Ewch i’r prif gynnwys
Mukta Khan

Mrs Mukta Khan

Administrative Assistant

Trosolwyg

Mukta yw’r Cynorthwyydd Gweinyddol yn yr Uned DPP. Dyma ei phrif ddyletswyddau:

  • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y rhaglen cwrs byr ac ymholiadau
  • Goruchwylio cyfleusterau ar ddiwrnod y cyrsiau
  • Rhoi cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r Swyddog Gweinyddol a’r tîm DPP
  • Cefnogi gwaith gweinyddu gweithgareddau DPP yn ysgolion academaidd Prifysgol Caerdydd.

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2011 fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol rhan-amser yng Nghanolfan y Graddedigion. Mae gen i 14 mlynedd o brofiad o fod mewn swyddi gweinyddol/ysgrifenyddol amrywiol.  Rwy’n teilwra fy sgiliau er mwyn bodloni anghenion fy rôl bresennol. Yn ogystal â’m dyletswyddau fel cynorthwy-ydd gweinyddol, rwy’n weithgar mewn llawer o sefydliadau yn fy nghymuned. Yn ogystal, rwy’n hoffi treulio’r rhan fwyaf o’m hamser gyda fy nheulu a’m plant.