Ewch i’r prif gynnwys
Oksana Pryshchepa

Dr Oksana Pryshchepa

Uwch Ddarlithydd Cyllid

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
PryshchepaO@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76542
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell D14, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwy'n Athro Cyswllt mewn Cyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae gen i radd PhD mewn Cyllid o Brifysgol Lancaster ac rwy'n ddeiliad siarter CFA. Cyn ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd fel Darlithydd Cyllid yn 2019, gweithiais yn Ysgol Fusnes Prifysgol Birmingham ac Ysgol Reoli Prifysgol Caerhirfryn.

Rwyf hefyd yn Gymrawd Ymchwil Ymweld yn yr Adran Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Reoli Prifysgol Caerhirfryn, yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn aelod o Gymdeithas Cyllid America (AFA), Cymdeithas Cyllid Ewrop (EFA) a'r Gymdeithas Rheoli Ariannol (FMA).

Mae fy niddordebau ymchwil ym meysydd cyllid corfforaethol empirig, llywodraethu ac ymddygiad rheolaethol. Mae fy ymchwil gyfredol yn canolbwyntio ar wrthdaro asiantaethau a'r trosglwyddiadau cyfoeth sy'n dilyn mewn cwmnïau sydd mewn trallod ariannol, ar rôl mecanweithiau llywodraethu corfforaethol wrth liniaru gwrthdaro asiantaethau ac ar effaith byrddau a rhwydweithiau bwrdd wrth ddylanwadu ar wneud penderfyniadau corfforaethol.

Rwyf wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion megis The Review of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Corporate Finance, Corporate Governance: International Review, a Journal of Business Finance & Accounting.

Cyhoeddiad

2023

2021

2019

2013

Articles

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Cyllid corfforaethol empirig: gwrthdaro asiantaethau, cymryd risgiau rheolaethol, methdaliad corfforaethol a gofid ariannol, buddsoddiadau corfforaethol ac ariannu,  strwythur cyfalaf.
 • Llywodraethu corfforaethol: strwythur a rhwydweithiau'r bwrdd, iawndal gweithredol, rheoliadau llywodraethu corfforaethol.
 • Cyllid corfforaethol ymddygiadol: effaith cymwyseddau rheolaethol ar wneud penderfyniadau.

Papurau Gwaith:

 • "A oes gan gwmnïau a gyfunodd trwy uno a chaffaeliadau darged trosoledd?" (gyda N. Carline a B. Wang), Papur Gwaith
 • "Cysylltiadau Bwrdd a Phenderfyniadau Cyhoeddi", Gwaith ar y gweill
 • "Chwilio am Sensation-seeking of Top Management Team and Managerial Risk-Taking", Gwaith ar y gweill

Addysgu

Mae fy addysgu ar hyn o bryd ac yn y gorffennol yn cwmpasu ystod eang o fodiwlau busnes a chyllid ar lefelau UG, MSc ac MBA, megis Rheoli Ariannol Corfforaethol, Cyllid Busnes Rhyngwladol, Dulliau Meintiol mewn Cyllid, Cyllid Rheolaethol, Seminarau Astudiaeth Achos mewn Cyllid a Bancio, Dadansoddi Datganiad Ariannol, Hanfodion Cyllid, Dulliau Ymchwil a Thraethodau Hir.

Bywgraffiad

Cefndir addysgol

 • Siarterholder CFA (2023)
 • PhD mewn Cyllid, Prifysgol Lancaster (2013)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd, Prifysgol Lancaster (2014)
 • MSc mewn Economeg a Chyllid, Prifysgol Humboldt Berlin

Swyddi Academaidd

 • Athro Cyswllt (Uwch Ddarlithydd) mewn Cyllid, Prifysgol Caerdydd, Awst 2022 - presennol
 • Athro Cynorthwyol (Darlithydd) mewn Cyllid, Prifysgol Caerdydd, Medi 2019 - Gorffennaf 2022
 • Cymrawd Ymchwil Gwadd , Adran Cyfrifeg a Chyllid, Prifysgol Lancaster, Awst 2014-presennol
 • Darlithydd mewn Cyllid, Prifysgol Birmingham, Awst 2014-Awst 2019
 • Darlithydd Datblygiadol mewn Cyllid, Prifysgol Lancaster, Awst 2013 - Gorffennaf 2014
 • Prifysgol Humboldt Berlin, Adran Gyllid, Cynorthwy-ydd Ymchwil ac Addysgu, 2007-2010
 • Sefydliad Ymchwil Economaidd yr Almaen (DIW Berlin), Cynorthwy-ydd Ymchwil, 2006-2007

Adolygydd: Journal of Corporate Finance, Corporate Governance: International Review, Accounting & Business Research, Journal of Business Finance & Accounting, European Journal of Finance, British Accounting Review

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students with interests that overlap with my research areas. Applicants should have MSc degree with Distinction, strong quantitative background and knowledge of statistical software (e.g., Stata and SAS) and programming skills (e.g., in Python).

Current and past PhD students

Razan Altowairqi, Cardiff University, 2021-; Thesis: The Impact of Masculinity/Femininity of the CEO and the Board of Directors on Firm Misconduct and Sustainasbility.

Xinhe Huang, Cardiff University, 2020-; Thesis: Sensation-seeking of Top Management Team and Board of Directors and Corporate Policies.

Cong Wang, Cardiff University, 2020-; Thesis: Corporate Governance and Environmental Policies.

Siyu Huang, Birmingham University, 2017-2021; Thesis: Managerial Power, Equity Incentives and Personal Risk-taking. Current position:Assistant Professor in Finance, Shenzhen University.

Bo Wang, Birmingham University, 2015-2019; Thesis: Executive Compensation, Risk, and Mergers and Acquisitions. Current position: Lecturer in Finance, University of Southhampton.

PhD examinations

Internal Examiner, Lokman Tutuncu, Birmingham University, 2014; Thesis: Empirical Essays on Performance of Management Buyouts

Goruchwyliaeth gyfredol

Jianchen Shi

Jianchen Shi

Tiwtor Graddedig