Ewch i’r prif gynnwys
Jane Lane

Dr Jane Lane

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n aelod o'r CCMRC, ar ôl ymuno â'r Grŵp Ymchwil Metastasis ac Angiogenesis ar y pryd yn yr Adran Llawfeddygaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru ym mis Ionawr 2000 ar ôl gweithio am y 21 mlynedd flaenorol yn Adran Llawfeddygaeth Drawmatig ac Orthopedig, Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Tra gyda CCMRC gweithiais i ddechrau ar fynegiant delta-6-desaturase dynol a'i gysylltiad ag ymosodol canser y fron dynol, gan symud ymlaen i astudio ar gyfer fy PhD sy'n ymchwilio i rôl y teulu Rho/Rac a'i gyfadeilad signalau yn y mewnwthiol a'r metastasis o ganser y fron dynol, a ddyfarnwyd yn 2010.

Yn arwain ymlaen o'r gwaith hwn, rwyf wedi archwilio prosesau pontio epithelial-mesenchymal mewn perthynas â symudedd celloedd canser a dilyniant canser, ac rwyf ar hyn o bryd yn edrych ar unrhyw gysylltiadau rhwng proteinau ERM ac EMT mewn canser.

Ar hyn o bryd rwy'n cydlynu Golygydd ar gyfer CUCK 2017. 

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Bywgraffiad

  • Addysg a Chymwysterau

2010: PhD (Meddygaeth) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, UK

1979: BSc Sŵoleg, Coleg Prifysgol Caerdydd, DU

  • Trosolwg Gyrfa

2000 – Cydymaith Ymchwil presennol, CCMRC, Prifysgol Caerdydd.

1988 – Cymrawd Ymchwil 2000, Adran Llawfeddygaeth Drawmatig ac Orthopedig, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru.

1982 – 1988 Ymchwilydd, Adran Llawfeddygaeth Trawmatig ac Orthopedig, Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

1979 – Myfyriwr PhD 1982, yn ymchwilio i Aetiopathogenesis Osteoarthrosis, Adran Llawfeddygaeth Drawmatig ac Orthopedig, Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • Gwobr gan Gronfa Gymynrodd Emma Jane Demery, i gefnogi fy astudiaethau PhD 2003.
  • Gwobr Ysgolheigion Astra Zenica , 27ain Flynyddol Charles A Coleman San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, Texas, 2004.
  • Gwobr deithio, Cronfa William Morgan Thomas, i fynychu Cynhadledd Flynyddol y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol yn Lerpwl, y DU, 2011.
  • Gwobr Deithio, Cronfa Gymynrodd Morgan E Williams i fynychu'r 7fed Cynhadledd Tsieineaidd ar Oncoleg, Beijing 2012.

Safleoedd academaidd blaenorol

2000 – Cydymaith Ymchwil presennol, CCMRC, Prifysgol Caerdydd.

1988 – Cymrawd Ymchwil 2000, Adran Llawfeddygaeth Drawmatig ac Orthopedig, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru.

1982 – 1988 Ymchwilydd, Adran Llawfeddygaeth Trawmatig ac Orthopedig, Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Pwyllgorau ac adolygu

  • 2008 – Aelod presennol o'r HTRGC