Ewch i’r prif gynnwys
Harriet Lloyd

Dr Harriet Lloyd

(Mae hi'n)

Cydymaith Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
LloydHR1@caerdydd.ac.uk
Campuses
sbarc|spark, Llawr 1, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn CASCADE, ar hyn o bryd yn gweithio ar werthuso'r Peilot Peilot Incwm Sylfaenol i Ymadawyr Gofal.

Yn wreiddiol o Sir Benfro, symudais i Gaerdydd i astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl graddio, gweithiais mewn tai yng Nghyngor Caerdydd cyn ennill cyllid Cystadleuaeth Agored ESRC ar gyfer MA a PhD mewn Ymchwil Iaith a Chyfathrebu. Roedd fy nhraethawd ymchwil yn archwilio disgwrs rhoddion elusennol yn y DU, mewn data grŵp ffocws a chyfryngau torfol.

Ers fy PhD, rwyf wedi gweithio ar sawl prosiect ymchwil, gan gynnwys cynrychiolaeth gwleidyddiaeth ddatganoledig yn y newyddion, a sgwrs heb ei sgriptio mewn trosglwyddo nyrsio. Gweithiais yn y Gwasanaeth Sifil rhwng 2018 a 2021. 

 

Cyhoeddiad

2021

2018

2016

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys effeithiolrwydd ymyriadau sydd wedi'u targedu at boblogaethau bregus, y trydydd sector, a disgwrs cenedlaetholdeb.

Addysgu

Rwyf wedi dysgu Saesneg Iaith o gwrs mynediad i lefel ôl-raddedig mewn nifer o brifysgolion ac rwy'n oruchwyliwr doethuriaeth yn Y Drindod Dewi Sant.

Bywgraffiad

PhD Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (Prifysgol Caerdydd) 2016

MA Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (Prifysgol Caerdydd) 2011

BA Llenyddiaeth Saesneg (Prifysgol Caerdydd) 2008

 

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

Dell Hymes Canmoliaeth am Ragoriaeth mewn Socioliguistics 2011

Safleoedd academaidd blaenorol

Cydymaith Ymchwil, CASCADE (Prifysgol Caerdydd) Awst 2023 - presennol

Swyddog Ymchwil, Prifysgol Abertawe Ionawr 2023 - Awst 2023

Cydymaith Ymchwil, IPPO (Prifysgol Caerdydd) Chwefror - Rhagfyr 2022

Rheolwr Polisi, Gwasanaeth Sifil, Mawrth 2020 - Mawrth 2022

Ymchwilydd Cymdeithasol y Llywodraeth, Mawrth 2019 - Mawrth 2020

 

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd Moeseg a Lles Cymdeithasol

Arbenigeddau

  • Disgwrs a phragmatig
  • Hawliau Plant