Ewch i’r prif gynnwys
Abyd Quinn-Aziz

Mr Abyd Quinn-Aziz

Darllenydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
QuinnazizA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70028
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell Ystafell 2.02, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

 • Family Group Conferencing
 • Empowerment

Sept 2003 - Sept 2005 - The Development of an all-Wales Evaluation Tool for Family Group Conferences (with Sally Holland and Amanda Robinson), Tros Gynnal, £11,000

Social work research at Cardiff.

Cyhoeddiad

2020

Erthyglau

Ymchwil

 • Family Group Conferencing
 • Empowerment

Sept 2003 - Sept 2005 - The Development of an all-Wales Evaluation Tool for Family Group Conferences (with Sally Holland and Amanda Robinson), Tros Gynnal, £11,000

Social work research at Cardiff.

Addysgu

Year 1:

 • MA in Social Work
 • Social Work with Children, Young People and Families
 • Social Work: Core Competencies, Introduction to Social Work 1

Year 2:

 • MA in Social Work
 • Social Work with Children, Young People and Families
 • Core Competences - Groupwork
 • Preparing for Practice - Evaluation

Bywgraffiad

Fy enw i yw Abyd Quinn Aziz ac rwy'n Ddarllenydd mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen yr MA Gwaith Cymdeithasol. Rwy'n weithiwr cymdeithasol cofrestredig.  

Fy rôl olaf yn ymarferol oedd sefydlu'r prosiect Cynadledda Grwpiau Teulu cyntaf yn ne Cymru, gan adael pan oeddem wedi cynnal dros 100 o gynadleddau. Cyn hyn, bûm yn ymarfer fel gweithiwr cymdeithasol mewn ystod o feysydd (amddiffyn plant ac iechyd meddwl) yn y sector statudol a gyda sefydliadau'r trydydd sector yn ogystal â llawrydd am gyfnod mewn rolau fel cadeirydd annibynnol cynhadledd amddiffyn plant.    Drwy fy Gyrfa Rwyf wedi cael seibiannau i ymarfer weithio fel hyfforddwr mewn gwaith cymdeithasol, amddiffyn plant a datblygu rheolaeth ac mae fy mhrif ddiddordebau mewn gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd a gwrth-hiliaeth mewn gwaith cymdeithasol ac addysg uwch.

Rwyf hefyd yn aelod o sefydliadau y tu allan i waith sy'n edrych ar amrywiaeth a gwahaniaethu ac yn ymddiriedolwr Diverse Cymru, Sylfaenydd Plaid BME ac ar grŵp llywio Race Alliance Wales. Rydw i ar bwyllgor cenedlaethol BASW Cymru ac ar weithrediaeth UCU Caerdydd.

Yn fwyaf diweddar rwyf wedi cyd-olygu Livingston, W.; Redcliffe, J and Quinn Aziz, A. (2023) Gwasg Polisi Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru , Bryste. https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/social-work-in-wales  (Dyddiad Cyhoeddi 01 Mehefin 2023)

Dwi'n defnyddio'r amser dwi wedi gadael gyda fy nheulu a rhedeg ac yn arfer mwynhau teithio!

Cyfweliad BASW Cymru gydag Abyd Quinn Aziz Cyfarwyddwr Rhaglen Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

Aelodaethau proffesiynol