Ewch i’r prif gynnwys
Benjamin Guy

Dr Benjamin Guy

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gymraeg

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Arbenigwr ar iaith, llenyddiaeth a hanes Cymru ganoloesol ydw i. Mae fy niddordebau'n amrwyio ar draws barddoniaeth Gymraeg gynnar, ysgrifennu hanesyddol canoloesol, a llawysgrifau Cymraeg, yn ogystal â hanes Ynysol cynnar. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn testunau Cymraeg yr Oesoedd Canol sy'n cyfleu safbwyntiau gwleidyddol cyfoes trwy gynrychioliadau o'r gorffennol Cymreig. Rwyf wedi gwneud ymchwil helaeth ar y traddodiad o ysgrifennu achyddol Cymraeg, o'r cyfnod canoloesol cynnar i'r cyfnod modern cynnar, a hyn yw pwnc fy llyfr. Ar hyn o bryd Cydymaith Ymchwil ydw i, yn gweithio ar y cerddi cynharaf yn y traddodiad Myrddin Cymraeg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Barddoniaeth Gymraeg gynnar
 • Ysgrifennu achyddol canoloesol
 • Croniclau Cymreig canoloesol
 • Llawysgrifau Cymreig
 • Testunau Lladin cynnar o Gymru (Historia Brittonum, bucheddau'r seintiau, siarteri)
 • Y ffin rhwng Lloegr a Chymru yn yr Oesoedd Canol cynnar
 • Tywysogion Cymru o'r Oesoedd Canol

Cyhoeddiadau:

2023

'Explaining the Origins of Brittany in the Twelfth Century: St Cadog's Solution', yn Multi-disciplinary Approaches to Medieval Brittany, 450–1200: Connections and Disconnections, gol. C. Brett, F. Edmonds a P. Russell (Turnhout: Brepols, 2023), tt. 239–62.

2022

Offa’s Dyke Journal 4, Rhifyn Arbennig: Borders in Early Medieval Britain, gol. B. Guy, H. Williams a L. Delaney (2022), tt. i + 176 [MYNEDIAD AGORED].

‘The Changing Approaches of English Kings to Wales in the Tenth and Eleventh Centuries’, yn Offa’s Dyke Journal 4, Rhifyn Arbennig: Borders in Early Medieval Britain, gol. B. Guy, H. Williams a L. Delaney (2022), tt. 86–106 [MYNEDIAD AGORED].

'The Vespasian Life of St Teilo and the Evolution of the Vitae Sanctorum Wallensium', yn Seintiau Cymru, Sancti Cambrenses: Astudiaethau ar Seintiau Cymru / Studies in the Saints of Wales, gol. D. N. Parsons a P. Russell (Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2022), tt. 1–30 [MYNEDIAD AGORED].

'Origin Legends and Genealogy', yn Origin Legends in Early Medieval Western Europe, gol. L. Brady a P. Wadden (Leiden: Brill, 2022), tt. 363–84.

2021

‘Misunderstanding Old Welsh Orthography and Insular Script in the Jesus College 20 Genealogies’, Celtica 33 (2021), 59–96.

2020

Medieval Welsh Genealogy: An Introduction and Textual Study, Studies in Celtic History (Woodbridge: Boydell, 2020).

The Chronicles of Medieval Wales and the March: New Contexts, Studies, and Texts, gol. B. Guy, G. Henley, O. W. Jones, a R. Thomas, Medieval Texts and Cultures of Northern Europe (Turnhout: Brepols, 2020), tt. xvi + 455.

‘Historical Scholars and Dishonest Charlatans: Studying the Chronicles of Medieval Wales’, yn The Chronicles of Medieval Wales and the March, gol. Guy et al. (gw. uchod), tt. 69–106.

Brut Ieuan Brechfa: A Welsh Poet Writes the Early Middle Ages’, yn The Chronicles of Medieval Wales and the March, gol. Guy et al. (gw. uchod), tt. 375–419.

‘Geoffrey of Monmouth’s Welsh Sources’, yn A Companion to Geoffrey of Monmouth, gol. G. Henley a J. B. Smith, Brill Companions to European History (Leiden: Brill, 2020), tt. 31–66 [MYNEDIAD AGORED].

‘The Reception of Geoffrey of Monmouth in Wales’, yn A Companion to Geoffrey of Monmouth, gol. G. Henley a J. B. Smith, Brill Companions to European History (Leiden: Brill, 2020), tt. 494–7 [MYNEDIAD AGORED].

2019

'Rheinwg: The Lost Kingdom of South Wales', Peritia 30 (2019), 97–121.

‘Writing Genealogy in Wales, c.1475–c.1640: Sources and Practitioners’, yn Genealogical Knowledge in the Making: Tools, Practices, and Evidence in Early Modern Europe, gol. J. Eickmeyer, M. Friedrich a V. Bauer, Cultures and Practices of Knowledge in History 1 (Berlin: de Gruyter Oldenbourg, 2019), tt. 99–125.

2018

‘Constantine, Helena, Maximus: On the Appropriation of Roman History in Medieval Wales, 800–1250’, Journal of Medieval History 44 (2018), 1–25.

‘The Earliest Welsh Genealogies: Textual Layering and the Phenomenon of “Pedigree Growth”’, Early Medieval Europe 26.4 (2018), 462–85 [MYNEDIAD AGORED].

‘The Life of St Dyfrig and the Lost Charters of Moccas (Mochros), Herefordshire’, Cambrian Medieval Celtic Studies 75 (2018), 1–37.

‘Gerald and Welsh Genealogical Learning’, yn Gerald of Wales: New Perspectives on a Medieval Writer and Critic, gol. G. Henley ac A. J. McMullen (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2018), tt. 47–61.

2016

‘A Lost Medieval Manuscript from North Wales: Hengwrt 33, the Hanesyn Hên’, Studia Celtica 50 (2016), 69–105 [MYNEDIAD AGORED].

‘The Textual History of the Harleian Genealogies’, Cylchgrawn Hanes Cymru 28 (2016), 1–25.

2015

‘Egerton Phillimore (1856–1937) and the Study of Welsh Historical Texts’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, cyfres newydd, 21 (2015), 36–50.

‘The Origins of the Compilation of Welsh Historical Texts in Harley 3859’, Studia Celtica 49 (2015), 21–56.

2014

‘A Second Witness to the Welsh Material in Harley 3859’, Quaestio Insularis: Selected Proceedings of the Cambridge Colloquium in Anglo-Saxon, Norse and Celtic 15 (2014), 72–91.

‘The Breton Migration: A New Synthesis’, Zeitschrift für celtische Philologie 61 (2014), 101–56.

‘A Welsh Manuscript in America: Library Company of Philadelphia, 8680.O’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 36 (2014), 1–26 [MYNEDIAD AGORED].

2012

‘Did the Harleian Genealogies Draw on Archival Sources?’, Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 32 (2012), 119–33.

Adolygiadau

Adolygiad o D. W. Burchmore, The History of the Kings of Britain: The First Variant Version (2019), yn Journal of Medieval Latin 32 (2022), 300–6.

Adolygiad o K. McCann, Anglo-Saxon Kingship and Political Power: Rex gratia Dei (2018), yn Speculum 97 (2022), 224–5.

Adolygiad o W. MacQuarrie a J. F. Nagy, gol., The Medieval Cultures of the Irish Sea and the North Sea: Manannán and His Neighbours (2019), yn Journal of English and Germanic Philology 120.2 (2021), 245–7.

Adolygiad o M. F. Stevens, The Economy of Medieval Wales, 1067–1536 (2019), yn The Medieval Review (2021) [MYNEDIAD AGORED].

Adolygiad o I. Daniel, Llythyr Gildas a Dinistr Prydain (2019), yn Cambrian Medieval Celtic Studies 80 (2020), 104–7.

Adolygiad o R. Flechner, Saint Patrick Retold: The Legend and History of Ireland’s Patron Saint (2019), yn Kelten 83 (2020) [MYNEDIAD AGORED].

Adolygiad o P. Sims-Williams, The Book of Llandaf as a Historical Source (2019), ym Morgannwg (2020), 225–9.

Adolygiad o Michael Powell Siddons, Welsh Genealogies A.D. 1500–1600 (WG 3) (2017), yng Cylchgrawn Hanes Cymru 29 (2019), 480–2.

Adolygiad o Lindy Brady, Writing the Welsh Borderlands in Anglo-Saxon England (2017), yn English Historical Review 134 (2019), 9479.

Adolygiad o Lynette Olson, gol., St Samson of Dol and the Earliest History of Brittany, Cornwall and Wales (2017), yn English Historical Review 134 (2019), 1767.

Adolygiad o David Stephenson, Medieval Powys: Kingdom, Principality and Lordships, 1132–1293 (2016), yn Speculum 93.3 (2018), 915–17.

Bywgraffiad

Swyddi academaidd:

 • Mawrth 2022 - presennol: Cydymaith Ymchwil, Prosiect Myrddin, Prifysgol Caerdydd
 • Medi 2020 - Mawrth 2022: Cydymaith Dysgu yn Anglo-Sacsoneg, Norseg a Chelteg, Prifysgol Caer-grawnt
 • Hydref 2017 - Awst 2020: Cymrawd Ymchwil, Coleg Robinson, Caer-grawnt
 • Ionawr 2017 - Medi 2017: Cydymaith Ymchwil, Prosiect Vitae Sanctorum Cambriae, Prifysgol Caer-grawnt

Addysg a graddau:

 • 2019 Tystysgrif Ôl-raddedig Addysgu a Dysgu yn Addysg Uwchradd, Prifysgol Caer-grawnt
 • 2016 PhD Anglo-Sacsoneg, Norseg a Chelteg, Prifysgol Caer-grawnt
 • 2013 MA Hanes, Prifysgol Brown
 • 2012 BA Anglo-Sacsoneg, Norseg a Chelteg, Prifysgol Caer-grawnt