Ewch i’r prif gynnwys
Marion Bonnet  PhD

Dr Marion Bonnet

PhD

Cymrawd Ymchwil MRC

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
BonnetM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87302
Campuses
Adeilad Henry Wellcome ar gyfer Ymchwil Biofeddygol, Ystafell 3F08, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Rwy'n Gymrawd Ymchwil MRC mewn Meddygaeth Foleciwlaidd a Cellog yn yr Adran Heintiau ac Imiwnedd yn yr Ysgol Meddygaeth. Mae fy labordy yn astudio rôl marwolaeth celloedd necrosis wedi'i raglennu, larymau ac imiwnedd cynhenid mewn croen a llid ar y cyd.

Cyhoeddiad

2023

2021

2017

2014

2013

2011

2009

2006

2003

2002

2000

Articles

Websites

Ymchwil

Mae ein labordy yn defnyddio  modelau vivo ynghyd â samplau clinigol i ddehongli mecanweithiau moleciwlaidd croen a achosir gan farwolaeth celloedd a llid ar y cyd.

 

Necrosis wedi'i raglennu a larymau mewn llid

Ystyriwyd yn hir fel ffurf oddefol o farwolaeth celloedd, yn ddiweddar dangoswyd bod necrosis yn broses reoleiddiedig, wedi'i actifadu gan amrywiaeth o ysgogiadau mewndarddol neu alldarddol, Derbynyddion Marwolaeth o'r fath (DRs), ymyrryd (IFNs), neu Derbynnydd tebyg i Doll (TLRs). Mae marwolaeth Necrotig yn hynod o lidiol oherwydd rhyddhau moleciwlau mewngellog, o'r enw larymau neu Batrymau Moleciwlaidd Cysylltiedig â Pherygl (DAMPs). Necroptosis yw'r ffurf nodwedd orau o necrosis wedi'i raglennu a dangoswyd ei fod yn achosi llid mewn nifer o organau, yn enwedig mewn epithelia rhwystr (croen, colon, aren). Mae'n cael ei reoleiddio gan y cymhleth necrosome sy'n cynnwys kinases RIPK1 a RIPK3 a'u swbstrad, pseudo-kinase MLKL.

Gan ddefnyddio dulliau genetig ac mewn modelau vivo, nod ein gwaith yw egluro rôl necrosis a larymau wedi'u rhaglennu, yn ogystal â dehongli'r rheoliad moleciwlaidd o necrosis  wedi'i raglennu mewn clefydau llidiol, mewn cydweithrediad â chlinigwyr, i nodi biofarcwyr cynnar a thargedau therapiwtig newydd ar gyfer meddygaeth wedi'i phersonoli.

 

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2017: Grant Ymchwil Ymchwilwyr Newydd MRC
 • 2014: Cadeirydd Ymchwil Rhagoriaeth (Co-I), Universite Europeenne de Bretagne
 • 2012: Gwobr Sefydliad Ymchwil Croen Ewrop

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Dermatoleg Ymchwiliol Prydain (BSID)
 • Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Dermatolegol (ESDR)
 • Sefydliad Marwolaeth Celloedd Ewropeaidd (ECDO)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cadeirydd Ymchwil Rhagoriaeth (Co-I), Institut de Recherche Sante-Environnmenet-Travail IRSET), Universite Rennes-I (Rennes, Ffrainc)
 • Uwch Wyddonydd, INSERM U976, Hopital St-Louis (Paris, Ffrainc)
 • Cymrawd Ôl-ddoethurol, Prifysgol Cologne (Cologne, yr Almaen)

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2023: Pwyllgor EDHR DII
 • 2022: Golygydd Gwadd a Golygydd Adolygu, Frontiers in Immunology

Meysydd goruchwyliaeth

Marwolaeth celloedd

Llid

Bioleg croen

Arthritis

Goruchwyliaeth gyfredol

Africa Fernandez Nasarre

Africa Fernandez Nasarre

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Patrymau moleciwlaidd sy'n gysylltiedig â difrod mewn llid croen sy'n dibynnu ar necroptosis.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Imiwnoleg enetig
 • Bioleg foleciwlaidd
 • Bioleg Celloedd
 • Dermatoleg