Ewch i’r prif gynnwys

Dr Vera Knauper

Uwch Ddarlithydd, Clefydau Microbaidd

Ysgol Deintyddiaeth

Email
KnauperV@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10645
Campuses
Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, Llawr 4, Ystafell 411, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Thema Ymchwil

Gwyddorau llafar a biofeddygol

Grŵp Ymchwil

Matrics Bioleg a Thrwsio Meinwe

Diddordebau Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil mawr yn fy ngrŵp yn canolbwyntio ar ddeall swyddogaeth metalloproteinase mewn llid a chanser. Prif ffocws y grwpiau yw deall rôl metalloproteinases mewn signalau cellog ar lefel foleciwlaidd a dylunio cyfundrefnau therapiwtig newydd i reoli llid a chanser. Mae gennym ddiddordeb hefyd yn y dadansoddiad proteomic a secretomig o lwybrau signalau cellog a reoleiddir gan proteolysis.

Prosiectau PhD cyfredol

 • Mae cyffur canser newydd yn rheoleiddio gweithgarwch disintegrin a metalloproteinase (ADAM) mewn canser y pen a'r gwddf.
  • Frank Antwi
 • Rheoleiddio imiwnedd amddiffynnol i firysau trwy fasnachu celloedd T effaithor.
  • Abdullah Alanazi
 • Penderfynu ar rôl ADAM15 yn y pen a'r gwddf a chanserau eraill.
  • Tufaha Awad

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Arweinydd grŵp ymchwil Matrix metalloproteinase

Cyhoeddiad

2024

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

Erthyglau

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Cyfredol:

 • Rheoleiddio imiwnedd amddiffynnol i firysau trwy fasnachu celloedd T effaithor. Llywodraeth Saudi Arabia, Cyd-oruchwyliwr, 2017-2022, £153,000
  • Abdullah Alanazi
 • Mae cyffur canser newydd yn rheoleiddio gweithgarwch disintegrin a metalloproteinase (ADAM) mewn canser y pen a'r gwddf. Reseach Rhagoriaeth Studenthip. Prifysgol Caerdydd, Prif oruchwyliwr, 2018-2022, £129,973.
  • Frank Antwi
 • Penderfynu ar rôl ADAM15 yn y pen a'r gwddf a chanserau eraill. Prifysgol Caerdydd, Prif oruchwyliwr, 2021-2024, £143,500
  • Tufaha Awad
 • Rheoleiddio imiwnedd amddiffynnol i firysau gan L-selectin. Grant prosiect BBSRC Rhif 514650, Cyd-PI Ionawr 2019 – Rhagfyr 2023, £ 548,955
 • Gwerthuso anactifadu rhwydweithiau signalau gan EBC-46 mewn canser y pen a'r gwddf. Gwobr MRC-CiC, PI Medi 2022 - Mawrth 2023, £34,031
  • Meghan Larin

Addysgu

Mae Dr Knauper yn dysgu ar gwrs BDS ail flwyddyn. Yn y modiwl ecosystemau Llafar mae hi'n trafod rheoleiddio mecanwaith llif poer. Addysgir agweddau ar sut mae meddyginiaeth a gymerir ar gyfer cyflyrau eraill yn ymyrryd â llif a swyddogaeth poer a phydredd dannedd dilynol. Mae hi hefyd yn dysgu mecanweithiau ffurfio cyfanrif, gan arwain at lynu micro-organebau geneuol i'r arwynebau enamel a ffurfio bioffilm ddilynol.

Dr Knauper yw cydlynydd modiwl DET034 ar gyfer MSC mewn Bioleg Lafar. Mae'n dysgu agweddau ar ddiraddio matrics a datblygu canser y geg, yn ogystal â methodoleg wyddonol.

Bywgraffiad

Proffil Gyrfa

1985 Diploma mewn Cemeg Prifysgol Bielefeld Yr Almaen

1989 - Dr. Rer. Nat. (PhD mewn Biocemeg) Prifysgol Bielefeld Yr Almaen

1993-1995 Wellcome Trust Travelling Fellow Strangeways Research Laboratory Cambridge UK

1995-2000 Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol gyda'r Athro Gillian Murphy Strangeways Research Laboratory a Phrifysgol East Anglia Norwich

2001-2006 Darlithydd ym Mhrifysgol Efrog (Adran Fioleg)

O 2006 ymlaen Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd (Ysgol Ddeintyddiaeth)

Aelodaeth / Gweithgareddau Allanol

Aelod BSMB

Aelod ASMB

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ymchwil yn y meysydd canlynol:

 • Atgyweirio ac adfywio meinwe
 • Canser y geg
 • Rheoleiddio signalau gan proteolysis
 • Marcwyr bôn-gelloedd
 • peirianneg protein