Ewch i’r prif gynnwys
Nicholas Bennion

Dr Nicholas Bennion

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
BennionN@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S 3.37, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2011 fel isradd mewn Peirianneg Feddygol. Roedd fy PhD, a gyflwynwyd yn 2019, yn cynnwys modelu cyfrifiadurol o'r ymennydd o dan lwythi lled-statig, ar gyfer cymwysiadau fel rhagfynegiad o shifft yr ymennydd mewn niwrosugery stereotactig. Rwyf bellach yn gweithio mewn rôl addysgu ac ymchwil gyfun yn yr adran. Er mai biomecaneg ymennydd yw fy mhrif faes diddordeb ymchwil o hyd, mae hyn wedi ehangu i gynnwys nodweddion mecanyddol a modelu meinweoedd meddal eraill fel croen, cyhyrau a braster. Y tu allan i'r byd academaidd, rwyf hefyd wedi gweithio mewn gwahanol rolau peirianneg yn y diwydiant dyfeisiau meddygol ac mae gennyf ddiddordeb brwd mewn datblygu cydweithrediadau diwydiannol yn y dyfodol. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Fy mhrif faes ymchwil yw biomecaneg yr ymennydd. Yn y maes hwn, rwyf wrthi'n gweithio ar y canlynol:
- Modelu cyfrifiadurol (FEA) yr ymennydd a'r meninges cranial
- Dadansoddi dadleoli'r ymennydd o dan ailgyfeiriadedd pen mewn perthynas â disgyrchiant (shifft yr ymennydd positif)
- Asesu newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran i batrwm dadleoli shifft ymennydd positional
- Yn vivo, nodweddiad deunydd gwrthdro priodweddau amser-ddibynnydd yr ymennydd
- Nodweddu deunydd arbrofol a mechaincal o gymhlethdod pia-arachnoid
- Modelu trylediad cyffuriau o fewn yr ymennydd ar gyfer gweithdrefnau niwrolawfeddygol fel Cyflawni Gwell Darfudiad (CED)
Defnyddio dulliau cyfrifiadurol i ddeall cyfyngiadau Elastograffeg Cyseiniant Magnetig (MRE)

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn meinweoedd meddal eraill y corff a'u rhyngweithio â dyfeisiau, gan gynnwys:
- Gwell dealltwriaeth o briodweddau swmpus cywasgol cyhyrau a braster
- Defnyddio Cydberthynas Cyfrol Ddigidol i fesur straen meinwe dwfn mewn cleifion sydd â thrafferthion aelodau is gan ddefnyddio prostheteg
- Ymchwilio i arwyddlun dosbarthu braster ar fesur pwysedd gwaed yn gywir gan ddefnyddio sphygmomanometer
- Nodweddu priodweddau torasgwrn silicôn meinwe meddal

Trwy fy mhrofiad blaenorol fel peiriannydd Ymchwil a Datblygu, rwyf yn y broses o gychwyn prosiectau ymchwil cydweithredol gyda  phartneriaid diwydiannol ar draws ystod eang o gymwysiadau o fewn llawfeddygaeth fewnwthiol iawn. 

Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bosibiliadau posibl ar gyfer cydweithredu ar draws y meysydd pwnc hyn neu tu hwnt. 

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

  • 2020: PhD (Modelu Cyfrifiadurol Newid yr Ymennydd mewn Niwrolawdriniaeth Stereotactig, Ysgol Peirianneg) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU
  • 2015: Peirianneg Feddygol BEng, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio ystod o brosiectau lefel 3ydd a 4edd flwyddyn ar draws ystod eang o bynciau peirianneg feddygol, gan gynnwys:
- Modelu cyfrifiadol o'r rhyngweithiad gweddilliol aelod / prosthetig ar gyfer darogan wlserau pwysau. 
- Nodweddiad mecanyddol o eiddo torri o surrogates meinwe meddal silicon.
- Dadansoddiad o gwymp arterial yn ystod mesur pwysedd gwaed. 
- Datblygu cymorth hyfforddiant realistig, fforddiadwy ar gyfer lleoliad epidwral.
- Optimeiddio'r lleoliad twnnel impiad ar gyfer atgyweirio ACL