Ewch i’r prif gynnwys
Geraldine Mark

Dr Geraldine Mark

Cydymaith Ymchwil

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Trosolwyg

Prif ddiddordebau mewn ieithyddiaeth corpws a'i chymwysiadau amrywiol, yn enwedig mewn perthynas â disgwrs lafar ac ysgrifenedig, cofrestru, pragmatig, amlieithrwydd, hunaniaeth iaith, datblygiad L1 a L2, a dylunio deunyddiau. 

Profiadrofessional sy'n cwmpasu ymchwil, addysgu a dysgu, pensaernïaeth gwybodaeth, cyhoeddi a dylunio deunyddiau. Ymchwilydd ar y prosiect amlfoddol, IVO (www.ivohub.com), a ariennir gan Gyngor Ymchwil Celfyddydau a'r Dyniaethau UKRI a Chyngor Ymchwil Iwerddon, gan archwilio rhyngweithio ar-lein yn y gweithle, wedi'i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Darlithydd Gwadd ym Mhrifysgol Malta, ac ymgynghorydd ar y prosiect FoRCE, gan adeiladu a dadansoddi corpws o Saesneg Malteg. Cyd-awdur y Proffil Ramadeg Saesneg, llinyn gramadeg y prosiect 'English Profile', prosiect ymchwil byd-eang i ddisgrifio iaith y dysgwr yn empirig; Mae'r ymchwil bellach ar gael fel adnodd mynediad agored yn http://www.englishprofile.org/english-grammar-profile/egp-online.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

Articles

Book sections

Ymchwil

Prosiectau ymchwil parhaus a gorffenedig

Hydref 2021 – presennol: Cydymaith ymchwil ar y prosiect IVO (Amrywiad Rhyngweithiol Ar-lein), astudiaeth aml-foddol sy'n archwilio cyfathrebu rhithwir yn y gweithle i ddeall rhwystrau a llwyddiannau wrth gyfathrebu'n effeithiol, gan ganolbwyntio ar ddisgwrs lafar ac aneiriol (e.e. traw, syllu, ystum, nod pen) rhyngweithio. Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan AHRC/IRC, gan weithio mewn tîm mawr ar draws sawl sefydliad. Cyd-PIs yw'r Athro Dawn Knight (Prifysgol Caerdydd) a'r Athro Anne O'Keeffe (Coleg Mary Immaculate, Limerick). (www.ivohub.com)

Mehefin 2021 – cyflwyno: Ymgynghorydd, prosiect FORCE, Canolfan Hyfedredd Iaith Saesneg, Prifysgol Malta. Nod y prosiect yw adeiladu fframwaith cymhwysedd cenedlaethol yn Saesneg, trwy gasglu a dadansoddi corpws o Saesneg Malteg. 

Medi 2018 – presennol: ymchwilio i sut mae dysgwyr L2 Saesneg, ar draws lefelau hyfedredd gwahanol, yn creu a defnyddio rhan o ddilyniannau tag lleferydd.  Gan elwa o fynediad at ddata hydredol ar raddfa fawr (Corpws Dysgwr Caergrawnt), mae'r astudiaeth hon yn ceisio cyfrannu at y ddadl ddamcaniaethol sy'n hyrwyddo model sy'n seiliedig ar ddefnydd o gaffael ail iaith trwy archwilio sut y cafodd ei adeiladu ymlaen llaw, Yn aml yn fformiwla, mae patrymau yn ymddangos mewn data iaith y dysgwr. Mae'n archwilio sut mae dysgwyr yn dod yn hyfedr wrth ddefnyddio repertoire o esbonwyr ar draws un dilyniant a chyfres o repertoire ar draws ystod o ddilyniannau.

2010 – 2021: Ymgynghorydd ymchwil Corpus i Wasg ac Asesiad  Prifysgol Caergrawnt ar iaith lafar, datblygu'r cwricwlwm gramadeg, a deunydd asesu. Yn gyfrifol am ddatblygu SPELT (iaith lafar yn ELT), prosiect sy'n cael ei lywio gan gorpws i wella dealltwriaeth o'r gwahaniaethau rhwng iaith lafar ac ysgrifenedig a hyrwyddo cynnydd cyflwyniad ar sail tystiolaeth o drafodaeth lafar mewn deunyddiau ELT.

Hydref 2016 – Rhagfyr 2019: 'Adverbs in spoken language: a corpus-based empirical analysis of second and first language English discourse and its pedagogical implications '. Prifysgol Caergrawnt, Prifysgol Caergrawnt. Cyd-ymchwilydd, gyda Dr Pascual Pérez-Paredes.

Ionawr 2018 – Medi 2018: 'Patrymau morffo-syntactig o gaffael gramadegol mewn corpws o ddysgwyr Saesneg'. Ymchwilio i fodel sy'n seiliedig ar ddefnydd o gaffael ail iaith. Cyd-ymchwilydd gyda Dr Anne O'Keeffe a Dr Pascual Pérez-Paredes.

2010 – 2015: Cyd-brif ymchwilydd ac awdur (gyda Dr Anne O'Keeffe)  ar gyfer 'The English Grammar Profile', llinyn gramadeg y prosiect 'English Profile', prosiect ymchwil byd-eang i ddisgrifio iaith y dysgwr yn empibraidd; Mae'r partneriaid sefydlu yn cynnwys Gwasg Prifysgol Caergrawnt, British Council, Cambridge Assessment, Prifysgol Caergrawnt a Phrifysgol Swydd Bedford. Gan ddefnyddio Corpws Dysgwr Caergrawnt, mae'r ymchwil yn disgrifio'r cymwyseddau gramadeg wrth ysgrifennu dysgwyr Saesneg, ar bob lefel o'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Mae'r ymchwil bellach ar gael fel adnodd mynediad agored yn http://www.englishprofile.org/english-grammar-profile/egp-online.

Addysgu

Darlithydd gwadd, Prifysgol Malta (Medi 2018 – presennol) Goruchwylio traethawd hir addysgu ac ôl-raddedig ar gyfer MA mewn ymgeiswyr TESOL a PhD. Datblygu ac adolygu'r modiwl Gramadeg Uwch , gyda ffocws CL.  Gweminarau ar-lein a gweithdai wyneb yn wyneb. Aelod o'r panel adolygu cwrs.

Tiwtor cwrs, Universidad de Murcia, Sbaen Escribir ciencia en inglés. Gweithdy blynyddol ar-lein ar gyfer ysgrifennu academaidd yn Saesneg (2020, 2021).

Darlithydd Cyswllt, goruchwyliwr Ôl-raddedig, Coleg Mary Immaculate, Prifysgol Limerick (amrywiol o fis Medi 2015 – presennol) Goruchwylio traethawd hir addysgu ac ôl-raddedig ar gyfer PhD ac MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae modiwlau addysgu ar-lein yn cynnwys nodweddion craidd iaith ac ieithyddiaeth Corpus ac addysgu iaith

Darlithydd cyswllt, Prifysgol Bath Spa (Hydref 2017 – Gorffennaf 2018) Addysgu a goruchwylio traethawd hir ôl-raddedig y modiwl dadansoddi Trafodaethau ar gyfer yr MA mewn TESOL.

Rheolwr academaidd, Coleg AB Swydd Gaerloyw (Ionawr 2015 – Medi 2016) Rheoli a datblygu'r holl ddarpariaeth addysgu Saesneg, gan gynnwys rhaglenni ESP ac EAP, i ystod eang o fyfyrwyr rhyngwladol; wedi ymrwymo i addysg ragorol, hyfforddiant athrawon a datblygiad proffesiynol.

Bywgraffiad

Detholiad o gyhoeddiadau ers 2020

Curry, N. a Mark, G. (ar ddyfodiad, 2024) Cymhwyso ieithyddiaeth corpws mewn addysg iaith: Safbwyntiau athro, golygydd ac asesu datblygwyr. Nodiadau Ymchwil, Gwasg ac Asesiad Prifysgol Caergrawnt.

Curry, N. a Mark, G. (Yn dod i ben, 2024) Ymgysylltiad athrawon â corpora ar gyfer datblygu deunyddiau addysgu iaith, addysg athrawon ail iaith.

Knight, D., O'Keeffe, A., Mark, G., Fitzgerald, C., McNamara, J., Palmer-Fahey, T., Farr, F., Peraldi, S., Adolphs, S., Cowan, B. (2024) ieithyddiaeth Corpws ar gyfer y gweithle rhithwir. Routledge.

Knight, D., O'Keeffe, A., Mark, G., Fitzgerald, C., McNamara, J., Palmer-Fahey, T., Farr, F., Peraldi, S., Adolphs, S., Clark, L. Cowan, B. (yn y wasg, 2024) Nodi ymgysylltiad mewn cyfarfodydd gweithle ar-lein: Rôl nodau pen ôl-sianelu, International Journal of Corpus Linguistics.  

Lim, J., Mark, G., Pérez-Paredes, P. & O'Keeffe, A. , (yn y wasg, 2024) Archwilio rhan o ddilyniannau Lleferydd (POS)-tag mewn corpws dysgwyr ar raddfa fawr o L2 Saesneg: A developmental perspective,    Corpora 19 (1).

Pérez-Paredes, P. a Mark, G. ( ar ddyfodiad, 2024) Ailfeddwl cyfweliadau fel cynrychioliadau o iaith lafar yng nghorffora dysgwyr, yn Love, R. (Ed). (yn dod). Mater arbennig: "Arloesiadau wrth lunio a dadansoddi corpora llafar".  Ymchwil mewn Ieithyddiaeth Corpus, 12(1).

Pérez-Paredes, P., O'Keeffe, A. a Mark, G. (2025) Corpus Ieithyddiaeth ar gyfer Ymchwil Dysgu Iaith. Amsterdam: John Benjamins

Fitzgerald, C., Mark, G., O'Keeffe, A., Knight, D., McNamara, J., Palmer-Fahey, T., Farr, F., Peraldi, S., Adolphs, S., Clark, L. Cowan, B. (2024) 'Ystyriaethau aml-foddol ar gyfer dadansoddi disgwrs cyfryngau cymdeithasol: corpws arbenigol o sylwebaeth Twitter ar weithio o gartref' yn S. Coats a V. Laippala (eds.) Mawrth y Data: Ieithyddiaeth ar draws ffiniau disgyblaeth. Bloomsbury.

O'Keeffe, A., Knight, D., Mark, G., Fitzgerald, C., McNamara, J., Adolphs, S., Palmer-Fahey, T., Cowan, B., Farr, F., Peraldi, S. "Rydyn ni wedi eich colli chi Ian": arloesiadau corpws aml-foddol wrth ddal, prosesu a dadansoddi proffesiynol ar-lein a dadansoddi rhyngweithio llafar, yn L ove, R.  (Ed). (2024). Mater arbennig: "Arloesiadau yn y llunio a llafar corpora".  Ymchwil mewn Ieithyddiaeth Corpws, 12(1): 1-23.

O'Keeffe, A. and  Mark, G. (2022) Curadu patrwm egwyddorol i lywio dylunio dysgu sy'n cael ei yrru gan ddata. Ieithyddiaeth Corpws Gymhwysol , 2,(3).

O'Keeffe, A. and Mark, G. (2022) 'Gwaedlyd hell, I'm grand: Adjectives in spoken Irish and British English', in Lucek, S. and  Amador Moreno, C. P. (Eds.) Ehangu tirweddau Ymchwil Saesneg Gwyddelig: Papurau er Anrhydedd Jeffrey Kallen. Llundain ac Efrog Newydd: Routledge.

Pérez-Paredes, P. and Mark, G. (2022) 'What can corpora tell us about language learning', yn O'Keeffe, A., and  McCarthy, M. (Eds.) 2il argraffiad (2022). Llawlyfr Routledge Corpus Linguistics. Routledge.

Pérez-Paredes, P. a Mark, G. (Eds.) (2021) Y tu hwnt i'r Concordance: Cymwysiadau Lluosog Corpora Iaith ar gyfer Addysg Iaith. Amsterdam: John Benjamins

Pérez-Paredes, P. a Mark, G. (dan adolygiad) Adverbs mewn iaith lafar: dadansoddiad corpws o iaith dysgwyr a siaradwyr brodorol a'i goblygiadau addysgeg. Enw gwaith.  

Pérez-Paredes, P., Mark, G. and O'Keeffe, A. (2020) Effaith dulliau seiliedig ar ddefnydd ar ddysgu ac addysgu ail iaith. Adroddiadau Ymchwil Addysg Caergrawnt. Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

 

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

2018 - 2022  PhD mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, MIC, Prifysgol Limerick,  Iwerddon. Teitl traethawd ymchwil: Taith drwy iaith y dysgwr: olrhain datblygiad gan ddefnyddio dilyniannau tag POS mewn data dysgwyr ar raddfa fawr. Dan oruchwyliaeth Dr Anne O'Keeffe (MIC, Prifysgol Limerick) a'r Athro Pascual Pérez-Paredes (Universidad de Murcia).

2018  Derbynnydd y Mary Immaculate College (MIC), Gwobr Ddoethurol ar gyfer Ieithyddiaeth Gymhwysol PhD, Prifysgol Limerick, Iwerddon.

1993 - 1994  MSc Ieithyddiaeth Gymhwysol(dosbarth 1af), Prifysgol Caeredin.

1989  Tystysgrif RSA mewn Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor, Tŷ Rhyngwladol Llundain. (Gradd A)

1984 - 1988  BA (Anrh) Ieithoedd Modern: Ffrangeg a Sbaeneg, Prifysgol Caerfaddon.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod, IVACS (Astudiaethau Corpws Cymhwysol Rhyng-Amrywiol) 

Aelod, BAAL (British Association for Applied Linguistics)

Aelod, AAAL (Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol America)

Aelod Cyswllt, CALS (Canolfan Astudiaethau Languges Gymhwysol), Prifysgol Limerick

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Siaradwr llawn gwahoddedig

Mark, G. (2024) 'Corpora, cymharu a chydweithio' (teitl gweithio)11eg Cynhadledd Ryng-Amrywiol Corpws Cymhwysol (IVACS), 16-17 Gorffennaf 2024.

Mark, G. (2023) 'Datblygiad iaith mewn data dysgwyr ar raddfa fawr: Archwilio ffyrdd yn, Prifysgol Malta, Ysgol Haf Ddoethurol, Gorffennaf 2023.

Mark, G. (2023) 'Adeiladu ar fewnwelediadau o'r Proffil Ramadeg Saesneg: o 'wirioneddol dda' i 'boenus o amlwg'. Gweithdy ar broffilio geirfa a gramadeg ail iaith, Prifysgol Gothenburg, Ebrill 20-21 2023. 

Mark, G. (2020) 'Archwilio gwahaniaeth gan ddefnyddio ieithyddiaeth corpws.' y Gynhadledd Ryngwladol 1af ar Iaith a'r Dyniaethau, Prifysgol Ieithoedd Tramor Yangon, Myanmar, Ionawr 5 2020.

Mark, G (2019) ieithyddiaeth Corpws allan o'r bocs: cymhwyso ieithyddiaeth corpws. Ysgol Ddoethurol, Prifysgol Extremadura, Caceres, Sbaen, Mai 2019.

Papurau a phosteri cynhadledd rhyngwladol a ddewiswyd a adolygwyd gan gymheiriaid (o 2019 hyd heddiw)

Papurau i'w rhoi yn11eg Cynhadledd Ddwyflwydd Rhyng-Amrywiol Corpws Cymhwysol (IVACS), 16-17Gorffennaf 2024. Knight, D., O'Keeffe, A., Fitzgerald, Mark, G., McNamara, J. (2024)

(1)   Amrywiad rhyngweithio ar-lein: Adeiladu a dadansoddi corpws o gyfarfod rhithwir yn y gweithle

(2)   'Ydy hon yn hen law?' Corpus Insights i Reoli Cyfarfodydd Rhithwir

Vassallo, O. and Mark, G. (2024) 'Ymchwilio i ddatblygiad iaith drwy ymwybyddiaeth cofrestr mewn cyd-destun amlieithog'. Papur a dderbyniwyd ar gyfer AAAL 2024, Houston, Texas, Ymlaen: Mawrth 2024.

Mark, G., Knight, D., O'Keeffe, A., Fitzgerald, C. (2023) 'Amrywiad Rhyngweithiol Ar-lein (IVO): Dulliau Corpws a Cheisiadau i Ddadansoddi Cydweithrediad Aml-foddol mewn Cyfarfodydd Rhithwir', Papur a roddwyd yn AAAL 2023, Portland, Oregon, Mawrth 2023.

O'Keeffe, A. & Mark, G (2023) 'Ehangu dulliau damcaniaethol o ddysgu sy'n cael ei yrru gan ddata. Cyfranogwr ar golocwiwm gwahoddedig', AAAL 2023, Portland, Oregon, Mawrth 2023.

Knight, D., O'Keeffe, A., Fitzgerald, C., Farr, F., Flanagan, G., Mark, G., McNamara, J., (2023) 'Llywio Cyfathrebu Busnes Ar-lein : Safbwyntiau ac Ymarfer'. Sesiwn banel Naples  Cynhadledd Rhanbarthol ABC, Ionawr 2023.

Vassallo, O. and Mark, G. (2022) 'Ymchwilio i'r 'siaradwr brodorol' mewn cyd-destun amlieithog trwy safiad epistemig.' BAAL, Prifysgol Queen's Belfast, Medi 2022.

Knight, D. et al. (2022) 'Rydych chi ar fud: archwilio cyfathrebu rhithwir yn y gweithle.' BAAL, Prifysgol y Frenhines Belfast, Medi 2022.  

Curry, N.  and Mark, G. and Burton, G. (2022) 'Cyfuno corpws a dulliau ansoddol i wella cynrychiolaeth iaith lafar mewn deunyddiau ELT.' Cynhadledd Flynyddol 43ain Archif Gyfrifiadurol Ryngwladol ar gyfer Saesneg Modern a Chanoloesol (Icame43), Prifysgol Anglia Ruskin, Caergrawnt, Gorffennaf 2022.

Papurau a roddwyd yn y15fed gynhadledd Corpora Addysgu ac Iaith (Talc),  Prifysgol Limerick, Gorffennaf 2o22:

Vassallo, O. and Mark, G. (2022) 'The huge amount of responsibility that it holds': Defnydd ymadrodd Noun yn Saesneg Malta.

O'Keeffe, A. and Mark G. (2022) 'Curadu gramadeg egwyddorol: sut y gall ymchwil corpws dysgwr wella dylunio dysgu sy'n cael ei yrru gan ddata?'

Curry, N.  and Mark, G. and Burton, G. (2022) 'Ymchwilio i gyhoeddwyr', datblygwyr asesu', ac ymgysylltiad athrawon â chorffora ar gyfer datblygu deunyddiau ELT.'

Pérez-Paredes, P., Curry, N. a Mark, G. (2022) Ysgrifennu academaidd ac adnoddau digidol: symleiddio corpora mewn cyrsiau datblygiad proffesiynol ymarferwyr (PPD).

Papurau a roddwyd yn CL2021,11eg cynhadledd ryngwladol Corpus Linguistics, Prifysgol Limerick, Gorffennaf 2021:

Mark, G. Caines, A., Pérez-Paredes, P., O'Keeffe, A. and Buttery,  P.  (2021) 'Math o dasg a chymhlethdod: astudiaeth achos sy'n ymchwilio i amrywioldeb dilyniant Part-of-Speech o fewn data arholiadau lefel B1.'

Pérez-Paredes, P., Mark, G. and O'Keeffe, A. (2021) Adeiladu myfyrwyr rhyngwladol ym mhrifysgolion y DU ar ôl refferendwm Brexit.

Curry, N. and Mark, G. (2021) 'Wel... dwi'n golygu ... dwi ddim yn gwybod' Defnyddio dulliau corpws i wella cynrychiolaeth iaith lafar mewn llyfrau cwrs ELT: y cam nesaf. 

Vassallo, O., Mark, G., Pace, S. a Jonk, L. (2021) 'Fframwaith cenedlaethol cymhwysedd dysgwyr yn Saesneg mewn cyd-destun amlieithog.'

O'Keeffe, A., Pérez-Paredes, P. and Mark, G. (2021) 'Theori ar sail defnydd a Dysgu a yrrir gan ddata: amser ar gyfer alinio?' AAAL 2021, Cynhadledd Rithwir, Mawrth 2021.  

O'Keeffe, A., Pérez-Paredes, P. and Mark, G. (2020) 'Alinio theori seiliedig ar ddefnydd a Dysgu sy'n cael ei Yrru gan Ddata. Cynhadledd Corpora Addysgu ac Iaith 14eg.' Cynhadledd CorporaAddysgu acIaith14eg (TaLC 2020), Prifysgol Perpignan, Gorffennaf 2020.

O'Keeffe, A., Pérez-Paredes, P. and Mark, G. (2019) 'Ymchwilio i Gystrawennau mewn defnydd L2: golwg blaen a chefn ar ddatblygiad dysgwyr B2 o Saesneg'. CL2019, y 10fed gynhadledd ryngwladol Ieithyddiaeth Corpus, Prifysgol Caerdydd, Cymru, 23-26 Gorffennaf 2019.

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o dîm trefnu cynadleddau, Cynadleddau Corpora Addysgu ac Iaith (TaLC): TaLC Caergrawnt 2018, Talc Limerick 2022, TaLC Manceinion 2024

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Corpus ieithyddiaeth
  • Ieithyddiaeth gymhwysol ac ieithyddiaeth addysgol
  • Disgwrs a phragmatig
  • Agweddau ac ideolegau iaith
  • Dysgu iaith