Ewch i’r prif gynnwys
Will Doherty

Mr Will Doherty

(e/fe)

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
DohertyW@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell S/1.40, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Abacws, Ystafell Ystafell 3.69, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD yn y ganolfan ymchwil Hydro-amgylcheddol sydd wedi'i lleoli yn yr Adran Peirianneg. Rwy'n ymchwilio i hylifau rheolyddol cymhleth mewn cyfrwng aml-gam gan ddefnyddio technegau cyfrifiadurol fel y dull elfen gyfyngedig. Rwy'n canolbwyntio'n benodol ar swigod nwy yn codi mewn hylifau viscoelastig a'r ymddygiad ffenomenolegol sy'n gysylltiedig â nhw. 

Cyhoeddiad

2024

2023

Articles

Ymchwil

Gosodiad

Modelu rhifiadol o swigod sy'n codi nad ydynt yn Newtonaidd

Mae fy ymchwil ym maes deinameg hylif cyfrifiadol (CFD) sy'n defnyddio cynlluniau arwahanol datblygedig i ddatrys yr hafaliadau differol rhannol (PDEs) sy'n gysylltiedig â llif hylif. Yn fwy penodol rwy'n edrych ar lifoedd aml-gam, lle yn fy ngwaith mae nwy a hylif yn cael eu modelu ar yr un pryd gyda rhyngwyneb yn eu gwahanu. Yn ogystal, rwy'n ystyried hylifau nad ydynt yn dilyn cyfraith gludedd Newton (hy An-Newtonaidd) a hylifau â nodweddion anffurfiad dibynnol ar y cof (hy viscoelastig). Mae fy ngwaith yn cyfuno meysydd mathemateg, peirianneg a chyfrifiadureg i ddeall yn well sut mae'r hylifau hyn yn esblygu a pha nodweddion y gallwn eu dysgu amdanynt i'w defnyddio mewn diwydiant a thu hwnt.

Mae gan systemau llif aml-gyfnod Viscoelastig ystod eang o gymwysiadau ar draws y dirwedd ddiwydiannol gyfoes. O'r diwydiant fferyllol, i dechnegau adfer olew a thrin dŵr gwastraff, y mwyaf yr ydym yn ei ddeall am briodweddau rheolegol y llifoedd hyn, y mwyaf effeithlon y gallwn wneud y mecanweithiau sy'n eu defnyddio.

Rhestr fer o fy niddordebau ymchwil:

 • Cynrychioliadau llif aml-gam (hy dulliau gosod lefel).
 • Deddfau cyfansoddol Viscoelastic (hy Oldroyd-B, Giesekus, EPTT).
 • Sefydlogi'r hafaliad cyfansoddol trwy'r ffurfiad cydffurfiad log.
 • Technegau sefydlogi gwahaniaethol ar gyfer PDEs (hy SU/SUPG).
 • Cyfrifiadura perfformiad uchel trwy gyfochrogi.

Ffynhonnell ariannu

Darperir fy arian gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol y Deyrnas Unedig (EPSRC) (Grant Rhif EP/R513003/1 gyda'r cyfeirnod Efrydiaeth 2397637). Cynhelir fy ymchwil gan ddefnyddio'r cyfleusterau uwchgyfrifiadura ym Mhrifysgol Caerdydd a weithredir gan Advanced Research Computing yng Nghaerdydd (ARCCA) ar ran Cyfleuster Uwchgyfrifiadura Caerdydd a phrosiectau HPC Cymru a Uwchgyfrifiadura Cymru (GCC). Mae cefnogaeth yr olaf yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru.

Addysgu

 • EN1091 - Dadansoddiad Peirianneg
 • ENT602 - Mecaneg Hylif Amgylcheddol
 • MA1005 - Sylfeini Mathemateg I
 • MA1006 -  Sylfeini Mathemateg II
 • MA1008 - Algebra llinol
 • MA4003 - Dynameg Hylif Damcaniaethol

Bywgraffiad

 • MMath Mathemateg - Prifysgol Caerdydd (2016 - 2020) - Teitl traethawd Traethawd Ymchwil: "Dynameg Swigod Cavitation mewn Hylifau Viscoelastig"
 • Peirianneg PhD - Prifysgol Caerdydd (2020 - Presennol) - Teitl traethawd Traethawd Ymchwil: " Modelu rhifiadol o Swigod sy'n Codi nad ydynt yn Newtonaidd"

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o Gymdeithas Rheoleg Prydain (BSR)

Goruchwylwyr

Timothy Phillips

Timothy Phillips

Cadeirydd mewn Mathemateg Gymhwysol

Zhihua Xie

Zhihua Xie

Darllenydd

Arbenigeddau

 • Dynameg hylif cyfrifiadurol
 • Rheology

External profiles