae strwythur daearegol arwynebol yn rheoli prosesau ailwefru dŵr daear mewn sychdiroedd? A allwn ni gysyniadu a mesur y prosesau hyn? Sut bydd newid yn yr hinsawdd a gweithgarwch dynol yn newid y deinameg hyn?

Ymchwil

  • Hydrodaeareg
  • Geoffiseg
  • Sychdiroedd
  • Ail-lenwi dŵr daear
  • Geomorffoleg

Gosodiad

Meintioli rôl daeareg arwynebol wrth reoli ailwefru dŵr daear mewn sychdiroedd a'i sensitifrwydd i newid amgylcheddol

Goruchwylwyr

Mark Cuthbert

Mark Cuthbert

Research Fellow and Lecturer