Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Henley BA (Nottingham, MA, PhD (Warwick), FLSW

Yr Athro Andrew Henley BA (Nottingham, MA, PhD (Warwick), FLSW

Athro Entrepreneuriaeth ac Economeg, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Effaith Ymchwil

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
HenleyA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75392
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B23, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwy'n Athro Entrepreneuriaeth ac Economeg. Mae fy ymchwil cyhoeddedig mewn dros 60 o erthyglau a adolygir gan gymheiriaid, 2 lyfr ac ystod o gyfraniadau llyfrau, dros bron i 40 mlynedd, yn rhychwantu entrepreneuriaeth (ac yn enwedig hunangyflogaeth) ac arweinyddiaeth a pherfformiad busnesau bach, datblygu rhanbarthol ac economeg lafur. Mae gen i brofiad helaeth o arwain ymchwil a ariennir yn allanol a gweithgaredd ymgynghori cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys gwaith gyda busnesau bach. Roeddwn yn Gyfarwyddwr Effaith ac Ymgysylltu Ymchwil Ysgolion rhwng 2016 a 2021.

Mae fy CV llawn gan gynnwys cyhoeddiadau llawn yma.

Rwyf wedi bod yn ymwneud â thri  phrosiect a ariennir gan ESRC/UKRI yn ddiweddar, sy'n ymwneud â bwlch cynhyrchiant y DU ac i ddeall effaith economaidd pandemig COVID-19:

 • Arweinydd y Cyd-Ymchwilydd a Chymru: ESRC Sefydliad Cynhyrchiant (@TPIProductivity) 2020-2025 a chydlynydd Fforwm Cynhyrchiant Cymru (@WalesProdForum)
 • Cyd-ymchwilydd: ESRC/UKRI yn mynd i'r afael â chynhwysedd yn effeithiau gofodol a chymdeithasol COVID-19 ar yr hunangyflogedig yn y DU 2020-2022
 • Cyd-ymchwilydd: Rhwydwaith Mewnwelediad Cynhyrchiant ESRC 2018-2022

Ar hyn o bryd rwy'n Llywydd y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE), sy'n gwasanaethu rhwng 2021 a 2023. Rwyf hefyd yn cadeirio'r pwyllgor trefnu ar gyfer cynhadledd 2021 ISBE yng Nghaerdydd.

Roeddwn i tan 2019 yn aelod o Rwydwaith Cynghori Strategol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), a chyn hynny roeddwn yn aelod ac yn Is-gadeirydd Pwyllgor Galluogrwydd ESRC. Rwyf hefyd wedi bod yn aelod o'r Panel Cynghori Gwyddonol ar Ddealltwriaeth Gymdeithas, arolwg hydredol aelwydydd y DU. Rhwng 2002 a 2012 bûm yn aelod penodedig o Banel Cynghori Ymchwil Economaidd Llywodraeth Cymru, gan gynghori Prif Weinidog Cymru ar ymchwil a pholisi economaidd, a pharhau i gynghori Llywodraeth Cymru mewn nifer o rolau ffurfiol ac anffurfiol. Roeddwn yn gyfarwyddwr Cyngor Rheoli Cymru. Rhwng 2009 a 2012 sefydlais ac arweiniais raglen LEAD Cymru Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n cefnogi arweinyddiaeth a thwf busnesau bach ledled Cymru, gyda £7m o gyllid gan yr UE.

Cefais fy ethol i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2017.

Rwy'n  Gymrawd Ymchwil Sefydliad Llafur IZA, Bonn.

Enillydd: Papur cynhadledd cyffredinol gorau, Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth, 40fed Cynhadledd Flynyddol, 2017

Dilynwch fi - Twitter: @AndrewGHenley - LinkedIn: ahenley

Orcid: 0000-0003-4057-1679

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2007

2005

2004

Articles

Book sections

Monographs

Ymchwil

Prif ddiddordebau ymchwil

 • Hunangyflogaeth ac entrepreneuriaeth
 • Twf ac arweinyddiaeth busnesau bach
 • Datblygu economaidd rhanbarthol
 • Economeg a moeseg

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Entrepreneuriaeth ac arloesedd
 • Dewis y farchnad lafur unigol a hunangyflogaeth
 • Twf busnesau bach
 • Datblygu economaidd rhanbarthol

Addysgu

Teaching commitments

 • BS1547 Introduction to Economics
 • BST621 Entrepreneurship and Innovation (executive MBA)

Bywgraffiad

Education and Qualifications

 • 1982: BA (Hons) Industrial Economics University of Nottingham
 • 1984: MA Economics University of Warwick
 • 1987: PhD University of Warwick
 • Fellow of the Learned Society of Wales
 • Fellow of the Higher Education Academy

Career Overview

 • 2016 - present: Cardiff Business School, Professor of Entrepreneurship and Economics
 • 2012-2016: Aberystwyth University, Professor of Entrepreneurship and Regional Economic Development; and Director (Dean) of Institute of Management, Law and Information Science
 • 2004-2012: Swansea University, Professor and Head of School of Business and Economics; Director, LEAD Wales programme
 • 1996-2004: Aberystwyth University, Professor of Economics
 • 1986-1995: University of Kent, Lecturer/Senior Lecturer in Economics
 • 1985-1986: University of Warwick, Post-doctoral Research Fellow in Economics

Meysydd goruchwyliaeth

Entrepreneuriaeth a hunangyflogaeth

Twf busnesau bach, arloesedd a pherfformiad

Datblygu a pholisi economaidd rhanbarthol

Datblygu economaidd gwledig

Goruchwyliaeth gyfredol

Yuchen Feng

Yuchen Feng

Myfyriwr ymchwil

Ziyang Cheng

Ziyang Cheng

Myfyriwr ymchwil