Ewch i’r prif gynnwys
Yiannis Kouropalatis

Dr Yiannis Kouropalatis

Lecturer in Marketing and Strategy

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
kouropalatisY@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76845
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B12, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Ymunodd Dr Yiannis Kouropalatis ag Ysgol Busnes Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2008 fel darlithydd mewn marchnata a strategaeth. Cyn y penodiad hwn ac ers mis Hydref 2005, cafodd ei gyflogi gan Ysgol Busnes Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd fel cydymaith ymchwil ac yn fwy diweddar fel darlithydd mewn marchnata gan Brifysgol Surrey.

Mae profiad academaidd Yiannis yn dilyn ac yn adeiladu ar ei yrfa ymgynghori rheoli rhyngwladol blaenorol. Mae wedi gweithio mewn amgylcheddau rhyngwladol gan gynnwys dros 4 blynedd fel ymgynghorydd rheoli ar gyfer PA Consulting Group (UK), Logica UK Ltd a KANTOR Management Consultants (Athens – Gwlad Groeg). Fel rhan o'i ymrwymiadau ymgynghori rheoli, arweiniodd brosiectau datblygu strategol lefel bwrdd, newid a throsi ar gyfer cwmnïau rhyngwladol mawr yn y DU, Gwlad Groeg, Ffrainc a'r Balcanau.

Mae ei bortffolio ymgynghori yn cynnwys cleientiaid fel BP (datblygu strategaeth TG), AstraZeneca (rhagweld adnoddau Byd-eang), Eurobank (datblygu TG Strategol yn y Balcanau), UBS (strategaeth adleoli bancio preifat ar-lein), COLT Telecoms (rheoli rhwydwaith Ewropeaidd), ac ati. Cyn ei benodiad ymgynghori â rheolwyr ac ar ôl iddo raddio o Brifysgol Sussex, cafodd brofiad diwydiannol yn y diwydiant dylunio a chynhyrchu microelectroneg (3 blynedd) cyn symud i'r sector ymgynghori Strategaeth.

Mae gan Yiannis PhD (2010) o Ysgol Busnes Caerdydd, BEng (1996), PhD (2000) o Brifysgol Sussex yn ogystal ag MBA (2002) o ALBA (Labordy Gweinyddu Busnes Athen). Mae ei weithgareddau ymchwil cyfredol yn cynnwys prosiectau ym meysydd strategaeth sy'n seiliedig ar weledigaeth ymylol, rhesymu cystadleuol strategol, canfyddiad sefydliadol, arloesedd strategol a rhagflaenwyr cyfeiriadedd strategol.

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2016

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2004

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Canfyddiad a dysgu amgylchedd sefydliadol
 • Iechyd sefydliadol
 • Nodweddion sefydliadol a'u heffaith ar ymddygiad strategol mabwysiedig a pherfformiad busnes
 • Rhagflaenwyr gweledigaeth ymylol a'i rôl fel alluogwr llwyddiant strategol
 • Rhesymu cystadleuol strategol
 • Cyfeiriadedd strategol y farchnad

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

Galluoedd deinamig mewn BBaChau a goblygiadau perfformiad

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

 • BSc Rheoli Busnes: Ymddygiad Prynwr (Israddedig, lefel 2)
 • BSc Rheoli Busnes: Gwneud Penderfyniadau Marchnata (Israddedig, lefel 3), Arweinydd modiwl
 • BSc Rheoli Busnes: Ymchwil Marchnata (Israddedig, lefel 2)

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2010 - PhD Rheoli Strategol (Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd) Thesis Teitl: "Cyd-effeithiau gweledigaeth ffocal ac ymylol mewn sefydliadau: Persbectif systemau integreiddiol"
 • 2006 - Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Sylfaenol I & II (Prifysgol Caerdydd)
 • 2006 - Tystysgrif (Anrh) Archwilio Seicoleg (Y Brifysgol Agored)
 • 2003 - MBA (Hons) ALBA (Labordy Gweinyddu Busnes Athen)
 • 2001 - DPhil VLSI & Graffeg Cyfrifiadurol (Prifysgol Sussex, Peirianneg) Teitl Traethawd Ymchwil: "Cyflymiad Mapio Gwead gan ddefnyddio Atgofion Cache"
 • 1996 - BEng (Hons) Peirianneg Electronig (Prifysgol Sussex, Peirianneg Electronig)