Ewch i’r prif gynnwys
Alyson Rees PhD, CQSW

Yr Athro Alyson Rees

PhD, CQSW

Athro

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ReesA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75261
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.05, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Domestic violence, fostering and child neglect.

Social work research at Cardiff.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

Adrannau llyfrau

 • Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. 2019. Conclusion. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and young people 'looked after'? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales.. Cardiff: University of Wales Press, pp. 228-240.
 • Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. 2019. Introduction. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and young people 'looked after'? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales.. Cardiff: University of Wales Press, pp. 1-12.
 • Rees, A. 2019. The daily lived experience of foster care. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and young people 'looked after'? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales. University of Wales Press, pp. 85-99.
 • Rivett, M. and Rees, A. 2008. Working with perpetrators and victims of domestic violence. In: Green, S., Lancaster, E. and Feasey, S. eds. Addressing offending behaviour: context, practice and value. Cullompton: Willan Publishing Ltd, pp. 334-364.

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Rwyf wedi bod yn rhan o ymchwil mewn amrywiaeth o  feysydd sy'n ymwneud â phlant, pobl ifanc a  theuluoedd. Rwyf wedi ymgymryd â phrosiectau sy'n cynnwys gofal maeth, esgeulustra plant, cam-drin plant yn rhywiol, cam-drin domestig, menywod yn y carchar, plant yn ymweld â mamau yn y carchar, canllawiau rhyngweithiol fideo, teuluoedd cymhleth, cefnogaeth integredig i deuluoedd a defnyddwyr cadeiriau olwynion. Rwyf wedi cynnal tair astudiaeth  ymchwil o adfywio marwolaethau yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan mewn nifer o brosiectau ymchwil:

 • Pobl ifanc sy'n gadael gofal COVID-19.
 • Adolygiad o Adolygiadau Ymarfer Oedolion  a gynhaliwyd yng Nghymru 2017-2020.
 • Gwerthusiad o raglen Llesiant Maethu Traws Cymru.
 • Gwerthusiad o raglen gweithiwr cymdeithasol wedi'i lleoli mewn dau briosin menywod.
 • Cofrestru gofal preswyl i blant yng Nghymru a Lloegr
 • Camu i Fyny- Camu i Lawr Menter maethu
 • Darpariaeth iechyd meddwl a lles mewn ysgolion i  blant sy'n derbyn gofal

Mae gen i brofiad o amrywiaeth o  ddulliau ymchwil, yn enwedig dulliau ansoddol a chyfranogol gyda phobl ifanc.

Rwy'n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE. Rwy'n atseinio dros ExChange, cangen lledaenu ymchwil CADCADE.

Addysgu

Year 1

 • MA in Social Work
 • Social work and gender
 • Introduction to Social Work Practice

Year 2

 • MA in Social Work
 • Working with individuals, communities, groups and families-Group work
 • Children and families- domestic violence
 • Children and families- fostering
 • Introduction to Practice Level 3$acirc;

Bywgraffiad

I have worked in social care and social work since 1981. My practical experience includes:

 • Residential work in mental health and homelessness
 • Probation Officer working in youth, field teams, Magistrates and Crown court
 • Domestic violence prevention service-running groups for perpetrators, women survivors and children who have witnessed domestic abuse.

Freelance work

 • Evaluation of Fostering support service
 • Research in to child neglect

Current Research

 • Domestic violence study

Administration

 • Agency Based Practice Learning Liaison
 • Convening Introduction to Social work Two
 • Member of Selection and Recruitment Panel
 • Developing a post qualifying, level 7, practice assessor course

Safleoedd academaidd blaenorol

2000-2004 Tiwtor Proffesiynol, Prifysgol Caerdydd

Darlithydd 2004-2012, Prifysgol Caerdydd

2012-2019 Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

2019- Darllenydd, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio ystod o fyfyrwyr doethurol ac yn croesawu ceisiadau am oruchwyliaeth PhD. Rwyf eisoes wedi goruchwylio ymgeiswyr mewn  amrywiaeth o feysydd ac mae fy niddordebau yn cynnwys:

 • Gofal maeth
 • Anifeiliaid- perthnasau dynol
 • Yr etheg gofal
 • Mabwysiad
 • Cam-drin domestig
 • Negelct Plentyn
 • Hunanladdiad
 • Particpation
 • Gweithio gyda dynion sy'n cyflawni
 • Esgeuluso plant
 • Rhyw
 • Menywod yn y carchar
 •  
 • Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r ymgeiswyr canlynol
 • Dave Walker
 • Rosie Moore
 • Andrea Cooper
 • Alison Prowle
 • Sarah Farragher
 • Bridget Handley
 • Imran Mohamed
 • Monica Thomas
 • Gemma Alnatt
 • Joanne Mulcahy
 • Dawn Hutchinson

External profiles