Ewch i’r prif gynnwys
Maria Kyriakidou

Dr Maria Kyriakidou

Darllenydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
KyriakidouM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10737
Campuses
Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarllenydd yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant. Ar hyn o bryd fi yw Cyfarwyddwr Cwrs MA mewn Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu. 

Mae fy ymchwil yn ymwneud yn fras ag astudiaethau cynulleidfa, gyda ffocws penodol ar gyfryngu argyfyngau byd-eang, gan gynnwys newyddion dyngarol a dadffurfiad. Rwyf wedi cyhoeddi gwaith ar dwyllwybodaeth a gwirio ffeithiau, ymgysylltu â'r gynulleidfa â thrychinebau pell, cyfryngu argyfwng yr Ewro, a digwyddiadau cyfryngau byd-eang.

Rwy'n addysgu ar y Cyfryngau , Globaleiddio a Diwylliant (BA) a Dadleuon a Chysyniadau yn y Cyfryngau a Chyfathrebu (MA).

Cyn ymuno â Chaerdydd, roeddwn yn ddarlithydd yn y Cyfryngau, Gwleidyddiaeth Ddiwylliannol a Chyfathrebu ym Mhrifysgol East Anglia. Mae gennyf MSc mewn Cyfathrebu Cymdeithasol a Chyhoeddus a PhD yn y Cyfryngau a Chyfathrebu o Ysgol Economeg Llundain.

Prosiectau ymchwil diweddar:

'Gwrthweithio twyllwybodaeth: gwella cyfreithlondeb newyddiadurol yn y cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus' , a ariannwyd gan yr AHRC (2020-2022)

"Oes gennych chi newyddion i ni?" Deall twyllwybodaeth drwy gymunedau ymylol, a ariennir gan Gronfa  Arloesi Ymchwil Cymru CCAUC (2021-2022)

Tiger Bay: Ail-adrodd hanes un o gymunedau amlddiwylliannol hynaf a mwyaf amrywiol Prydain, wedi'i ariannu gan Gronfa  Arloesi Ymchwil CCAUC Cymru (2022)

 

 

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2009

2008

Articles

Book sections

Websites

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol