Ewch i’r prif gynnwys
Kelly Buckley

Dr Kelly Buckley

Uwch Gymrawd Ymchwil, Y Lab

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
BuckleyK3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70525
Campuses
sbarc|spark, Ystafell Room 2.22, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a sociologist, with interests in gender, the media and gender-based violence.  I also have a particular interest in young people and social class, and use a qualitative, mixed method and participatory approach to research design and analysis. I feel passionately about providing strong evidence-base for academics, policy-makers, commissioners and practitioners about what works to protect, support and influence the outcomes of groups at risk of physical, sexual and emotional violence, abuse and exploitation.  I am currently working within CASCADE (Children’s Social Care Research and Development Centre) as a Research Associate on the 'Keeping Safe' project, which explores what works to protect and influence positive outcomes for children at risk of Child Sexual Exploitation.    

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2014

2010

Articles

Thesis

Ymchwil

Prosiectau cyfredol:

 • Gwerthusiad mewnol Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol (InFuSe)
 • Gwerthusiad o Gyllidebu Cyfranogol
 • Cyfranogiad y cyhoedd mewn Gwneud Penderfyniadau Awdurdodau Lleol
 • Mapio Cyfalaf Cymdeithasol ar gyfer Datgarboneiddio
 • Adferiad Teulu ar ôl Cam-drin Domestig (FReDA)

Prosiectau blaenorol:

 • Themis: Gwerthusiad aml-safle o effaith cydleoli gwasanaethau IDVA mewn iechyd
 • Pobl Ifanc a Thai yn 2020
 • Cadw'n Ddiogel: Dadansoddiad o ganlyniadau gwaith gyda phobl ifanc sy'n cael eu camfanteisio yn rhywiol yng Nghymru
 • Treial JACK: RCT gyda gwerthusiad proses nythiog o adnodd RSE i leihau beichiogrwydd yn eu harddegau a gwella iechyd rhywiol
 • Gwerthusiad Pathfinder Iechyd

Cyhoeddiadau:

 • Melendez-Torres, G.J., Bwcle, K., Evans, R., Pell, B. a Robinson, A. (wrth baratoi) 'Effeithiau strategaeth ymateb iechyd gyfan aml-lefel ar gyfer dioddefwyr-oroeswyr cam-drin domestig'. Cyflwyno i'r Journal of Family Violence.
 • Hallett, S., Verbruggen, J., Buckley, K. , Robinson, R. (dan adolygiad) 'Ystyried risg a bregusrwydd i gamfanteisio'n rhywiol ar blant: cymhariaeth carfan o nodweddion a phrofiadau erledigaeth pobl ifanc sy'n ymwneud â'r gwasanaethau cymdeithasol'. Cyflwynwyd i'r British Journal of Social Work.
 • Irfan, M. Buckley, K., Cheung, S.Y., Lewis, J.L., Koj, A. a Thomas, H. (2023) 'Mapio cyfalaf cymdeithasol ledled Cymru (DU) gan ddefnyddio data eilaidd a dadansoddi gofodol'. Yn SN Gwyddorau Cymdeithasol, 3(56) https://doi.org/10.1007/s43545-023-00639-1.
 • Lohan M, Brennan-Wilson A, Hunter R, Gabrio A, McDaid L, Young H, Ffrangeg R, Aventin Á, Clarke M, McDowell C, Logan D, Toase S, O'Hare L, Bonell C, Gillespie K, Gough A, Lagdon S, Warren E, Buckley K, Lewis R, Adara L, McShane T, Bailey J, White J. (2022) 'Effeithiau perthnasoedd trawsnewidiol rhywedd ac addysg rhywioldeb i leihau beichiogrwydd pobl ifanc (treial JACK): treial clystyrau ar hap'. In Lancet Public Health doi: 10.1016/S2468-2667(22)00117-7.
 • Moore, G., Buckley, K., Howarth, E., Burn, A.M., Copeland, L., Evans, R. and Ware, L. (2021) Atgyfeiriadau heddlu am gam-drin domestig cyn ac yn ystod y cyfnod clo COVID-19 cyntaf: Dadansoddiad o ddata arferol o un gwasanaeth arbenigol yn Ne Cymru, yn Journal of Public Health,    https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab343
 • Bwcle, K. (2021) 'Ar y Llwybr Iawn: Lansio'r Adroddiad Gwerthuso Pathfinder Iechyd' [ar-lein]. Caerdydd: DECIPHer Ar gael yn https://decipher.uk.net/on-the-right-path/
 • Melendez-Torres, G.J., Pell, B., Buckley, K., et al. (2021) Pathfinder Iechyd: Adroddiad Technegol Llawn. Ar gael yn https://static1.squarespace.com/static/5ee0be2588f1e349401c832c/t/604776f0b406206d36358468/1615296244465/Health+Pathfinder+Full+Technical+Report+-+MAR+2021+CIRCULATION.pdf

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2015: Certificate in Professional Learning in Higher Education, Bath Spa University, UK

 • 2011: PhD (Social Sciences), Cardiff University, UK

 • 2006: MSc Social Research Methods, Cardiff University, UK (Distinction)

 • 2003: BSc (Econ) Sociology, Cardiff University, UK 

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy from March 2016

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017- present: Research Associate, CASCADE, Cardiff University
 • 2013- 2016: Senior Lecturer in Sociology of gender, Bath Spa University
 • 2011- 2013: Senior Researcher, Coordinated Action Against Domestic Abuse (now SafeLives)
 • 2010-2011: Research Officer, Shelter Cymru

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

      · Hanmer, O. and Buckley, K. (2022) 'Cyfranogiad y Cyhoedd yn y pandemig a'r tu hwnt iddo: cyfle i ddemocrateiddio neu offeryn o wneud cyni? Cyflwynwyd yng nghynhadledd flynyddol WISERD, Abertawe, 6Gorffennaf 2022.

      · Kundu, O., Lynch, J., Williams, E., Buckley, K., Hardyman, W., Irfan, M., Hanmer, O., Morgan, K., Lewis, J. and Wilce, O. (2022) 'Adeiladu gallu ar gyfer caffael cyhoeddus strategol'. Cyflwynwyd yng Nghynhadledd IPSERA, Ebrill 2022.

      · Buckley, K. (2021) 'Atgyfeiriadau Heddlu am gam-drin domestig cyn ac yn ystod cyfnod clo cyntaf COVID-19: Dadansoddiad o ddata arferol gan un gwasanaeth arbenigol yn Ne Cymru'. Wedi'i gyflwyno yng nghynhadledd 'Mynd i'r afael â Thrais a Cham-drin Domestig 2021' IGPP fel siaradwr gwadd. Ar-lein 4Tachwedd 2021.

      · Melendez-Torres, G.J., Buckley, K. a Pell, B. (2021) 'Canfyddiadau o'r Gwerthusiad Pathfinder Iechyd'. Cyflwynir yn y Digwyddiad Lansio Pathfinder Iechyd, Ar-lein 11Mawrth, 2021.

      · Bwcle, K., Warren, E., Lewis, R., McShane, T. (2019) 'Canfyddiadau Gwerthuso Prosesau o Dreial JACK'. Cyflwynwyd yn Symposiwm Perthynas a Rhywioldeb "6 Gwlad" ym Mhrifysgol Queens Belfast ar 3 Hydref 2019.

      · Buckley, K. (2011) 'Tu hwnt i'r Binary: Amrywiaeth, Cymhlethdod a Gwrthdaro mewn ymatebion merched i ddiwylliant 'rhywiol'. Cyflwynwyd yn: Pornified? Cymhlethu dadleuon am rywioli diwylliant: cynhadledd ryngwladol, 1-2 Rhagfyr 2011, IOE Llundain.

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

adolygydd cymheiriaid allanol ar gyfer yr NIHR

Meysydd goruchwyliaeth

I currently supervise two PhD students. I am interested in supervising PhD students in the areas of

 • Domestic abuse and Gender-Based Violence
 • Service provision for vulnerable and marginalised groups
 • Young people and mental health and wellbeing

Arbenigeddau

 • Cyfranogiad y cyhoedd ac ymgysylltu â'r gymuned
 • Dulliau creadigol
 • Gwyddor a gwerthuso gweithredu
 • VAWDASV
 • Rhyw a chyfiawnder cymdeithasol