Ewch i’r prif gynnwys
Argyro Kantara BA, MA, MSc, PhD, FHEA

Dr Argyro Kantara

(hi/ei)

BA, MA, MSc, PhD, FHEA

Darlithydd mewn Iaith ac Ieithyddiaeth, Athro mewn Cyfieithu a Dehongli

Email
KantaraA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14626
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell Cyfres PGR, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Adeilad John Percival , Llawr 3, Ystafell 3.41, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

I am an Applied Linguistic (PhD Cardiff, MSc Open, MA Huddersfield) and have been trained as an ESOL teacher (MSc in TESP Aston, Dip. RSA), translator (Translation Dip) and I am an Associate Fellow of the Higher Education Academy.

In my work so far I have combined conversation analysis and social psychology with argumentation theory, journalism and political communication studies to investigate the manifestations of hybridity and populism in election campaign interviews.

Apart from my publications in the field of elections and campaigns, I have also published in the areas of intercultural communication, journalism and impoliteness. I have translated two tourist guides (English to Greek) and educational material (Greek to English) for the Greek National Center of Vocational Guidance (EKEP).

Cyhoeddiad

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn fras ym meysydd cyfathrebu proffesiynol (gwleidyddiaeth, y cyfryngau, disgwrs yn yr ystafell ddosbarth), sgwrs a dadansoddi disgwrs Ar hyn o bryd rwy'n ymchwilio i sut y gellir arddangos amlfoddoldeb mewn poblyddiaeth prif ffrwd ryngweithiol a hoffwn ymchwilio ymhellach i'r defnydd o amlfoddoldeb wrth ryngweithio mewn lleoliadau proffesiynol.

 

 

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu Modiwlau Rhagarweiniol i Ieithyddiaeth a Dadansoddi Sgyrsiau ar lefel UG a modiwlau sy'n ymwneud â Dysgu ac Addysgu Iaith ar lefel UG a PG yn ENCAP. Rwyf hefyd yn cludo modiwl EAP ar gyfer myfyrwyr Erasmus yn MLANG.

Fel darlithydd cyflogedig bob awr, rwyf wedi dysgu'r modiwlau canlynol: Deall Cyfathrebu (Prifysgol Caerdydd), Iaith mewn Cymdeithas, Iaith, Pŵer ac Ideoleg, Cyfathrebu a'r Gweithle (Prifysgol De Cymru). Rwyf wedi gweithio fel tiwtor seminar ôl-raddedig yn y modiwlau canlynol: Cyflwyniad i Iaith, Cyflwyniad i Gyfathrebu'r Cyfryngau, Iaith a'r Meddwl, Deall Cyfathrebu, Sut mae Iaith yn Gweithio I & II, Darllen ac Ysgrifennu yn yr Oes Ddigidol (Prifysgol Caerdydd).

Rwyf wedi dysgu modiwlau EAP ar gyfer myfyrwyr PhD mewn cyrsiau cyn-sesiwn yn y DU a chyrsiau EFL / ESP yng Ngwlad Groeg.

Rwyf wedi gweithio yng Ngholeg IST, Gwlad Groeg, fel Pennaeth Rhaglenni Iaith Saesneg, Cydlynydd y Rhaglen Iaith, Cyfathrebu a Llenyddiaeth Saesneg a darlithydd yn y modiwlau canlynol: Iaith a Meddwl, Cyflwyniad i Iaith a Chyfathrebu, Materion yn Saesneg, Ystyr a Dehongli.

 

 

Bywgraffiad

Rwyf wedi astudio Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Aristotle Thessaloniki ac Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Kapodistrian Athen. Rwyf wedi cwblhau MSc mewn Dysgu Saesneg at Ddibenion Penodol ym Mhrifysgol Aston, MSc mewn Dulliau Ymchwil Cymdeithasol yn y Brifysgol Agored ac MA mewn Saesneg ym Mhrifysgol Huddersfied. Yn 2018 cefais PhD mewn Iaith a Chyfathrebu gan Brifysgol Caerdydd.

 

 

 

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

Enillodd Wobr Goruchwyliwr Ymchwil Rhagorol yn Seremoni Gwobrau Dysgu ac Addysgu Nexus Y Drindod Dewi Sant (Abertawe 2023).

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Higher Education Academy.

Safleoedd academaidd blaenorol

2023- presennol: Darlithydd mewn Iaith ac Ieithyddiaeth, Ysgol Saesneg, Communicaton ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd

2021-2022: Cyswllt Addysgu, Ysgol Cyfathrebu ac Athroniaeth Saesneg, Prifysgol Caerdydd

2021, 2022: Tiwtor EAP (cyrsiau cyn-sesiynol) Prifysgol Nottingham

2020-presennol: Goruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol, Sefydliad Addysg a'r Dyniaethau, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

2019-presennol: Athro Prifysgol, Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd

2019: Athro Prifysgol mewn Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

2018: Darlithydd â thâl fesul awr mewn Saesneg, Prifysgol De Cymru

2013-2018: Tiwtor Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd

2005-2009: Darlithydd mewn Ieithyddiaeth a TESOL, Coleg IST, Athen, Gwlad Groeg

1995-2012: Athro EFL / ESP mewn ysgolion a cholegau iaith amrywiol yn Athen a Thessaloniki, Gwlad Groeg

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

1.  (2018) Populism fel arddull wleidyddol prif ffrwd Groeg, Trafodaeth Wleidyddol - Ymagweddau Amlddisgyblaethol #2: Trafodaethau newydd o boblyddiaeth a chenedlaetholdeb, Prifysgol Napier Caeredin, UK

 1. (2017) Chwerthin fel dyfais rhethregol mewn cyfweliadau gwleidyddol, yn y panel Hiwmor Gwleidyddol fel Gweithredu Cymdeithasol, 15fed Cynhadledd Cymdeithas Pragmateg Ryngwladol, Belfast, Nothern Ireland
 2. (2017) Populism fel arddull gwleidyddion prif ffrwd: ailleoli poblyddiaeth o'r ymylon i'r craidd, yn y chwith, i'r dde neu yn y canol? Ar y cyrion neu yn y canol? Cwestiynu categoreiddio panel poblyddiaeth , Cynhadledd Dadansoddi Polisi Dehongliadol: Actifiaeth, Poblyddiaeth a Dyfodol y Wladwriaeth Ddemocrataidd , Prifysgol De Montfort, Caerlŷr, UK
 3. (2016) Rheoli argraffiadau mewn cyfweliadau cynetholiadol Groeg, yn yr argyfwng economaidd-gymdeithasol, panel pŵer Diwylliant Info-Communication a Chyfryngau Cymdeithasol , Fforwm ISA3rd (International Sociological Association) ar Gymdeithaseg, "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World", Prifysgol Fienna (Universität Wien), Awstria
 4. (2015) Gwleidyddion yn newid rheolau'r gêm mewn cyfweliadau gwleidyddol (Groeg), Trafodaeth Wleidyddol: Dulliau Amlddisgyblaethol, Coleg Prifysgol Llundain, UK
 5. (2014) Clywed nad ydynt yn niwtral: Arferion gwrando mewn cyfweliadau cyn etholiad (hybrid ), Hybridedd a'r Newyddion: Ffurfiau Hybrid Newyddiaduraeth yn yr21ain ganrif, Vrije Universiteit, Brwsel, Gwlad Belg
 6. Pan fydd newyddiadurwyr yn chwerthin: niwtraliaeth a gwrthwynebwr mewn cyfweliadau cyn yr etholiad, 22ain Seminar Ryngwladol Ross Priory ar Broadcast Talk, Brest, Britanny, Ffrainc.
 7. (2013) Ailymwelwyd â Niwtraliaeth: Pa ffurf mae'n ei gymryd? 5th International Language in the Media Conference: Ailddiffinio Newyddiaduraeth: cyfranogiad, ymarfer, newid, Queen Mary University of London, UK
 8. (2011) Mynegeio mewn Straeon Tylwyth Teg: Tystiolaeth ar gyfer y rôl mae Straeon Tylwyth Teg yn ei chwarae yn ffurfiant Cysyniad Plant, Cynhadledd Ieithyddiaeth Ryngddisgyblaethol1af, Prifysgol y Frenhines, Belfast, Nothern Ireland
 9. Pwy enillodd yn Seattle? Dadansoddiad Trafodaeth Feirniadol o ddwy erthygl a ymddangosodd yn y British Press ar Ragfyr 1999 ynghylch dyfodol globaleiddio, Spectres of Class, Prifysgol Caer, y DU
 10. (2011) Modality/Hedging yn araith uniongyrchol Sherlock Holmes fel dangosyddion o Gwrtais, 6ed Symposiwm Rhyngwladol ar Gwrtais, Prifysgol Dechnegol y Dwyrain Canol, Ankara, Twrci
 11. (2010) Heriau ac ymatebion Gwrthdroadol mewn Cyfweliadau Gwleidyddol Groegaidd. Astudiaeth achos, trydedd gynhadledd ryngwladol, dadansoddiad disgwrs feirniadol ar draws disgyblaethau (CADAAD), Prifysgol Lodz, Gwlad Pwyl.
 12. (2010) Strategaethau Cwrteisi yn Nhŷ, MD, 5th Symposiwm Rhyngwladol ar Gwrtais , Prifysgol Basel, Y Swistir
 13. (2009) Materion ymyrraeth draws-ddiwylliannol mewn grŵp amlddiwylliannol, Cwrteisi Ieithyddol a Chynhadledd Rudeness II, Prifysgol Lancaster, DU
 14. (2008) Yr hyn sy'n cymell athrawon yn ysbrydoli dysgwyr, 29ain Cynhadledd Flynyddol TESOL Gwlad Groeg, Undeb America Helenaidd, Athen, Gwlad Groeg

 

Darlithoedd/Sgyrsiau Cyhoeddus

 

1.      (2015) Heriau ac ymatebion gwrthwynebus mewn cyfweliadau cyn etholiad Groeg: a yw'r norm o niwtraliaeth yn newid? Prifysgol PUBlic Caerdydd, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, UK

2.      (2019) Populism prif ffrwd fel cyflawniad cydweithredol yn y cyfryngau darlledu. Digwyddiad addysgu allan, a drefnwyd gan Gangen Caerdydd UCU, Canolfan Gymunedol Cathays, Caerdydd, y DU

3.      (2020) Cynnal ymchwil o 'fewn': heriau a chyfleoedd. Seminar Ymchwil Astudiaethau Iaith, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Camarthen, UK.

4.   (2023) Trafodwyd yn y "Twittering the War: Herodotus, Thucydides, and War in Ukraine on Social Media" Digwyddiad Trawsddisgyblaethol: Cymunedau Adeiladu, Prifysgol Caerdydd, UK

 

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o fwrdd golygyddol y International Journal of Ieithyddiaeth Gymhwysol a Chyfieithu

Aelod o dîm golygyddol y Greek Politics Journal

Adolygydd ar gyfer y Journal of Pragmatics 

Adolygydd ar gyfer y Journal of Politeness Research

Adolygydd ar gyfer Ffiniau mewn Cyfathrebu, Cyfathrebu Gwleidyddol a Chymdeithas

Adolygydd y Journal of Appied Linguistics and Professinal Practice

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio traethodau hir UG mewn meysydd fel: Dyslecsia a TEFL, Addysgu Sgiliau Cynhyrchiol i Ddysgwyr Ifanc, Dadansoddi Sgyrsiau o Hysbysebion, ac Anhwylderau Iaith mewn cleifion Aphasig, Coleg IST, Gwlad Groeg.

Rwyf wedi goruchwylio traethodau hir MA mewn meysydd fel: dadansoddiad disgwrs beirniadol, (rhyngweithio mewn) disgwrs fforensig, iaith cyfryngau cymdeithasol, poblyddiaeth gosb. Ddwywaith rwyf wedi cyfrannu at y modiwl MA Profiad Ymchwil (Prifysgol Caerdydd).

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio traethodau ymchwil yr Athro Doc yn y Drindod Dewi Sant mewn meysydd fel: amlfoddoldeb a chyfieithu, rhywedd a chyfieithu, cyfieithu llenyddol, defnyddio trosiadau mewn newyddion economaidd, rhyngweithio rhwng y ddau ddosbarth o ran rhywedd, dadansoddi trafodaethau academaidd, cymhwysedd cyfathrebu rhyngddiwylliannol.