Ewch i’r prif gynnwys
Megan Leitch BA Hons (Br.Col.), MPhil, PhD (Cambridge)

Dr Megan Leitch

(hi)

BA Hons (Br.Col.), MPhil, PhD (Cambridge)

Darllenydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
LeitchM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70406
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 2.18, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd ym Mhrifysgol Caerdydd, lle rwy'n addysgu ac yn ymchwilio i lenyddiaeth Saesneg ganoloesol. Rwyf hefyd yn gyd-olygydd y cyfnodolyn Arthurian Literature ac yn Llywydd y International Arthurian Society British Branch.

Mae fy ail fonograff, Sleep and its spaces in Middle English literature: Emotions, ethics, dreams (Manchester University Press, 2021; clawr papur, 2023), yn archwilio sut mae pwnc cwsg yn ymyrryd â thrafodaethau meddygol, moesol a dychmygus yn yr Oesoedd Canol. Mae cyfraniadau'r llyfr yn cynnwys dadansoddi sut mae cwsg yn siapio codau moesegol ac ysgrifau emosiynol rhamant Saesneg Canol, ffabliau, drama, a gweledigaethau breuddwydion; sefydlu arwyddocâd cwsg ar gyfer dulliau canoloesol o ymdrin ag iechyd meddwl; a chynnig dealltwriaeth newydd o weledigaethau breuddwydiol Chaucer trwy archwilio eu hymrwymiadau sydd wedi'u hesgeuluso hyd yma â damcaniaethau breuddwyd Aristotelaidd a thraddodiadau Saesneg.

Yn ddiweddar rwyf hefyd wedi cyd-olygu Cultural Translations in Medieval Romance (gyda Victoria Flood; Boydell & Brewer, Ionawr 2022), casgliad o draethodau sydd wedi dod i'r amlwg o'r 16eg gynhadledd Rhamant Ynysiwlaidd Ganoloesol bob dwy flynedd, a gynhaliwyd gennyf yng Nghaerdydd yn 2018, ac sy'n gosod set o faterion rhyng-gysylltiedig am 'gyfieithu' (ar draws ffiniau generig, daearyddol a chymdeithasol yn ogystal â rhai ieithyddol) yn hanfodol ar gyfer ein dealltwriaeth o esblygiad rhamant ganoloesol o'r ddeuddegfed ganrif i'r unfed ganrif ar bymtheg.

Rwyf bellach yn gweithio ar fonograff newydd, The Medieval Middlebrow: Romance and the Body Politic, 1300-1534, ac rwyf wedi derbyn Cymrodoriaeth Ymchwil Ymddiriedolaeth Leverhulme 2023. Mae'r prosiect llyfr hwn yn archwilio democrateiddio diwylliant llenyddol yn Lloegr ganoloesol ddiweddarach trwy ymchwilio perchnogaeth llyfrau dosbarth canol a dadansoddi ymyriadau cymeriadau dosbarth canol mewn naratifau rhamant, ac mae'n cymryd ymagwedd groestoriadol tuag at wleidyddiaeth rhywedd, dosbarth, hil, crefydd, ac anallu/gallu. Rwyf hefyd yn golygu Cyfrol II (Yr Oesoedd Canol) o chwe chyfrol Bloomsbury, A Cultural History of Sleep and Dreaming (under contract, 2025).

Mae llyfrau blaenorol yn cynnwys:

Rwyf wedi cyhoeddi erthyglau ar lenyddiaeth Arthuraidd, rhamant ganoloesol, a Chaucer mewn amrywiol lyfrau wedi'u golygu ac mewn cyfnodolion gan gynnwys Arthuriana, Arthurian Literature, The Chaucer Review, Medium Aevum, a Parergon (am fanylion llawn, gweler y tab 'Publications').

Mae fy myfyrwyr PhD presennol a diweddar wedi gweithio ar bynciau gan gynnwys llenyddiaeth Arthuraidd ganoloesol (gan gynnwys traddodiadau Saesneg, Ffrangeg, Cymraeg, Cernyweg a Llydaweg); rhamant ganoloesol ; Chaucer, Gŵyr, a Lydgate; hanesyddiaeth ganoloesol; a breninesau canoloesol mewn drama fodern gynnar. Rwy'n croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig sy'n cynllunio ymchwil yn y meysydd hyn neu yn y meysydd eraill a restrir o dan fy niddordeb ymchwil.  Mae croeso bob amser i ymholiadau anffurfiol.

Rwyf wedi bod yn Gymrawd Gwadd yng Ngholeg St Catherine, Prifysgol Rhydychen, ac rwy'n Arweinydd Ymchwil Crucible y Dyfodol Cymru 2022 a PI y prosiect rhyngddisgyblaethol a ariennir gan CCAUC, "The Medieval Future of Sleep: Trialling lessons from the past for enhance sleep, reducing disease, and improving mental health in post-Covid Wales". Rwyf wedi arwain curadu arddangosfa ar Sleep and Dreams: Llenyddiaeth, Gwyddoniaeth a'r Goruwchnaturiol, sydd i'w gweld yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd o fis Mawrth i fis Gorffennaf 2023. Mae fy ngwaith ar gwsg a'r dyniaethau meddygol hefyd yn cael sylw mewn blog diweddar ar lwyfan ymgysylltu â'r cyhoedd, The Polyphony

Cyhoeddiad

2022

2021

2019

 • Leitch, M. G. 2019. Malory in literary context. In: Leitch, M. G. and Rushton, C. J. eds. A New Companion to Malory. Arthurian Studies Cambridge, UK: D. S. Brewer
 • Leitch, M. G. and Rushton, C. J. eds. 2019. A new companion to Malory. Arthurian Studies. Cambridge, UK: D. S. Brewer.
 • Leitch, M. and Bellis, J. 2019. Chivalric literature. In: Companion to Chivalry. Boydell Press

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Research interests

 • Middle English romance
 • Medieval Arthurian Literature
 • Chaucer and the Gawain-poet
 • Malory's Morte Darthur, the Wars of the Roses, and fifteenth-century English Literature
 • translation of Old and Middle French Literature into Middle English
 • periodisation and continuities between medieval and early modern English Literature
 • treason, sleep, ethics, and emotions in medieval English culture

I am currently supervising PhD students working on medieval Arthurian literature, crusading interests in fifteenth- and sixteenth-century English prose romances, and medieval English queens on the early modern stage. I welcome applications from potential postgraduate students planning research in these areas or in the other areas listed under my research interests above. Informal enquiries are always welcome.

My monograph, Romancing Treason:  The Literature of the Wars of the Roses (Oxford University Press, January  2015), analyzes texts from a variety of genres alongside contemporary social  and political discourses in order to demonstrate that this literary culture is  broader and richer than has previously been recognized. While the mid-to-late  fifteenth century often goes unaddressed by both medievalists and early  modernists, seen as a blip or rupture between the highs of Chaucer (and his  immediate successors) and the developments of Tudor writers, my book examines  the central role of treason in Malory'™s Morte Darthur (written in 1469;  printed by Caxton in 1485) and in understudied contemporary texts such as the  prose Siege of Thebes and Siege of Troy and the romances Caxton himself translated.

Drawing upon theories of political discourse and  interpellation, of the power of language to shape social identities, my book explores the ways in which, in this textual culture, treason is both a source  of anxieties about community and identity, and a way of responding to those  concerns. I argue that this literature offers instruction by both negative and  positive reinforcement, with the former -“ the mode of paraenesis or  admonition -“ attaining a distinctive primacy. Prose romances play a central  role in this ethical discourse, but the concentrated yet contested ways in  which treason is discussed in attainders, petitions, political poems,  chronicles, and correspondence, as well as in literary texts, point us to a key  word and concept of the time. By paying heed to the concerns convened by treason,  my book establishes some characteristics for the space between Lancastrian and  Tudor literary culture, articulating the idea of a literature of the Wars of  the Roses.

In addition to Arthurian Literature and the fifteenth century, I also have a strong  research interest in Chaucer: I have published on Chaucer'™s poetics and tropes  of gendered authorial anxiety in The Chaucer Review; I am also returning  to Chaucer as part of my new book project. Entitled Sleep and Its Spaces from Chaucer to Shakespeare, this study will address the affective, erotic, ethical, ideological, political, and visionary issues raised by sleep from the  twelfth century to the early seventeenth, with a particular focus on literature  of the thirteenth to fifteenth centuries. This study of sleep's vital  implications for how premodern people thought of and fashioned themselves, individually and collectively, seeks to elucidate a mode of reading and  moulding bodily performance that can enhance our understanding of many works of  medieval and early modern literature, and of the continuities between them. My research will also question the distinctions we can (or should) make between  literature and medical tracts, conduct books, and sermons - between imagination  and practice.

Addysgu

At Cardiff I teach a range of undergraduate and MA modules on medieval literature. These include:

 • ˜Medieval Literatures of the British Isles (Year One)
 • ˜Chivalry and Subversion in Medieval Literature™ (Year Two)
 • ˜Medieval Romance: Monsters and Magic™ (Year Three)
 • ˜Heroes and Villains from Chaucer to Shakespeare™ (MA)

I am currently supervising PhD students working on medieval Arthurian literature, crusading interests in fifteenth- and sixteenth-century English prose romances, and medieval English queens on the early modern stage. I welcome applications from potential postgraduate students planning research in these areas or in the other areas listed under my research interests. Informal enquiries are always welcome.

Bywgraffiad

Career Overview

 • August 2016 - present: Senior Lecturer in English Literature, Cardiff University 
 • September 2012 - July 2016: Lecturer in English Literature, Cardiff University

Education and Qualifications

 • 2012: PhD, University of Cambridge
 • 2009: MPhil, University of Cambridge
 • 2008: BA (Hons), University of British Columbia

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Visiting Research Fellow, St Catherine's College, University of Oxford, 2015

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the UK Higher Education Academy
 • New Chaucer Society
 • International Arthurian Society, British Branch
 • Canadian Society of Medievalists

Pwyllgorau ac adolygu

Co-Director, Cardiff Centre for Medieval Studies

External Committees

Committee Member, International Arthurian Society, British Branch, 2012-2016

Associate Editor, Arthurian Literature (Boydell and Brewer), 2010-2012

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD sy'n gweithio ar lenyddiaeth Arthuraidd ganoloesol (gan gynnwys traddodiadau Saesneg, Ffrangeg, Cymraeg, Cernyweg a Llydaweg), diddordebau crusading mewn rhamantau rhyddiaith Saesneg o'r bymthegfed a'r unfed ganrif ar bymtheg, Chaucer, Gŵyr a Lydgate, hanesyddiaeth ganoloesol, a breninesau canoloesol Lloegr ar y cyfnod modern cynnar. Rwy'n croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig sy'n cynllunio ymchwil yn y meysydd hyn neu yn y meysydd eraill a restrir o dan fy ymchwil diddordebau. Mae croeso bob amser i ymholiadau anffurfiol.

Goruchwyliaeth gyfredol

Elisabeth Jones

Elisabeth Jones

Swyddog Ehangu Cyfranogiad

Caitlin Coxon

Caitlin Coxon

Myfyriwr ymchwil

Charlotte Pruce

Charlotte Pruce

Myfyriwr ymchwil