Ewch i’r prif gynnwys
Bayan El-Faouri

Mrs Bayan El-Faouri

Tiwtor Graddedig

Ysgol Bensaernïaeth

Email
ElFaouriBF@caerdydd.ac.uk
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell Ystafell 1.05, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY

Trosolwyg

Diddordeb mewn Treftadaeth Drefol a Phensaernïol yn ninasoedd y Dwyrain Canol gyda ffocws ar leoliad Treftadaeth ddiwylliannol, treftadaeth diriaethol ac anniriaethol, damcaniaethau mewn cadwraeth ac adsefydlu adeiladau treftadaeth, a pharamedrau morffolegol Trefol a'r effaith ar y teipoleg Bensaernïol. Roedd ei phrif draethawd ymchwil yn ymwneud â Dadansoddiad Typo-Morffolegol ym Mhensaernïaeth a Urban As Salt City, Jordan - Achos o: Sahet Al Ain Buildings, Al Haddadin Complex, Al Jaghbeer Building.
Mae gan Bayan chwe blynedd o brofiad ym Mwrdeistref Fwyaf Fel Salt a oedd yn cynnwys dogfennu Tai Treftadaeth gan ddefnyddio Ffotogrametreg ddigidol, Lluniadau AutoCAD, Modelu 3D a brasluniau Llaw Rhydd. Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys ymdrechion cadwraeth, cynlluniau rheoli a chadwraeth, adsefydlu ac ailddefnyddio addasol ynghyd ag anogaeth twristiaeth a rhaglenni ymgysylltu cymunedol. cafodd gyfle i fod yn aelod allweddol mewn prosiectau fel Treftadaeth y Byd a'r Rhaglen Cyrchfan Nodedig a gynhaliwyd gan USAID a'r Weinyddiaeth Dwristiaeth. 
Ar hyn o bryd mae Bayan yn ymchwilio i adfywio trefol dan arweiniad Treftadaeth Gynaliadwy yng nghyd-destun Enwebiad Treftadaeth y Byd, treftadaeth fodern a chadwraeth Treftadaeth Ddiwylliannol ac aelod o'r grŵp Ymchwil Treftadaeth a Chadwraeth

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae Bayan yn ymchwilio i adfywio trefol dan arweiniad Treftadaeth Gynaliadwy yng nghyd-destun Enwebiad Treftadaeth y Byd, treftadaeth fodern a chadwraeth Treftadaeth Ddiwylliannol