Ewch i’r prif gynnwys
Roberto Loza Espejel Carbon Capture and Storage (CCS) Leader at the Net Zero Innovation Institute

Dr Roberto Loza Espejel

(e/fe)

Carbon Capture and Storage (CCS) Leader at the Net Zero Innovation Institute

Tiwtor mewn Daeareg Strwythurol Gymhwysol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
LozaEspejelR@caerdydd.ac.uk
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 1.74A, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd llawn cymhelliant sydd â diddordeb mewn dod o hyd i atebion i'r trawsnewid ynni a chyrraedd sero net erbyn 2050. Rwy'n arbenigo mewn dal a storio carbon (CCS), sy'n allweddol i gael gwared ar allyriadau mawr o garbon deuocsid (CO2) o brosesau diwydiannol (e.e. cynhyrchu dur a sment), a'i storio parhaol mewn ffurfiannau daearegol dwfn.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar asesu'r heriau a'r dichonoldeb i storio CO2 yn barhaol mewn basnau sydd heb eu harchwilio ac sy'n strwythurol gymhleth ledled y byd gan ddefnyddio setiau data aml-raddfa gan gynnwys seismig, twll turio, brigo a synhwyro o bell.

Fel Arweinydd Dal a Storio Carbon (CCS) y Sefydliad Arloesi Sero Net ym Mhrifysgol Caerdydd, rwyf wedi ymrwymo i gynyddu proffil CCS, gan sefydlu cydweithrediadau â sefydliadau eraill a sectorau pontio (academia, diwydiant a llywodraeth).

Cyhoeddiad

2021

2020

2019

Articles

Thesis

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion geowyddoniaeth arloesol i:

 • Dal a Storio Carbon (CCS)
 • Storio ynni/hydrogen
 • Pontio ynni

Meysydd penodol o ddiddordeb

 • Daeareg strwythurol gymhwysol
 • Nodweddiad cronfeydd dŵr
 • Gwerthusiad gobaith
 • Dehongliad Seismic
 • gwaddodion carbonad
 • Nodweddu rhwydwaith fai a thoriadau
 • Llif hylif
 • Petroffiseg
 • GIS a synhwyro o bell

Addysgu

Courses

 • Structural Geology and Geophysical Investigation
 • GIS, Maps and Analytical Skills
 • Mentor in a MOOC (Massive Online Open Course) "Extreme Geological Events".

Field trips

 • Structural Geology and Sedimentology field trip in South East Spain
 • Structural Geology field trip in North Spain
 • Exploration Geology and field skills in South England (Devon and Dorset)
 • Structural Geology and the Formation of the British Isles field trip in the Isle of Arran, Scotland
 • Research field expedition to Barry Island
 • Field skills in the Brecon Beacons

Bywgraffiad

Trosolwg Gyrfa

 • Arweinydd Dal a Storio Carbon - Sefydliad Arloesi Sero Net (NZII) ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Tiwtor mewn Daeareg Strwythurol Gymhwysol - Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd (2021 - presennol)
 • Arddangoswr Ôl-raddedig - Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd (2017 - 2021)
 • Ymgynghorydd Daeareg a Geoffiseg - Meddalwedd a Gwasanaethau Tirnod, Halliburton (2015 - 2017)
 • Ymgynghorydd Cyswllt Daeareg a Geoffiseg - Meddalwedd a Gwasanaethau Tirnod, Halliburton (2014)
 • Daeareg a Geoffiseg Intern - Meddalwedd a Gwasanaethau Tirnod, Halliburton (2013 - 2014)
 • Daeareg a Geoffiseg Interniaeth Haf - CGG - (2013)

Addysg a Chymwysterau

 • PhD mewn Gwyddorau Daear - Prifysgol Caerdydd (2017 - 2021)
 • BSc (Anrh) mewn Daeareg - Prifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Mecsico (2009 - 2013)

Meysydd goruchwyliaeth

 • storio CO2
 • Astudiaethau dichonoldeb rhanbarthol ac ar raddfa fach ar gyfer cronfeydd dŵr CO2
 • Modelu cronfeydd dŵr
 • Nodweddiad rhwydwaith torri
 • gwaddodion carbonad
 • Llif hylif
 • Petroffiseg
 • 3D dehongliad seismig
 • Technegau synhwyro a mapio o bell
 • Daeareg strwythurol
 • analogau brigog

Arbenigeddau

 • Dal a Storio Carbon (CCS)
 • Daeareg strwythurol a thectoneg
 • Geoffiseg gymhwysol

External profiles